Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

W skład grupy kapitałowej, poza Grupą LOTOS, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi kilkanaście spółek ze znakiem LOTOS.

Grupa Kapitałowa LOTOS jest drugim, co do wielkości producentem paliw w Polsce. Jako jedyny podmiot prowadzi wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzone są także, w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na lądowych złożach ropy naftowej na terytorium Litwy. Rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku jest jednym z najmłodszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie oraz przyjaznych ekologicznie kompleksów rafineryjnych w Europie.
Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS podzielona jest na 2 segmenty : wydobywczy (Upstream) oraz produkcji i handlu (Downstream).
Działalność koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.

Akcje Grupy LOTOS od czerwca 2005 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Od listopada 2009 r. Spółka jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych - RESPECT Index na GPW.

W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi obecnie kilkanaście spółek ze znakiem LOTOS.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym.