Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Zarząd prowadzi sprawy Grupy LOTOS S.A. i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach z wyłączeniem tych, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu. Zakres spraw wymagających podjęcia uchwały reguluje Regulamin Zarządu.

Zwykłe czynności Spółki, nie zastrzeżone do decyzji Zarządu (podejmowane w formie uchwały), prowadzone są jednoosobowo przez Prezesa i przez poszczególnych Członków Zarządu według wewnętrznego podziału kompetencyjnego określonego w Regulaminie organizacyjnym Grupy LOTOS S.A., zgodnie z którym:

  • Prezes Zarządu kieruje i nadzoruje działalność obszaru zarządczego, działalność obszaru poszukiwań, zagospodarowania i wydobycia węglowodorów, a także działalność obszaru handlowego,

  • Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych kieruje i nadzoruje działalność obszaru finansowego,

  • Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju kieruje i nadzoruje działalność obejmującą tworzenie i realizację strategii Spółki, projektów rozwojowych,

  • Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji kieruje i nadzoruje działalność obszaru produkcyjnego.

Regulamin Zarządu Grupy LOTOS S.A.