Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • Raport nr 12/2018 • 2018-06-08 14:40 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa-Prezesa Rady Ministrów RP – sporządzonego  na podstawie art. 401 §1 KSH i §8 ust.6 Statutu Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów

  wiecej
 • Raport nr 11/2018 • 2018-06-08 14:00 Powołanie Członka Zarządu – uzupełnienie informacji

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”)  w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku  przekazuje informacje dotyczące życiorysu zawodowego nowo powołanego Członka Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds Finansowych - Pana Roberta Sobkowa.

  wiecej
 • Raport nr 10/2018 • 2018-06-06 22:55 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała do składu zarządu Spółki X wspólnej kadencji Pana Roberta Sobkowa, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds Finansowych (z dniem 11 czerwca 2018 roku).

  wiecej
 • Raport nr 9 • 2018-06-01 Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym
  w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art.395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

  wiecej
 • Raport nr 8 • 2018-06-01 09:00 Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie wypłaty dywidendy

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2017, przeznaczając kwotę w wysokości 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 1,00 PLN.

  wiecej
 • Raport nr 7/2018 • 2018-05-18 21:00 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) X wspólnej kadencji, Spółka informuje, iż w dniu 18 maja 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. skróciła okres trwania IX kadencji Zarządu Grupy LOTOS S.A. poprzez odwołanie z dniem 21 maja br. dotychczasowych Członków Zarządu tj. Pana Mateusza Aleksandra Bonca oraz Pana Jarosława Pawła Kawulę, jak również poprzez odwołanie z dniem 21 maja br. delegacji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji Pana Piotra Ciacha, oraz powołała do składu Zarządu X wspólnej kadencji

  wiecej
 • Raport nr 6/2018 • 2018-04-20 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 1 kw 2018 roku

  W związku z powzięciem przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 kwietnia 2018 roku informacji o wstępnych, szacunkowych, skonsolidowanych wynikach operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS osiągniętych w 1 kwartale 2018 roku, Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości :

  wiecej
 • Raport nr 5/2018 • 2018-04-18 14:29 Rozpoczęcie procesu due diligence w Grupie LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, iż na podstawie otrzymanego zapytania od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (‘PKN ORLEN S.A.’), w dniu dzisiejszym przystąpił do procesu badania due diligence Spółki przez PKN ORLEN S.A. Rozpoczęcie procesu jest związane z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN ORLEN S.A. i Skarb Państwa (szerzej w raporcie bieżącym nr 26/2018 opublikowanym przez PKN ORLEN S.A.)

  wiecej
 • Raport nr 4/2018 • 2018-03-19 18:00 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19.03.2018 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 i par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała Pana Marcina Adama Jastrzębskiego, Prezesa Zarządu, ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

  wiecej
 • Raport nr 3/2018 • 2018-02-06 17:00 Przerwa w zasilaniu przyczyną nieplanowanego postoju rafinerii Grupy LOTOS

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym o godzinie 11.30, w wyniku półgodzinnej przerwy w zasilaniu ze stacji Błonia 1 należącej do spółki Energa, doszło do zatrzymania prawie wszystkich instalacji produkcyjnych rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.

  wiecej
 • Raport nr 2/2018 • 2018-01-12 16:12 Informacja na temat opóźnienia w realizacji projektu EFRA

  W uzupełnieniu informacji upublicznionej przez Grupę LOTOS S.A. („Emitent”) w Komentarzu Zarządu Emitenta do wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2017 roku (”Komentarz Zarządu”), Zarząd Emitenta informuje, że

  wiecej
 • Raport nr 1/2018 • 2018-01-09 14:53 Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej w 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  wiecej