Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Konsensus prognoz analityków został przygotowany przez Grupę LOTOS S.A. na podstawie prognoz analityków z 14 instytucji. 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Grupy LOTOS S.A.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Grupy LOTOS S.A. ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania tych informacji.

[{"id_analytics_forecasts":"1","name":"FY 2015E","income_max":30361,"income_avg":24230,"income_med":22573,"income_min":18553,"ebitda_max":2067,"ebitda_avg":1345,"ebitda_med":1326,"ebitda_min":833,"ebit_max":1315,"ebit_avg":553,"ebit_med":537,"ebit_min":-83,"profit_max":574,"profit_avg":251,"profit_med":233,"profit_min":-163,"debt_max":6253,"debt_avg":5443,"debt_med":5761,"debt_min":4288,"showOrder":"-1","created_date":"2016-01-08 08:45:47","active":"1","income_max_formatted":"30 361","income_avg_formatted":"24 230","income_med_formatted":"22 573","income_min_formatted":"18 553","ebitda_max_formatted":"2 067","ebitda_avg_formatted":"1 345","ebitda_med_formatted":"1 326","ebitda_min_formatted":"833","ebit_max_formatted":"1 315","ebit_avg_formatted":"553","ebit_med_formatted":"537","ebit_min_formatted":"-83","profit_max_formatted":"574","profit_avg_formatted":"251","profit_med_formatted":"233","profit_min_formatted":"-163","debt_max_formatted":"6 253","debt_avg_formatted":"5 443","debt_med_formatted":"5 761","debt_min_formatted":"4 288"},{"id_analytics_forecasts":"2","name":"FY 2016E","income_max":30672,"income_avg":24861,"income_med":24355,"income_min":19803,"ebitda_max":2061,"ebitda_avg":1732,"ebitda_med":1776,"ebitda_min":1320,"ebit_max":1342,"ebit_avg":866,"ebit_med":889,"ebit_min":460,"profit_max":832,"profit_avg":527,"profit_med":540,"profit_min":258,"debt_max":6736,"debt_avg":5424,"debt_med":5242,"debt_min":4736,"showOrder":"-2","created_date":"2016-01-08 09:13:16","active":"1","income_max_formatted":"30 672","income_avg_formatted":"24 861","income_med_formatted":"24 355","income_min_formatted":"19 803","ebitda_max_formatted":"2 061","ebitda_avg_formatted":"1 732","ebitda_med_formatted":"1 776","ebitda_min_formatted":"1 320","ebit_max_formatted":"1 342","ebit_avg_formatted":"866","ebit_med_formatted":"889","ebit_min_formatted":"460","profit_max_formatted":"832","profit_avg_formatted":"527","profit_med_formatted":"540","profit_min_formatted":"258","debt_max_formatted":"6 736","debt_avg_formatted":"5 424","debt_med_formatted":"5 242","debt_min_formatted":"4 736"},{"id_analytics_forecasts":"3","name":"FY 2017E","income_max":30954,"income_avg":25713,"income_med":25168,"income_min":20660,"ebitda_max":2464,"ebitda_avg":1916,"ebitda_med":1778,"ebitda_min":1624,"ebit_max":1653,"ebit_avg":1053,"ebit_med":1009,"ebit_min":687,"profit_max":1199,"profit_avg":697,"profit_med":598,"profit_min":375,"debt_max":6645,"debt_avg":5312,"debt_med":4765,"debt_min":4451,"showOrder":"-3","created_date":"2016-01-08 09:18:49","active":"1","income_max_formatted":"30 954","income_avg_formatted":"25 713","income_med_formatted":"25 168","income_min_formatted":"20 660","ebitda_max_formatted":"2 464","ebitda_avg_formatted":"1 916","ebitda_med_formatted":"1 778","ebitda_min_formatted":"1 624","ebit_max_formatted":"1 653","ebit_avg_formatted":"1 053","ebit_med_formatted":"1 009","ebit_min_formatted":"687","profit_max_formatted":"1 199","profit_avg_formatted":"697","profit_med_formatted":"598","profit_min_formatted":"375","debt_max_formatted":"6 645","debt_avg_formatted":"5 312","debt_med_formatted":"4 765","debt_min_formatted":"4 451"}]

0

Przychody

0

EBITDA

EBIT

Zysk/Strata netto

Dług netto

mln PLN Przychody EBITDA EBIT Zysk/Strata netto Dług netto
Maksimum 30 361 2 067 1 315 574 6 253
Średnia 24 230 1 345 553 251 5 443
Mediana 22 573 1 326 537 233 5 761
Minimum 18 553 833 -83 -163 4 288

0

Przychody

0

EBITDA

EBIT

Zysk/Strata netto

Dług netto

mln PLN Przychody EBITDA EBIT Zysk/Strata netto Dług netto
Maksimum 30 672 2 061 1 342 832 6 736
Średnia 24 861 1 732 866 527 5 424
Mediana 24 355 1 776 889 540 5 242
Minimum 19 803 1 320 460 258 4 736

0

Przychody

0

EBITDA

EBIT

Zysk/Strata netto

Dług netto

mln PLN Przychody EBITDA EBIT Zysk/Strata netto Dług netto
Maksimum 30 954 2 464 1 653 1 199 6 645
Średnia 25 713 1 916 1 053 697 5 312
Mediana 25 168 1 778 1 009 598 4 765
Minimum 20 660 1 624 687 375 4 451


W niniejszym konsensusie zostały uwzględnione prognozy analityków z poniżej wymienionych instytucji: DM mBanku, DM PKO BP, DM BOŚ, DI Investors, DM BZ WBK, Raiffeisen Centrobank, Societe Generale, DM BDM, IPOPEMA Securities, ING Securities, Erste Group,  Deutsche Bank, DM Trigon, Citi.