Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

LOTOS Petrobaltic S.A.
LOTOS Petrobaltic S.A. LOTOS Petrobaltic S.A.
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
LOTOS Terminale S.A.
LOTOS Terminale S.A. LOTOS Terminale S.A.
LOTOS Lab Sp. z o.o.
LOTOS Lab Sp. z o.o. LOTOS Lab Sp. z o.o.
LOTOS Oil Sp. z o.o.
LOTOS Oil Sp. z o.o. LOTOS Oil Sp. z o.o.
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
LOTOS Infrastruktura S.A.
LOTOS Infrastruktura S.A. LOTOS Infrastruktura S.A.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o. LOTOS Kolej Sp. z o.o.
LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
LOTOS Straż Sp. z o.o.
LOTOS Straż Sp. z o.o. LOTOS Straż Sp. z o.o.
LOTOS Serwis Sp. z o.o.
LOTOS Serwis Sp. z o.o. LOTOS Serwis Sp. z o.o.
LOTOS-Air BP Polska Sp. z o.o.
LOTOS-Air BP Polska Sp. z o.o. LOTOS-Air BP Polska Sp. z o.o.
LOTOS Gaz S.A. w likwidacji
LOTOS Gaz S.A. w likwidacji LOTOS Gaz S.A. w likwidacji
Zamknij
LOTOS Petrobaltic S.A.
LOTOS Petrobaltic S.A. LOTOS Petrobaltic S.A.
LOTOS Exploration & Production Norge
LOTOS Exploration & Production Norge LOTOS Exploration & Production Norge
LOTOS Geonafta
LOTOS Geonafta LOTOS Geonafta
Zamknij

Grupa LOTOS to jedno z największych przedsiębiorstw w kraju. Jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jest producentem i dostawcą m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów.

Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Kapitałową LOTOS jest rynek polski. W 2011 r. wolumenowy udział sprzedaży krajowej w globalnej sprzedaży przedsiębiorstwa wyniósł 73,4%.

Strategia na lata 2011-2015 zakłada umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej LOTOS jako silnego, innowacyjnego i efektywnie rozwijającego się podmiotu, który odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a w swojej działalności postępuje z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Grupa LOTOS jest Spółką Akcyjną, której akcje notowane są od czerwca 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000106150, kapitał zakładowy 184.873.362,00 zł, kapitał wpłacony 184.873.362,00 zł

Zamknij
Grupa LOTOS S.A.

Marcin Jastrzębski

Prezes Zarządu

Informacje

Mariusz Machajewski

Wiceprezes Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Informacje

Mateusz Aleksander Bonca

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Informacje

Jarosław Kawula

Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji

Informacje
Zamknij
Grupa LOTOS S.A.

Beata Kozłowska-Chyła

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Piotr Ciach

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Katarzyna Lewandowska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa

Sekretarz Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Mariusz Golecki

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Adam Lewandowski

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Dariusz Figura

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje
Zamknij

LOTOS Petrobaltic S.A. jest fundamentem pionu poszukiwań i eksploatacji złóż ropy naftowej w Grupie Kapitałowej LOTOS.  

LOTOS Petrobaltic operuje w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, a poprzez swoje spółki zależne prowadzi poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w Norwegii i na Litwie.

Koncesje LOTOS Petrobaltic na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują 5 obszarów o łącznej powierzchni 5337,3 km kw. Leżą one we wschodniej części obszaru morskiego RP. Spółka LOTOS Petrobaltic oraz jej spółki zależne i współzależne mają też 4 koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3, B4, B6 i B8. Aktualnie eksploatowane są złoża ropy naftowej B3 i B8, a gazowe złoża B4 i B6 są przygotowywane do zagospodarowania.

Zamknij
LOTOS Petrobaltic S.A.

Grzegorz Strzelczyk

P.o. Prezesa Zarządu,
Dyrektor Utrzymania Ruchu
i Logistyki

Informacje

Mariusz Kowalski

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

Informacje

Gavin Graham

Wiceprezes Zarządu

Informacje
Zamknij
LOTOS Exploration & Production Norge

Piotr Statkiewicz

CEO

Informacje
Zamknij

Główny przedmiot działalności AB LOTOS Geonafta to poszukiwania i wydobycie ropy naftowej. Spółka zajmuje w tej dziedzinie czołową pozycję na Litwie. Właścicielem AB LOTOS Geonafta jest spółka LOTOS Petrobaltic S.A., która stanowi fundament pionu poszukiwań i wydobycia węglowodorów w Grupie Kapitałowej LOTOS.

AB LOTOS Geonafta jest jedynym przedsiębiorstwem litewskim, które posiada wiertnicę do wiercenia otworów głębokich. Wykonuje je także dla innych kompanii naftowych działających na Litwie.

