Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

W związku z systematycznym procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającym się wolumenem produkcji, z początkiem 4 kwartału 2019 roku modelowa marża rafineryjna przestaje przedstawiać zyskowność rafinerii oraz odzwierciedlać strukturę uzysków. Z tego też powodu i dla zachowania przejrzystości komunikacji z rynkiem kapitałowym, Spółka zawiesza publikację modelowej marży rafineryjnej. Metodyka kalkulacji marży modelowej zostanie zaktualizowana po ustabilizowaniu pracy rafinerii zintegrowanej z instalacjami EFRA. Do tego czasu Spółka będzie publikowała miesięczną strukturę wytworzenia produktów rafineryjnych w celu przybliżenia podmiotom zewnętrznym oszacowanie efektów implementacji Projektu EFRA.

Modelowa marża rafineryjna za 2019 rok w USD/bbl (zawieszona)

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź list gru
6,14  7,11  7,55  5,60  5,50  6,16  8,60 7,15  8,55      

 

Modelowa marża rafineryjna za 2018 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź list gru
5,84 6,54  6,90  7,45  7,34  7,27  7,69  8,96  5,59  7,42  10,21  7,32

 

Modelowa marża rafineryjna za 2017 rok w USD/bbl

sty lut  mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
7,03  7,68  7,36  8,03  6,70  6,94  7,43 7,92  10,40 8,55   7,08  5,36


Modelowa marża rafineryjna w ujęciu kwartalnym w USD/bbl

1 kw 2015 2 kw 2015 3 kw 2015  4 kw 2015  1 kw 2016  2 kw 2016 3 kw 2016 4 kw 2016 1 kw 2017 2 kw 2017 3 kw 2017

4kw
2017

1kw 2018 

2kw 2018

3kw 2018

4kw 2018

1kw 2019

2kw 2019

3kw 2019

9,38  8,08 7,41  6,21  6,51 6,49 6,01 8,24 7,34 7,14 8,57 7,07 6,40 7,29 7,47 8,47  6,98 5,76 8,10

 

Modelowa marża rafineryjna za 2016 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
7,25  6,12  6,17  6,07  6,23 7,09  5,27  5,55 7,31   8,86 8,59  7,15

 

Modelowa marża rafineryjna za 2015 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
8,77 8,99 10,32   7,87  7,49  8,73  6,79  8,51  7,08  5,85  8,60  4,45

 

Modelowa marża rafineryjna za 2014 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
5,25 5,52  4,29  6,40  4,09  4,44  6,14  6,87  7,86  6,87  8,29  6,83

 

Modelowa marża rafineryjna za 2013 rok w USD/bbl

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
5,82 8,30 7,95 7,33 4,97 5,70 4,48 3,91 4,54 5,55 5,24 5,68

 

Modelowa marża rafineryjna przedstawia zyskowność rafinerii opartą na notowaniach rynku NWE publikowanych przez Thomson Reuters, przy uwzględnieniu agregacji grup produktowych do ogólnie dostępnych indeksów cenowych, na których bazuje większość sprzedaży Spółki.

Marża modelowa obliczana jest dla struktury uzysków wynikającej z uśrednionego scenariusza (z pominięciem sezonowości rocznej) typowej pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A. 

Założono przerób roczny wynikający z 95% wykorzystania mocy wytwórczych instalacji destylacyjnych oraz, że całość wsadu stanowi ropa typu Ural, której wartość ustalana jest jako suma notowania Dtd Brent i spreadu Ural - Brent.

Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe: 

Kalkulację marży pomniejszamy o szacowany modelowy koszt zużycia gazu ziemnego na przerobioną modelową baryłkę ropy naftowej - obliczany jako iloczyn współczynnika 0,075 oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku dnia następnego (RDNg) na Towarowej Giełdzie Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na koszt w USD za MWh (dla danych od początku 2016 roku).

Ponieważ prezentowany model nie uwzględnia różnic w cenach osiąganych poprzez sprzedaż produktów na różnych geograficznych rynkach zbytu, wielkość prezentowanej marży modelowej jest przybliżona, nie zaś tożsama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy LOTOS S.A.