Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • Raport nr • 2017-02-17 14:39 Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym
  w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie  art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień § 8 ust. 5 i 7 Statutu Spółki, a także §11 ust. 1 pkt 9 i 10 Regulaminu Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 17 marca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

  wiecej
 • Raport nr 3/2017 • 2017-02-06 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2016 rok

  W związku z powzięciem przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. w dniu 6 lutego 2017 roku informacji o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych wynikach operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 2016 rok Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości :

  wiecej
 • Raport nr 2/2017 • 2017-01-12 15:38 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2017 roku, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała, z dniem dzisiejszym, Pana Marcina Jastrzębskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz  Pana Jarosława Kawulę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji. Jednocześnie Pan Marcin Jastrzębski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

  wiecej
 • Raport nr 1/2017 • 2017-01-04 14:20 Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. niniejszym podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

  wiecej