Spółka prowadzi również badania geologiczne, a także usługi związane z naprawą i konserwacją sprzętu wiertniczego – stale powiększając swój potencjał oraz kompetencje w tej dziedzinie.

Zamknij
LOTOS Geonafta

Andrius Bartkevičius

Dyrektor zarządzający

Zamknij

Założona w 1996 roku spółka LOTOS Paliwa zarządza siecią prawie 400 dogodnie zlokalizowanych stacji paliw w całym kraju.

Wszystkie stacje sieci LOTOS oferują doskonałej jakości paliwo produkowane przez Grupę LOTOS, która posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. W ramach sieci funkcjonuje jedenaście tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz przy drogach ekspresowych S3 oraz S7.

Stacje oferują szeroką ofertę usług i produktów. Stacje charakteryzuje miła, sprawna i fachowa obsługa Klienta, szeroki wachlarz dostępnych usług przystacyjnych: sklep, myjnia, mini-gastronomia, usługi motoryzacyjne.

Zamknij
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Wojciech Weiss

Prezes Zarządu

Informacje

Paweł Wachnik

Wiceprezes Zarządu

Adam Pawłowicz

Wiceprezes Zarządu

Zamknij

Tradycje zakładu w Czechowicach-Dziedzicach sięgają 1986 r., kiedy to powstała Rafineria Schodnica. W czasie 116 letniej historii zaszło wiele zmian. W 2003 roku rozpoczęto proces konsolidacji z Grupą LOTOS S.A. W 2005 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła od Nafty Polskiej S.A. 80,04 % akcji Rafinerii Czechowice S.A. i stała się w stosunku do Spółki podmiotem dominującym. Od dnia 19 grudnia 2005 r. Spółka działała pod firmą LOTOS Czechowice S.A. Natomiast w dniu 7 kwietnia 2011 roku, po przeprowadzeniu procedury wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, Grupa LOTOS S.A. stała się jedynym akcjonariuszem Spółki. 30 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zarejestrował zmianę nazwy spółki z LOTOS Czechowice S.A. na LOTOS Terminale S.A.

Obecnie spółka LOTOS Terminale S.A. pełni funkcję ośrodka biznesowego zajmującego się profesjonalną działalnością związaną z magazynowaniem i dystrybucją paliw na terenie całego kraju.

Od 2005 roku w Czechowicach-Dziedzicach działa nowoczesny terminal paliwowy dla autocystern, umożliwiający dystrybucję 1 mln m³ paliw rocznie. Spółka dysponuje również nowoczesnym parkiem zbiorników, a łączne zdolności magazynowe przekraczają 180 tys. m³.

Zamknij
LOTOS Terminale S.A.

Tadeusz Szkudlarski

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Informacje

Wojciech Kotlarek

Wiceprezes Zarządu

Informacje
Zamknij

LOTOS Lab świadczy usługi w zakresie badań produktów naftowych, wód, ścieków oraz środowiska pracy. Jest spółką przyjazną dla środowiska naturalnego, w pełni respektującą i stosującą w praktyce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadającą nowoczesną, specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową.

LOTOS Lab obejmuje trzy oddziały: laboratoria w Gdańsku, Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle. Rosnące wymagania Klientów skłaniają laboratoria do ciągłego doskonalenia i wdrażania nowych metod badawczych. Laboratoria są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Badania są wykonywane w ciągu 24 godzin od dostarczenia próbki.

Spółka posiada łącznie ponad 200 akredytowanych norm.

Zamknij
LOTOS Lab Sp. z o.o.

Dariusz Maciejewski

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Zamknij

LOTOS Oil jest liderem w swojej branży z ponad 24% udziałem w rynku.

Oleje silnikowe marki LOTOS cieszą się doskonałą opinią zarówno w kraju jak i za granicą. Ich najwyższa jakość i niezawodność sprawiają, że sięgają po nie najbardziej wymagający Klienci, a marka LOTOS jest najbardziej znaną na polskim rynku olejowym. 
Oleje LOTOS otrzymały tytuł „Złoty Laur Konsumenta” dla najlepszych polskich olejów silnikowych.

Przedmiotem działalności LOTOS Oil jest produkcja i dystrybucja środków smarnych: olejów samochodowych, przemysłowych i smarów, olejów bazowych, a także kosmetyków i chemii samochodowej.

LOTOS Oil oferuje najwyższej jakości oleje, rozwija także profesjonalny serwis olejów smarowych, stanowiący integralną część oferty sprzedaży. Serwis Olejowy to usługa, która pomaga Klientom wprowadzać nowe procedury i techniki, dzięki czemu gwarantuje bezpieczną eksploatację parku maszynowego.

