Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("ZWZ") zwołanego na dzień 1 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie przerwy nastąpiło w celu uzyskania czasu niezbędnego dla dalszych analiz związanych z pozostałym punktem porządku obrad.

Wznowienie obrad ZWZ nastąpi w dniu 30 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku.

Przerwa w obradach została ogłoszona na wniosek akcjonariusza - Skarb Państwa, który jako uzasadnienie wskazał potrzebę uzyskania czasu do zajęcia stanowiska wobec spraw objętych porządkiem obrad niniejszego zgromadzenia.

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

5.1 Uchwała Zarządu nr 15/VIII/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

5.2 Uchwała Zarządu nr 16/VIII/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

5.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/IX/2015 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

5.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/IX/2015 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.5 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

6.1 Uchwała Zarządu nr 17/VIII/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

6.2 Uchwała Zarządu nr 18/VIII/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2014.

6.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/IX/2015 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

6.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/IX/2015 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

6.5 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2014.

7.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/IX/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2014.

7.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/IX/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014.

7.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 31/IX/2015 w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok”.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

8.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

8.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

9.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skondoliwanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

9.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

10.  Pokrycie straty za rok 2014.

10.1 Uchwała Zarządu nr 31/VIII/2015 w sprawie propozycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

10.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/IX/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2014.

10.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2014.

11.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

11.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/IX/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/IX/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 34/IX/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/IX/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.5 Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/IX/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

11.10 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

12.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

12.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

13. Likwidacja Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.

13.1 Uchwała Zarządu nr 6/VIII/2015 w sprawie utworzenia Fundacji Grupy LOTOS S.A.

13.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/IX/2015 w sprawie Zaopiniowania likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych oraz wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych na rzecz nowotworzonej fundacji Grupy LOTOS S.A.

13.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych.

14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.1 Wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spraw dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A. Biuro Zarządu ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk fax: (058) 308 73 70 e-mail: wz@grupalotos.pl

 oświadczenie kandydata  

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. informuje, że otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Konstantego Donimirskiego na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Stosownie do postanowień rozdziału II ustęp 1 punkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych prezentujemy notkę biograficzną kandydata wraz ze stosownymi oświadczeniami.

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Konstantego Donimirskiego

Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Konstantego Donimirskiego

Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Konstantego Donimirskiego

 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.