Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Uzasadnienie uchwał

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

5.1 Uchwała Zarządu nr 23/IX/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

5.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 195/IX/2017 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

5.3 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

5.4 Sprawozdanie Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2016.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

6.1 Uchwała Zarządu nr 24/IX/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

6.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 196/IX/2017 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

6.3 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

7.1 Uchwała Zarządu nr 25/IX/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2016.

7.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/IX/2017 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

7.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2016.

8.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 199/IX/2017 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej  oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016.

8.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 200/IX/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

9.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

10.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

11.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

12. Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

12.1 Uchwała Zarządu nr 78/IX/2017 w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

12.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 198/IX/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2016.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

13. 1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 201/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Marcinowi Jastrzębskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 202/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 203/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS udzielenia absolutorium Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 204/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Przemysławowi Marchlewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.5 Uchwała Rady Nadzorczej nr 205/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.6 Uchwała Rady Nadzorczej nr 206/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.7 Uchwała Rady Nadzorczej nr 207/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.7.A Uchwała Rady Nadzorczej nr 218/IX/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 207/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku.

13.8 Uchwała Rady Nadzorczej nr 208/IX/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.8.A Uchwała Rady Nadzorczej nr 219/IX/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 208/IX/2017 z dnia 18 maja 2017 roku.

13.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Jastrzębskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.10 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.11 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Aleksandrowi Bonca, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.12 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Marchlewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.13 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.14 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.15 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.16 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

13.17 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

14.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Kozłowskiej-Chyła, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Lewandowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Ciachowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Figurze, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Goleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Lewandowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marii Sierpińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Witkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.10 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Krasodomskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.11 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.12 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Jastrzębskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.13 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.14 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.15 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.16 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

14.17 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

15. Wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku.

15.1 Uchwała Zarządu nr 53/IX/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

15.2 Projekt restrukturyzacji kapitałowej obszaru wydobywczego (Upstream) Grupy LOTOS S.A.

15.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 185/IX/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. i wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

15.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów przez Grupę LOTOS S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

16. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji.

16.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej X kadencji.

17. Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji.

17.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

17.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

W związku wyborem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Pion Dyrektora Biura Zarządu i Compliance
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku zostało zwołane przez Zarząd Spółki w celu realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Określenie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w uchwale Walnego Zgromadzenia zapewni jawność i przejrzystość w ww. zakresie.

Grupa LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał przekazanymi przez akcjonariusza.

Wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii z dnia 24 lutego 2017 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) podaje do publicznej wiadomości zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Projekty uchwał zostały zmienione na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa - i dotyczą następujących punktów porządku obrad:

  • nr 6 („Zmiana Statutu Spółki”)
  • nr 8 („Zmiana uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:  Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji Grupy LOTOS S.A., przeprowadzonego w dniach od 20 grudnia 2016 roku do 12 stycznia 2017 roku.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wyrażenie zgody na przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

5.1 Uchwała Zarządu nr 16/IX/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

5.2. Uchwała Rady Nadzorczej nr  167/IX/2017 z dnia 15 lutego 2017 w sprawie ustalenia zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

5.3 Projekt uchwały NWZ w sprawie ustalenia zasad kwalifikacji i powoływania członków organów  zarządzających i nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

6 . Zmiana Statutu Spółki.

6.1 Projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

6.2. Zmieniony projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

7.1 Projekt uchwały NWZ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

8. Zmiana uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 r.

8.1. Projekt uchwały NWZ w sprawie  zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku.

8.2. Zmieniony projekt uchwały NWZ w sprawie  zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku.

9. Zamknięcie obrad.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.