Całość procesów produkcyjnych objęta jest Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z międzynarodową normą ISO 9001: 2008. Spółka posiada certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami systemu AQAP 2110. Oznacza to, że produkty LOTOS Oil spełniają wymagania i kryteria stawiane wszystkim dostawcom sił zbrojnych i firmom z tego sektora w NATO.

Zamknij
LOTOS Oil Sp. z o.o.

Krzysztof Nowicki

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Informacje

Jakub Jarosz

Wiceprezes Zarządu

Informacje
Zamknij

LOTOS Asfalt jest czołowym producentem asfaltu w Europie oraz przoduje w sprzedaży najbardziej zaawansowanych technologicznie asfaltów modyfikowanych MODBIT na rynku krajowym.

Utworzona w 2004 roku Spółka od początku specjalizuje się w produkcji i handlu asfaltami oraz emulsjami drogowymi. Długoletnie doświadczenie, nowoczesna technologia, wysoka jakość produktów i sprawna obsługa klienta zapewniają LOTOS Asfalt wysoką pozycję rynkową i pozwalają z powodzeniem realizować przyjętą przez Spółkę misję.

Misją LOTOS Asfalt jest innowacyjny rozwój w obszarze produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów asfaltowych o wymaganych standardach jakości realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Zamknij
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Piotr Przyborowski

Prezes Zarządu

Zamknij

Spółka została przekształcona z Rafinerii Jasło i w obecnej formie prawnej funkcjonuje od 1996 roku. Historia działalności zakładu sięga 1888 roku.

W 2005 roku Grupa LOTOS nabyła od Nafty Polskiej S.A. 80,01 % akcji Rafinerii Jasło i stała się w stosunku do Spółki podmiotem dominującym. Natomiast w dniu 8 kwietnia 2011 roku,  po przeprowadzeniu procedury wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Grupa LOTOS S.A. stała się jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 6 000 000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.
Od dnia 2 stycznia 2006 r. Spółka działała pod Firmą  LOTOS Jasło S.A.
W dniu 18 kwietnia 2013 roku  Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy Spółki z dotychczasowej w brzmieniu  LOTOS Jasło  S.A. na nową  LOTOS Infrastruktura S.A. 

Uwarunkowania ekonomiczne spowodowały zaprzestanie przerobu ropy naftowej  w Spółce od dnia 1 listopada 2008 r.  Po sprzedaży w 2011 r. znacznej części majątku produkcyjnego  Spółka zajmuje się wyłącznie świadczeniem usług na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej LOTOS oraz innych podmiotów działających na terenach bezpośrednio sąsiadujących ze Spółką w zakresie dystrybucji mediów, oczyszczania ścieków, dzierżaw i  zarządzania infrastrukturą.

LOTOS Infrastruktura  świadczy  także usługi w zakresie magazynowania i dystrybucji paliw silnikowych oraz lekkiego oleju opałowego. W Spółce działa nowoczesny Terminal Paliw, zapewniający zoptymalizowane warunki obrotu paliwami.

Spółka dysponuje zbiornikami magazynowymi paliw, zmodernizowanymi i spełniającymi wymogi funkcjonowania baz magazynowo – dystrybucyjnych, o łącznej pojemności 90 000 m3.
W roku 2007 Spółka wspólnie z LOTOS Park Technologiczny podjęła intensywne działania w celu włączenia gruntów, zlokalizowanych na terenie Jasła, będących w użytkowaniu wieczystym obydwu podmiotów do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO–PARK Wisłosan. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną objęty został obszar o powierzchni  10,3196 ha. Część gruntów objętych strefą została  wykorzystana w związku z inwestycjami spółek Grupy Kapitałowej LOTOS.

Zamknij
LOTOS Infrastruktura S.A.

Robert Bialik

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Informacje

Jacek Gogola

Wiceprezes Zarządu

Zamknij

LOTOS Kolej jest dynamicznie rozwijającym się prywatnym przewoźnikiem kolejowym.

Właścicielem 100% udziałów jest Grupa LOTOS. Podstawowym zadaniem Spółki jest kompleksowa kolejowa obsługa spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS i podmiotów zewnętrznych. Wysoka jakość świadczonych usług, otwartość, elastyczność oraz atrakcyjne oferty przewozowe sprawiają, że LOTOS Kolej jest cenionym partnerem licznych przedsiębiorstw. Udział Spółki w polskim rynku wynosi ponad 8%.

Zamknij
LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Henryk Gruca

Prezes Zarządu

Paweł Makurat

Wiceprezes Zarządu

Zamknij

LOTOS Ochrona została utworzona w 1998 roku a rozpoczęła działalność w 2000 roku, jako samodzielny podmiot gospodarczy, który został wyposażony w sprzęt i zasoby ludzkie w wyniku restrukturyzacji Grupy LOTOS.

Spółka świadczy usługi w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Grupy LOTOS i spółek zależnych w zakresie przestrzegania wymogów bezpieczeństwa na powierzonym terenie. Na bieżąco realizuje współpracę z właściwymi terytorialnie Komisariatami Policji.

Zamknij
LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

Jarosław Mikiciuk

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Zamknij

Spółka LOTOS Straż powstała w wyniku wydzielenia Zakładowej Straży Pożarnej ze struktur organizacyjnych Grupy LOTOS S i rozpoczęła działalność w 2004 roku.

LOTOS Straż jest jednostką ochrony p.poż świadczącą usługi na terenie Grupy LOTOS.

Zamknij
LOTOS Straż Sp. z o.o.

Ireneusz Litwinowicz

Prezes Zarządu
Komendant

Zamknij

LOTOS Serwis powstała w 2003 roku w wyniku realizacji programu restrukturyzacji korporacyjnej i organizacyjnej w Grupie LOTOS na bazie wydzielonych służb utrzymania ruchu.

Spółka realizuje usługi z zakresu utrzymania ruchu, obsługi urządzeń i instalacji, wykonawstwa remontów oraz diagnostyczno-pomiarowe. Dysponuje szerokimi uprawnieniami: Ex, elektrycznymi, dozorowymi, kolejowymi, szeregiem certyfikatów.

Misją LOTOS Serwis jest dostarczanie Klientom najwyżej zaawansowanych usług technicznych, opartych na bardzo wysokich kwalifikacjach profesjonalnych.

Podstawowym atutem LOTOS jest ponad 30-letnie doświadczenie w świadczeniu wysoko kwalifikowanych usług serwisowych.
LOTOS Serwis działa w branżach: mechanicznej, elektrycznej oraz automatyki i systemów sterowania.

Zamknij
LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Piotr Kłosiński

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Mariusz Andrzej Roman

Wiceprezes Zarządu

Leszek Kuziela

Wiceprezes Zarządu

Zamknij

Przedmiotem działalności LOTOS-Air BP Polska jest tankowanie paliwem lotniczym JET – A1 w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz im. Fryderyka Chopina w Warszawie. LOTOS-Air BP Polska jest trzecim dostawcą paliwa na stołecznym lotnisku.

W czerwcu 2009 Spółka zakończyła budowę bazy paliwa lotniczego w Porcie Lotniczym Gdańsk. Baza wyposażona jest w 4 naziemne legalizowane zbiorniki magazynowe, każdy o pojemności 100 000 litrów przeznaczone do magazynowania paliwa lotniczego JET A-1. Personel obsługujący bazę stanowią wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadający odpowiednie certyfikaty.
LOTOS-Air BP Polska dba o środowisko naturalne, ciągle podwyższając kwalifikacje pracowników w trosce o jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów.

Zamknij
LOTOS-Air BP Polska Sp. z o.o.

Maciej Kowalski

Prezes Zarządu

Adrianna Skoracka

Wiceprezes Zarządu

Zamknij
LOTOS Gaz S.A. w likwidacji

Łukasz Urbanowicz

Likwidator

Zamknij

Robert Bialik

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Prezes jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydziału Ekonomiki Produkcji. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania organizowane pod patronatem niemieckiej Fachhochschule Dortmund przez Zachodniopomorską Szkołę Menadżerów w Szczecinie i Rzeszowską Szkołę Menadżerów.

Robert Bialik od ponad 20 lat związany jest z przemysłem petrochemicznym w Polsce, szczególnie na Podkarpaciu. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Rafinerii Jasło, gdzie pełnił kolejno funkcje Kierownika Działu analiz ekonomicznych i kształtowania cen, Dyrektora ekonomiczno – finansowego i Dyrektora ds. handlu i marketingu. Od 2004 roku pełnił funkcje zarządcze w strukturach Grupy Kapitałowej LOTOS, między innymi jako członek rad nadzorczych a także jako Prezesa Zarządu w Spółkach: LOTOS Park Technologiczny, LOTOS Jasło oraz LOTOS Oil.

Zamknij

Marcin Jastrzębski

Prezes Zarządu

Funkcję prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 12 stycznia 2017 roku.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych), Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych i Administracji) oraz Uniwersytetu w Liverpoolu (Zarządzanie w sektorze ropy i gazu).

W latach 2006 – 2008 członek Zarządu ds. strategii i operacji PERN „Przyjaźń” S.A.
W okresie 2006 – 2010 był prezesem Zarządu MPR Sarmatia. W latach 2013 – 2015 został delegowany przez Radę Nadzorczą do sprawowania funkcji prezesa Zarządu firmy Gazoprojekt S.A.

