Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Inwestycje odpowiedzialne stanowią element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Odpowiedzialne inwestowanie (ang. Socially-Responsible Investing, SRI) to strategia inwestowania środków indywidualnych lub należących do instytucji, która w równym stopniu dąży do maksymalizacji zysku, co do osiągnięcia dobra społecznego.

Inwestorzy społecznie odpowiedzialni w swoich decyzjach inwestycyjnych uwzględniają aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang. Environment, Social, Governance, ESG). Dzięki temu uprzywilejowują te przedsiębiorstwa, które stosują takie zasady, jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, ochrona praw konsumenta, prawa człowieka, czy różnorodność w miejscu pracy.

Wartość społecznie odpowiedzialnych inwestycji na świecie stale wzrasta, a zainteresowanie tymi obszarami ze strony inwestorów korzystnie wpływa na spółki. Dotyczy to także Grupy LOTOS, która należy do uczestników prestiżowego RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, grupującego spółki o najwyższych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z badań Allianz Global Investors i GES Investment Services wynika, że:

Na koniec 2011 roku fundusze SRI w Europie gromadziły aktywa na poziomie 48 mld euro, tj. o 38% więcej niż w 2009 roku.
Z raportu przygotowanego w 2012 roku przez GPW i Deloitte na temat znaczenia biznesu odpowiedzialnego dla profesjonalnych inwestorów wynika, że polscy analitycy i zarządzający wskazują na występowanie zależności pomiędzy działaniami odpowiedzialnymi społecznie, a wynikiem finansowym firm. W ich przekonaniu biznes odpowiedzialny społecznie, jako narzędzie obniżania ryzyka biznesowego, będzie zdobywał na znaczeniu wraz ze wzrostem liczby spółek stosujących te zasady. Obecnie 30% profesjonalnych inwestorów uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycji.