Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Dzienna modelowa marża rafineryjna (zawieszona)

Modelowa marża rafineryjna (USD/bbl)

7.82
Zakres: Pobierz archiwum
24.11.2019 - 28.10.2019
Marża rafineryjna (USD/bbl) 28.10.2019: 7.82

Wartość modelowej marży dziennej odzwierciedla średnią kroczącą z ostatnich pięciu dni.

W związku z systematycznym procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającym się wolumenem produkcji, w 4kw. 2019 roku modelowa marża rafineryjna przestaje przedstawiać zyskowność rafinerii oraz odzwierciedlać strukturę uzysków. Z tego też powodu i dla zachowania przejrzystości komunikacji z rynkiem kapitałowym, Spółka zawiesza publikację modelowej marży rafineryjnej. Metodyka kalkulacji marży modelowej zostanie zaktualizowana po ustabilizowaniu pracy rafinerii zintegrowanej z instalacjami EFRA. Do tego czasu Spółka będzie publikowała miesięczną strukturę wytworzenia produktów rafineryjnych w celu przybliżenia podmiotom zewnętrznym oszacowanie efektów implementacji Projektu EFRA.

Modelowa marża rafineryjna przedstawia zyskowność rafinerii opartą na notowaniach rynku NWE publikowanych przez Thomson Reuters, przy uwzględnieniu agregacji grup produktowych do ogólnie dostępnych indeksów cenowych, na których bazuje większość sprzedaży Spółki.

Marża modelowa obliczana jest dla struktury uzysków wynikającej z uśrednionego scenariusza (z pominięciem sezonowości rocznej) typowej pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A. 

Założono przerób roczny wynikający z 95% wykorzystania mocy wytwórczych instalacji destylacyjnych oraz, że całość wsadu stanowi ropa typu Ural, której wartość ustalana jest jako suma notowania Dtd Brent i spreadu Ural - Brent.

Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe: 

Kalkulację marży pomniejszamy o szacowany modelowy koszt zużycia gazu ziemnego na przerobioną modelową baryłkę ropy naftowej - obliczany jako iloczyn współczynnika 0,075 oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku dnia następnego (RDNg) na Towarowej Giełdzie Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na koszt w USD za MWh (dla danych od początku 2016 roku).

Ponieważ prezentowany model nie uwzględnia różnic w cenach osiąganych poprzez sprzedaż produktów na różnych geograficznych rynkach zbytu, wielkość prezentowanej marży modelowej jest przybliżona, nie zaś tożsama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy LOTOS S.A.