W latach 1999 – 2007 zasiadał w radach nadzorczych spółek: WARS Sp. z o.o., RADPEC S.A., PERN Przyjaźń S.A. oraz Naftoport sp. z o.o. Od kwietnia do maja 2016 roku pełnił ponadto funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

13 maja 2016 został powołany przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do składu Zarządu IX kadencji, w którym objął stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych.
9 listopada 2016 roku, decyzją Rady, został pełniącym obowiązki prezesa Zarządu.

12 stycznia 2017 roku Marcin Jastrzębski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych i jednocześnie został powołany na stanowisko prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., które sprawuje do dzisiaj.

W okresie maj 2016 – luty 2017 prezes Zarządu spółki LOTOS Petrobaltic S.A.

W przeszłości pełnił funkcję Konsula Honorowego Gruzji w Polsce.

Zamknij

Krzysztof Nowicki

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Pan Krzysztof Nowicki – ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie prawa spółek. Po zakończeniu aplikacji radcowskiej został wpisany na listę Radców Prawnych przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych. W pierwszym okresie aktywności zawodowej założyciel i wspólnik zarządzający kancelarii specjalizującej się w obszarze prawa pracy, cywilnego i administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, które zdobywał zajmując stanowiska zarządcze. Od roku 2010 Dyrektor Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, a następnie Wiceprezes Zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem. Zasiadał w radzie nadzorczej podmiotów komunalnych. Członek Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Zamknij

Piotr Statkiewicz

CEO

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych, m.in. z zakresu prawa, finansów i zarządzania projektami. Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku; w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. obejmował różne stanowiska w obszarze finansów.

Zamknij

Grzegorz Strzelczyk

P.o. Prezesa Zarządu,
Dyrektor Utrzymania Ruchu
i Logistyki

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (na kierunku Handel Zagraniczny, specjalność: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne) oraz na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, na Wydziale Zarządzania i Marketingu (kierunek Zarządzanie Gospodarcze). Pracę zawodową rozpoczął w 1983 r. jako ekspedytor w Zarządzie Morskiego Portu Handlowego Gdańsk. Od 1990 r. do roku 2006 pracował w polskim oddziale szwajcarskiej  firmy SGS (Société Général de Surveillance), świadczącej usługi w dziedzinie inspekcji, weryfikacji i certyfikacji. Ostatnio był w niej zatrudniony jako dyrektor branży „Ropa, Gaz i Chemikalia”.

W 2002 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe pogłębiał, pracując m.in. jako przewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Linii Oceanicznych, prezes Zarządu Superfish S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Operator, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Wytwarzanie oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w firmie „Grzegorz Strzelczyk Konsulting – GSK”.

W latach 2006-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. restrukturyzacji i rozwoju ówczesnego PPiEZRiG Petrobaltic S.A. 8 czerwca 2016 r. został powołany przez Radę Nadzorczą LOTOS Petrobaltic S.A. do składu Zarządu spółki w randze wiceprezesa Zarządu, dyrektora utrzymania ruchu i logistyki.

Zamknij

Tadeusz Szkudlarski

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Absolwent Wydziału Budowy maszyn – specjalność samochody i ciągniki na Politechnice Gdańskiej. W 1999 roku ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia MBA kierunek zarządzanie i marketing. W międzyczasie podwyższał swoje kwalifikacje w dwustopniowym studium doskonalącym umiejętności kierownicze, gdzie uzyskał dyplom „Best Manager” oraz w 2005 r. Certyfikat Harvard Business Review Polska „Strategia, ryzyko i innowacja”.

Od 1998 roku związany z Rafinerią Gdańską, obecnie Grupa LOTOS S.A. Początkowo zatrudniony na stanowisku kierownika Wydziału Transportu Samochodowego, następnie, kiedy w 1996 r. w rafinerii powołano spółkę Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej był odpowiedzialny za budowę i zarządzanie siecią stacji paliw. Funkcję prezesa zarządu, dyrektora naczelnego pełnił do 2003 r. W listopadzie 2002 r., w wyniku restrukturyzacji Rafinerii Gdańskiej, której celem było utworzenie Grupy LOTOS spółka została przekształcona w spółkę LOTOS Paliwa.

W latach 2003-2007 zarządzał spółką LOTOS Mazowsze.

Od 2006 roku do dziś związany jest ze spółką LOTOS Terminale S.A., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora naczelnego.

Od 28 września 2015 do lipca 2016 pełnił również funkcję prezesa zarządu w spółce LOTOS Serwis w Gdańsku.

Zamknij

Wojciech Weiss

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera chemika. Swoją wiedzę menedżerską uzupełniał w Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych RP, gdzie ukończył studium dyrektorów finansowych „Zarządzanie Finansami Firmy” oraz w Szkole Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie wartością Firmy”. Posiada Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz Certyfikat Moderne Instrumente der Personalfuhrung – Nowoczesne Zarządzanie Personelem, uzyskany w Instytucie Wolf-Dietrich Halwa w Austrii.

Karierę zawodową rozpoczął w Centrali Produktów Naftowych „CPN” S.A., gdzie m.in. jako członek zarządu oraz dyrektor ds. restrukturyzacji pełnił nadzór nad procesem restrukturyzacji spółki. W 1999 roku rozpoczął pracę w strukturach Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, gdzie pracował przez kolejne 3 lata. W trakcie pracy dla PKN Orlen jako członek zarządu pełnił funkcję dyrektora integracji a od 2000 r. funkcję dyrektora ds. personalnych i restrukturyzacji. W 2004 r. objął stanowisko wiceprezesa Zarządu spółki Petrolot, które piastował do 2006 r. W latach 2006-2007 pracował dla Nafty Polskiej S.A. Od 2011 r. do 2016 r. członek zarządu spółki Orlen Medica Sp. z o.o. – późniejszego Centrum Medycznego Medica – spółki wchodzącej w skład Grupy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych m.in. spółek  Zakłady Chemiczne POLICE S.A., „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Energetyka Szczecińska S.A. Przewodniczył radom nadzorczym spółek „Serwis” Nowa Wieś Wielka, „BUDONAFT” w Krakowie. Od lutego 2016 roku członek Rady Nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Zamknij

Jakub Jarosz

Wiceprezes Zarządu

Pan Jakub Jarosz ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział Zarządzania w zakresie marketingu oraz specjalistyczne studia podyplomowe z zarządzania organizacjami sportowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie ponad dwunastoletniej pracy zawodowej zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania i marketingu, zajmując stanowiska kierownicze.

Zamknij

Wojciech Kotlarek

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Wiertniczo Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera górnictwa naftowego. Swoją wiedzę menedżerską uzupełniał w Szkole Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia podyplomowe „Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem” oraz studia podyplomowe „Zarządzanie wartością Firmy”.

Karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Poszukiwań Nafty i Gazu – spółce wchodzącej w skład Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 

W latach 90-tych kierował logistyką polskiego oddziału skandynawskiego koncernu naftowego NESTE. 

Od 1999 roku pracował w strukturach Polskiego Koncernu Naftowego Orlen. Pełnił funkcję dyrektora regionalnego biura handlu i logistyki, w 2006 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Petrolot, gdzie był odpowiedzialny m.in. za logistykę. Od 2008 roku był członkiem zarządu PKN Orlen, odpowiedzialnym za obszary: logistyki, sprzedaży detalicznej – poprzez sieć stacji paliw na terenie Polski, Litwy, Czech oraz Niemiec – handlu hurtowego produktami rafineryjnymi, oraz marketingu. W 2011 roku objął funkcję prezesa zarządu spółki Benzina – wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PKN Orlen – z siedzibą w Pradze. Przewodniczył radom nadzorczym spółek Orlen Transport, IKS Solino oraz Orlen Deutschland. 

Od 2016 roku pracuje w strukturach Grupy Kapitałowej LOTOS. Pełnił funkcję prezesa zarządu – dyrektora generalnego spółki LOTOS Paliwa.

Członek Konwentu Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zamknij

Mariusz Kowalski

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

Ma wieloletnie doświadczenie menadżerskie, kierował przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi, a także zarządzał obszarami marketingu i finansów. Jest także trenerem biznesu oraz autorem publikacji naukowych z dziedziny marketingu. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (na którym też pracował naukowo), ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego i gospodarczego oraz analizy danych na Wydziale Matematyki UMCS. Jest również absolwentem International Business Course w HEAO ARNHEM w Holandii.

Od 1 sierpnia 2016 zatrudniony w spółce LOTOS Petrobaltic S.A. na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego.

29 grudnia 2016 Rada Nadzorcza LOTOS Petrobaltic S.A. powołała go na stanowisko wiceprezesa Zarządu.

Zamknij

Mariusz Machajewski

Wiceprezes Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni nieprzerwanie od dnia 19 czerwca 2006 roku, wchodząc w skład Zarządu VI, VII, VIII oraz IX kadencji.

Jako Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych kieruje i nadzoruje działalność obszaru finansowego,

Jednocześnie od 2006 roku zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.  pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego oraz od 2010 roku w Radzie Nadzorczej RCEkoenergia Sp. z o.o. – pełniąc w niej funkcję Przewodniczącego.

Od 2013 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii.

