Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Projekt EFRA wszedł w fazę szczegółowego projektowania. Wraz z głównym wykonawcą firmą KT (Kinetics Technology SpA) dopracowywane są założenia techniczne i projektowe, tak by trwająca ponad dwa lata budowa  nie kolidowała z normalną pracą rafinerii.

EFRA

Projekt EFRA wszedł w fazę szczegółowego projektowania. Wraz z głównym wykonawcą firmą KT (Kinetics Technology SpA) dopracowywane są założenia techniczne i projektowe, tak by trwająca ponad dwa lata budowa  nie kolidowała z normalną pracą rafinerii.

Podstawą Projektu EFRA jest budowa kompleksu kilku instalacji skupionych wokół najważniejszej: instalacji opóźnionego koksowania. Realizacja projektu ma przenieść rafinerię LOTOSU w Gdańsku na najwyższy poziom efektywnej rafinacji. 

Podstawy dla działań włoskich projektantów zostały wypracowane w końcu lipca br. na tygodniowym spotkaniu otwierającym (kick-off meeting) z firmą KT (Kinetics Technology SpA). W spotkaniach wzięli udział głównie pracownicy pionów inwestycji Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Asfalt oraz pionu techniki. 

– Podstawowym celem spotkań było przekazanie kolegom z KT założeń projektowych i doprecyzowanie wymagań technicznych LOTOSU, w oparciu o nasze specyfikacje, aby umożliwić naszemu kontraktorowi płynny start realizacji umowy. Istotną sprawą jest takie prowadzenie prac inwestycyjnych, które potrwają ponad dwa lata, aby nie kolidowało to w najmniejszym stopniu z normalną pracą rafinerii.  – komentuje Wojciech Sieniawski, szef Biura Realizacji Inwestycji w Grupie LOTOS S.A. 

Teren EFRA

Na  placu przed hydrokrakingiem MHC staną instalacje Projektu EFRA

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalt.

Po jego realizacji rafineria LOTOSU nie będzie już produkować ciężkiego oleju opałowego, a z tony pozostałości powstanie ok. 700 kg paliw oraz 300 kg koksu. Istotnym czynnikiem decydującym o wyborze technologii wykorzystywanej w projekcie EFRA była najniższa wielkość emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a w konsekwencji niższe koszty emisji.  – wyjaśnia Marek  Sokołowski, wiceprezes oraz dyrektor ds. strategii i rozwoju Grupy LOTOS S.A.

 EFRA zapewni wysoki wzrost marży rafineryjnej – o około 2 dolary na baryłce przerobionej ropy. Wyeliminowane będą z oferty te produkty, na których Spółka miała ujemną marżę i na które popyt systematycznie spada. 

Instalacja DCU

Instalacja opóźnionego koksowania, z ang. delayed coking unit (DCU), to główna instalacja Projektu EFRA, która przerabiać będzie w ciągu godziny 160 ton pozostałości próżniowej i asfaltu SDA (z instalacji ROSE, wybudowanej w ramach Programu 10+). Produkty to ponad 80 ton ciężkich i średnich węglowodorów  z których na instalacjach hydrokrakingu MHC oraz HDS powstanie głównie olej napędowy i tzw. hydrowaks (półprodukt instalacji hydrokrakingu MHC), 30 ton  benzyny i LPG oraz ok. 50 ton koksu.

Produkty EFRA

Ciężka pozostałość będzie przerabiana naprzemiennie w dwóch wielkich reaktorach (coke drum), o wysokości kilkudziesięciu metrów i pojemności ponad 1000 m3.Wewnątrz reaktorów, w temperaturze ok. 500°C, odbywać się będą procesy koksowania oraz krakowania, czyli rozrywania długich łańcuchów węglowodorów na krótsze, charakterystyczne dla struktury chemicznej paliw.

Ciekłe węglowodory zostaną rozdzielone na gazy suche, LPG, benzynę, lekki olej napędowy ( Light Coker Gas Oil - LCGO) i ciężki olej napędowy (Heavy CokerGas Oil -HCGO). HCGO trafi do hydrokrakingu MHC, gdzie zostanie przerobiony głównie na wysokiej jakości olej napędowy oraz półprodukt - hydrowaks. LCGO popłynie do instalacji HDS, produkującej olej napędowy.

Schemat EFRA

Inne instalacje

Obok DCU powstaną instalacje logistyczne związane z wywozem koksu, węzeł oczyszczania LPG, instalacja odsiarczania benzyny – z ang. Coker Naphtha Hydrotreating (CNHT) – produkująca benzynę surową oraz  instalacja produkcji wodoru, z ang. Hydrogen Generator Unit (HGU). Uzupełnieniem projektu EFRA będzie instalacja destylacji próżniowej hydrowaksu. Powstanie również wytwórnia tlenu, budynek - Główny Punkt Zasilania, zbiorniki oraz rurociągi.  

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl