Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.


Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

5.1 Uchwała Zarządu nr 20/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.2 Uchwała Zarządu nr 21/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 71/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 72/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
5.5 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

6.1 Uchwała Zarządu nr 22/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
6.2 Uchwała Zarządu nr 23/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2012.
6.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 73/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
6.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 74/VIII/2013 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
6.5 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2012.

7.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 75/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2012.
7.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 76/VIII/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012. 
7.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 77/VIII/2012 w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2012 rok”.
 

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

8.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
8.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.


9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

9.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
9.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

10. Podział zysku za rok 2012.

10.1 Uchwała Zarządu nr 39/VIII/2013 w sprawie propozycji podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
10.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 88/VIII/2013 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2012.
10.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

11.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 78/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 79/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 80/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 81/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.5 Uchwała Rady Nadzorczej nr 82/VIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
11.10 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
 

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

12.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Staroście, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 roku.
12.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Wardzińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 roku.

13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.

13.1 Wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.
13.2 Sprawozdanie finansowe za rok 2012 wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012.
13.3 Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie terminowego regulowania przez Spółkę zobowiązań publicznoprawnych.
13.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 92/VIII/2013 w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.
13.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.

14. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.

14.1 Uchwała Zarządu nr 42/VIII/2013 w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.
14.2 Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa – baza paliw w Piotrkowie Trybunalskim sporządzona przez OM Finance Sp. z o.o. wraz z projekcją finansową zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trubunalskim.
14.3 Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa – baza paliw w Rypinie sporządzona przez OM Finance Sp. z o.o. wraz z projekcją finansową zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS w postaci bazy paliw w Rypinie.
14.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 94/VIII/2012 w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie
14.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.


15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.