W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. Związany z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) od roku 1997, gdzie od roku 1999 kierował służbami kontrolingu Spółki. Od połowy 2002 roku zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Od kwietnia 2005 roku do czerwca 2006 roku był również Prokurentem Spółki. Powołany do składu Zarządu w czerwcu 2006 roku. Brał udział w procesie restrukturyzacji wewnętrznej firmy, czego następstwem było między innymi powołanie do życia w 2005 roku Centrum Finansowo-Księgowego, świadczącego usługi głównie z zakresu księgowości na rzecz Grupy LOTOS S.A. i spółek zależnych. Uczestniczył w przygotowaniu Spółki do wejścia na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, co nastąpiło 9 czerwca 2005 roku. Był liderem procesu przygotowywania koncepcji i organizacji finansowania Programu 10+. Umowa kredytowa zawarta w czerwcu 2008 roku  na realizację Programu 10+ była największą w historii firmy i została uznana za transakcję roku w europejskim sektorze naftowym, a kilka prestiżowych pism specjalistycznych określiło ją mianem najlepszego projektu finansowego roku. Był odpowiedzialny za przygotowanie i monitorowanie realizacji programu oszczędnościowego pn. Pakiet Antykryzysowy (2009 rok) oraz programu oszczędnościowo-efektywnościowego pn. Program Optymalnej Ekspansji (2012 rok). W ramach sprawowania kontroli nad procesami restrukturyzacyjnymi – odpowiada za realizację programu rozwoju i rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2013-2015 pn. Efektywność i Rozwój 2013-2015 oraz sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi. Nadzorował realizację procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w roku 2014 oraz przygotowywanie koncepcji organizacji finansowania realizowanego obecnie Projektu EFRA – Efektywna Rafinacja.

 

 

Zamknij

Mateusz Aleksander Bonca

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 1 czerwca 2016 roku, wchodząc w skład Zarządu IX kadencji.

Dr Mateusz Aleksander Bonca, urodzony w Gdyni.
Lider z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowym zarządzaniu i doradztwie strategicznym dla wiodących koncernów przemysłowych i finansowych w Europie (w tym w Polsce), w Afryce
i na Bliskim Wschodzie.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2004). Studiował także w Al Akhawayn University w Maroku. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (z wyróżnieniem, ALK 2009). Autor publikacji i referatów na międzynarodowych konferencjach. Kursy m.in. Analityka Finansowego i Maklera Papierów Wartościowych; liczne szkolenia specjalistyczne w McKinsey & Company, wewnętrzne szkolenia dla kadry zarządzającej w Deutsche Bank AG. Praktyki: w Deloitte & Touche i w MARSH.
Pracował w McKinsey & Company (2004-2010) jako konsultant i starszy konsultant, realizując projekty w wielu krajach, następnie zatrudniony w Peppers and Rogers Group Middle East
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako menedżer (2010-2012), po czym w Niemczech jako dyrektor w Deutsche Bank AG (ostatnio dyrektor w Group Management Consulting) we Frankfurcie nad Menem (2012-2016).
Poza Polską przygotowywał i realizował strategiczne zmiany w korporacjach m.in. w Czechach, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Belgii, Republice Południowej Afryki i Turcji. Nadzorował projekty globalne i koordynował zespoły jednocześnie na wielu kontynentach.
Biegle włada językiem angielskim (Matura Międzynarodowa w III LO w Gdyni, praca od wielu lat wyłącznie w tym języku). Dobrze zna język niemiecki (praca w DB AG we Frankfurcie nad Menem). Zna podstawy języka arabskiego – klasycznego i dialektu marokańskiego (kursy językowe w Arabic Language Institute w Fezie w Maroku oraz w ramach studiów w Al Akhawayn, kilka lat pracy
w krajach arabskich).
Członek Strategic Management Society. Członek Rady Programowej PiS. Bezpartyjny.

Zamknij

Gavin Graham

Wiceprezes Zarządu

W branży naftowej pracuje od 35 lat. Specjalizuje się w poszukiwaniu zasobów i zagospodarowaniu złóż. Pracował w branży oil &gas w wielu lokalizacjach na całym świecie: Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Europie.

Doktoryzował się w dziedzinie geologii, uzyskawszy stypendium od firmy Shell, które pozwoliło mu na przeprowadzenie 10-miesięcznych badań geologicznych w północnym Omanie, gdzie nauczył się podstaw języka arabskiego.

Zajmował kierownicze/doradcze stanowiska oraz współpracował z takimi firmami jak Shell, Petrofac, Crystol Energy czy Amplify Innovation.

Wśród realizowanych zadań wymienia wdrażanie strategii rozwojowych, zarządzanie ładem korporacyjnym w spółkach o światowym zasięgu, utrzymywanie relacji właścicielskich, zarządzanie ryzykiem, wdrażanie projektów.

Ostatnio zajmował się wspieraniem firm z branży oil&gas w redukcji kosztów i optymalizacji harmonogramów projektów, wykorzystując innowacyjne rozwiązania problemów.

Pochodzi z Edynburga, interesuje się rugby, fotografią i historią.

Zamknij

Jarosław Kawula

Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 12 stycznia 2017 roku, wchodząc w skład Zarządu IX kadencji.

