Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Ład Korporacyjny (ang. Corporate Governance) to z jednej strony zbiór etycznych zachowań w działalności gospodarczej z drugiej zaś  regulacje zmierzające do zapewnienia równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapitałowego zaangażowanych w funkcjonowanie spółek.

Tzw. Dobre Praktyki są normami związanymi z utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej.

Zasady Ładu Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. dba o to , aby relacje z inwestorami budować w sposób partnerski i  satysfakcjonujący dla obu stron. Podstawowe cele realizacji zasad Ładu Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A. to:

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 roku Grupa LOTOS S.A.  przestrzegała  większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych", a od początku 2008 roku realizowała  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zmienione Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 roku. Począwszy od 1 stycznia 2016 roku Spółka realizuje znowelizowany zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych z 2016 roku:

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z nowymi zasadami informowania, spółka raportuje wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z zasad w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są publikowane analogicznie jak raporty bieżące i umieszczane w dwóch wersjach językowych  w internetowym serwisie relacji inwestorskich Spółki.

Raporty Ładu korporacyjnego 

Raporty przekazane na podstawie §29 ust.3 Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

Ponadto równolegle z raportami rocznymi Grupa LOTOS S.A. publikuje raporty o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego:

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2014 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2013 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2012 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2011 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2010 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS w 2009 roku - rozdział Sprawozdania z Działalności Zarządu