Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

Header
Raport nr 1/2017 • 2017-01-04 14:20
Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

Zarząd Grupy LOTOS S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

  • Raport roczny 2016r. – 7 marca 2017r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2017r. – 27 kwietnia 2017r.
  • Skonsolidowany raport za 1 półrocze  2017r. – 17 sierpnia 2017r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2017r. – 26 października 2017r.

Na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport za IV kwartał 2016r. nie będzie publikowany.

Na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport za II kwartał 2017r. nie będzie publikowany.

Raport roczny za 2016r. zawierać będzie:

  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS,
  • jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będą:

  • kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS,
  • kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będzie:

  • półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.,
  • półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

Ponadto Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej” zostanie przekazane 7 marca 2017r.

Podstawą prawną przekazania raportu jest §83 ust. 1, §101 ust.10a oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r., Nr 33, poz. 259).