Pan Jarosław Kawula, magister inżynier i doktor nauk chemicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny oraz Wydział Zarządzania i Marketingu). Absolwent MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od samego początku kariery zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A., z czego przez ostatnie 10 lat na stanowiskach kierowniczych związanych z przerobem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji.

Zamknij

Piotr Ciach

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 22 grudnia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Naczelnik Wydziału w Departamencie Nadzoru Ministerstwa Energii.

Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. W przeszłości zasiadał w Radach Nadzorczych takich spółek jak Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o., Telefony Podlaskie S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Tauron PE S.A.

Zamknij

Katarzyna Lewandowska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 27 stycznia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od 1996 roku pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami różnych branż m.in. przemysłu obronnego, podmiotami zarządzającymi portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, podmiotem realizującym monopol Skarbu Państwa na prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych i  loterii pieniężnych czy też spółkami sektora węgla kamiennego.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego. 

Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki WĘGLOKOKS SA.

Zamknij

Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa

Sekretarz Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 28 czerwca 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Pani Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa - absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2004) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (2007). Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Radca prawny. W latach 2007 – 2009 pracowała na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. W latach 2009-2015 główny specjalista w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki. Obecnie naczelnik wydziału w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Energii. Posiada doświadczenie w zakresie prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, prawa Unii Europejskiej, prawa gospodarczego i energetycznego w szczególności regulacji bezpieczeństwa paliwowego oraz współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Zamknij

Mariusz Golecki

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 28 czerwca 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Golecki spełnia przesłanki, określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Pan Mariusz Golecki – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny oraz kierownik pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Cambridge, Wlk. Brytania (Trinity College 2002). W latach 1998 – 2000 doradca w Ministerstwie Kultury i Sztuki/Dziedzictwa Narodowego, w latach 2000 – 2001 konsultant Kancelarii Prawniczej Kamiński & Kulesza w Warszawie, ekspert Departamentu Programowego KPRM oraz Ministerstwa Finansów. Ponadto w latach 2002 – 2003 stypendysta Komisji Europejskiej w Instytucie Ekonomii Prawa na Uniwersytecie w Hamburgu, w latach 2004 – 2008 adiunkt w katedrze Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, zaś w latach 2008 – 2009 profesor wizytujący w Centrum Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambrige. Od 2011 r. wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (program European Master in Law and Economics). W latach 2013 – 2014 profesor wizytujący na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech. Od lutego 2016 r. Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów.

Zamknij

Adam Lewandowski

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

 

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 22 grudnia 2016 roku  wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Lewandowski spełnia przesłanki, określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra nauk prawnych) i radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).

Praktykę zawodową zdobywał pracując m.in. w sektorze bankowo finansowym (PeKaO S.A., BOŚ S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W latach 2006-2009 dyrektor wykonawczy Pionu Prezesa Zarządu, dyrektor Biura Spółki odpowiedzialny za obsługę organów statutowych PGNiG S.A., dyrektor Biura Kadr. W latach 2013-2015 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Kadr w PGNiG S.A. Od 2016 roku dyrektor Pionu Zarządzania Przedsiębiorstwa w PGNiG Termika S.A.

 

 

 


 

 

 

Zamknij

Dariusz Figura

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 27 stycznia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Figura spełnia przesłanki, określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), kierunek informatyka oraz studiów Executive MBA w Warsaw Business School at Warsaw University of Technology (wraz z HEC School of Management - Paris, London Business School i the Norwegian School of Economics).

Przez całe życie zawodowe zatrudniony w sektorze prywatnym, pracując m.in. dla dużych firm zagranicznych oraz jako konsultant UNIDO.

Obecnie pełniący funkcję wiceprezesa zarządu w jednej z polskich spółek informatycznych średniej wielkości, odpowiedzialnego za finanse, utrzymanie IT oraz zarządzanie ryzykiem.

Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania finansami, zarządzania strategicznego oraz prowadzenia projektów z wykorzystaniem wielu metodyk projektowych.

Zamknij

Beata Kozłowska-Chyła

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 25 maja 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji. Od dnia 28 czerwca 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącej Rady.

Doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentką. W latach 1994-1997 odbyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Pełniła funkcję p.o. Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Konstancin" w Konstancinie-Jeziornej. Była zastępcą Dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE). Pełniła funkcję doradcy Ministra Finansów. Była członkiem Rady Nadzorczej PZU SA, a następnie członkiem Zarządu PZU SA. Ponadto pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej TFI PZU SA i PTE PZU SA, a także członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. Prowadziła doradztwo prawne w Kancelarii Radcy Prawnego. Ponadto od roku 2010 jest Arbitrem Rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz problematyki przekształceń własnościowych i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jest także autorką ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Sejmu RP, m.in. do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Prowadzi działalność dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.