Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Struktura wytworzenia produktów rafineryjnych i przerób ropy
w grudniu 2019 roku

Poniżej Spółka przedstawia strukturę wytworzenia produktów rafineryjnych i przerób ropy dla konfiguracji technologicznej uwzględniającej instalacje produkcyjne Grupy LOTOS S.A. oraz instalacje LOTOS Asfalt sp. z o. o. wybudowane w ramach Projektu EFRA:

w tys. ton

październik 2019

 

listopad
2019

 

grudzień

2019

 4Q 2019

Produkcja razem[1]

963,7

 1 008,9 843,9 2 816,5

Benzyny

164,2

 135,2 137,5 436,9

Benzyna surowa

  23,0

 59,4 49,5 131,9

Oleje napędowe

479,2

 515,1 397,1 1391,4

Lekkie oleje opałowe

  20,8

 25,6 21,9 68,3

Paliwo lotnicze JET

  32,9

 35,4 41,7 110,0

Produkty ciężkie[2]

117,8

 80,6 60,6 259,0

Koks naftowy

  17,3

 25,0 21,7 64,0

Pozostałe[3]

108,5

 132,7 113,9 355,1

Przerób ropy

865,9

 902,2 818,2 2586,3

Struktura uzysków w danym miesiącu uzależniona jest od szeregu czynników, i może ulegać istotnym zmianom w pozostałych miesiącach danego kwartału. W rezultacie prezentowana miesięczna struktura uzysków nie może być traktowana jako reprezentatywna dla bieżącego kwartału.

1 różnica pomiędzy wolumenem przerobionej ropy naftowej i wolumenem produkcji rafinerii wynika z faktu, że oprócz ropy naftowej na instalacje i do komponowania wyrobów gotowych kierowane są strumienie biokomponentów, dodatków uszlachetniających oraz średnich destylatów naftowych, zakupione od zewnętrznych dostawców
2 ciężki olej opałowy i komponenty asfaltowe
3 gazy opałowe i techniczne, siarka, oleje bazowe, frakcja ksylenowa, LPG, paliwo bunkrowe, ekstrakty, rafinaty, gacze 

W związku z systematycznym procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającym się wolumenem produkcji, modelowa marża rafineryjna przestała przedstawiać zyskowność rafinerii oraz odzwierciedlać strukturę uzysków. Z tego powodu Grupa LOTOS S.A. zawiesiła publikację modelowej marży rafineryjnej. Metodyka kalkulacji marży modelowej zostanie zaktualizowana po ustabilizowaniu pracy rafinerii zintegrowanej z instalacjami EFRA. Do tego czasu Spółka będzie publikowała miesięczną strukturę wytworzenia produktów rafineryjnych w celu przybliżenia rynkowi efektów implementacji Projektu EFRA.