Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
2016

3 kwartał 2016

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Prezentacja wyników za 3 kwartał 2016 roku
mp3 Telekonferencja wynikowa 3kw 2016 - nagranie audio
pdf Grupa Kapitalowa LOTOS Raport Bieglego Rewidenta z przegladu za 3 kwartal 2016 roku
pdf Grupa Kapitalowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 3 kwartal 2016
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Komentarz Zarzadu 3 kwartal 2016
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Informacja dodatkowa za 3 kwartał 2016 roku

1 kwartał 2016

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Prezentacja wyników za 1 kwartał 2016 roku
mp3 Telekonferencja wynikowa 1kw 2016 - nagranie audio
pdf Grupa Kapitalowa LOTOS Komentarz Zarzadu 1 kwartal 2016
pdf Grupa Kapitalowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 1 kwartal 2016
pdf Grupa Kapitalowa LOTOS Informacje dodatkowe 1 kwartał 2016.pdf
pdf Grupa Kapitalowa LOTOS Raport Bieglego Rewidenta z przegladu za 1 kwartal 2016 roku.pdf
2015

III kwartał 2015

pdf Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2015 roku
pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu za III kwartał 2015 roku
mp3 Telekonferencja wynikowa 3kw 2015 - nagranie audio
pdf Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2015 (MSSF)
pdf Komentarz Zarządu do wyników za III kwartał 2015 roku

I kwartał 2015

pdf Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kwartał 2015 roku
wav Telekonferencja wynikowa 1kw 2015 - nagranie audio
pdf Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitalowej LOTOS za I kwartał 2015 (MSSF)
pdf Komentarz Zarzadu do wyników za I kwartał 2015 roku
pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu za I kwartał 2015 roku
2014

IV kwartał 2014 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2014 rok)

pdf Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2014 i 2014 rok
wav Teleconference of Q4 2014 financial results
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Komentarz Zarzadu do wyników za IV kwartał 2014 roku

III kwartał 2014

pdf Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2014
wav Telekonferencja wynikowa 3kw 2014 - nagranie audio (wersja angielska)
pdf Komentarz Zarzadu do wyników za III kwartał 2014 roku
pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu za III kwartał 2014 roku
pdf Kwartalny raport finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS III kwartał 2014 roku

I kwartał 2014

pdf Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2014
mp3 Teleconference of Q1 2014 financial results
pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu
pdf Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitalowej LOTOS za I kwartał 2014 (MSSF)
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za I kwartał 2014
2013

IV kwartał 2013 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2013 rok)

pdf Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kwartał 2013
mp3 Teleconference of Q4 2013 and 2013 results
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Komentarz Zarzadu do wyników za 4kw 2013

III kwartał 2013

mp3 Teleconference of Q3 2013 financial results
pdf Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2013
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za III kwartał 2013
pdf Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitalowej LOTOS za III kwartał 2013 (MSSF)

I kwartał 2013

pdf Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2013
mp3 Teleconference of Q1 2013 financial results
pdf Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2013 (MSSF)
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za I kwartał 2013
2012

IV kwartał 2012 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2012 rok)

pdf Prezentacja wyników za 4kw12 i 2012 Grupy Kapitałowej LOTOS
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Komentarz Zarządu do wyników za IV kw 2012

IV kwartał 2012 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2012 rok)

pdf Prezentacja szacunków wybranych danych operacyjnych i finansowych za IV kwartał 2012 i 2012 rok
pdf Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r rok

III kwartał 2012

pdf Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2012
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za III kwartał 2012
mp3 Presentation of Q3 2012 results - teleconference
pdf Prezentacja wyników za 3Q12 Grupy Kapitałowej LOTOS

I kwartał 2012

pdf Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2012
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za I kwartał 2012
pdf Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2012r.
mp3 Presentation of Q12012 results - teleconference
2011

IV kwartał 2011

pdf Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kwartał 2011
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za IV kwartał 2011
pdf Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kwartał 2011
mp3 Presentation of Q42011 results - teleconference

III kwartał 2011

pdf Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2011 (MSSF)
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za III kwartał 2011
pdf Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2011
mp3 Presentation of Q3 2011 results - teleconference

I kwartał 2011

pdf Skonsolidowane wyniki GK GL S.A. za I kwartał 2011 (MSSF)
pdf Komentarz Zarządu GL S.A. do wyników za I kwartał 2011
pdf Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za I kwartał 2011
mp3 Presentation of Q1 2011 results - teleconference
2010

IV kwartał 2010

pdf Skonsolidowane wyniki GK GL S.A. za IV kwartał 2010 (MSSF)
pdf Komentarz Zarządu GL S.A. do wyników za IV kwartał 2010
pdf Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za IV kwartał 2010
mp3 Presentation of Q4 2010 results - teleconference

III kwartał 2010

pdf Komentarz Zarządu do wyników finansowych za III kwartał 2010
pdf Skonsolidowane wyniki GK GLSA za III kwartał 2010 (MSSF)
pdf Prezentacja wyników finansowych GK GLSA za III kwartał 2010
mp3 Presentation of financial results for Q3 2010 - teleconference

I kwartał 2010

pdf Skonsolidowane wyniki GK GL S.A. za I kwartał 2010 (MSSF)
pdf Komentarz Zarządu GL S.A. do wyników za I kwartał 2010
pdf Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za I kwartał 2010
mp3 Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za I kwartał 2010
2009

IV kwartał 2009

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS za IV kwartał 2009
pdf Komentarz Zarządu do wyników Grupy LOTOS za IV kwartał 2009
pdf Prezentacja wyników finansowych GK GLSA za IV kwartal 2009
mp3 Prezentacja wyników GK GLSA za IV kwartał 2009

III kwartał 2009

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe GK GLSA za III kwartał 2009 r.
pdf Komentarz Zarządu GLSA do wyników za III kwartał 2009 r.
pdf Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2009 r.
mp3 Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2009

I kwartał 2009

pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończone 31 marca 2009 r.
pdf Komentarz Zarządu do wyników za I kwartał 2009 roku
pdf Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2009 r.
mp3 Prezentacja wyników finansowych za 1 kw. 2009
2008

IV kwartał 2008

pdf Środroczne skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okresy 3 i 12 miesiecy zakonczone 31 grudnia 2008 roku
pdf Komentarz Zarzadu Grupy LOTOS S.A. do wynikow za IV kwartal 2008 roku
pdf Prezentacja wyników 4 kw 2008
mp3 Prezentacja wyników finansowych za 4 kw. 2008

III kwartał 2008

pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 wrzesnia 2008 roku
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za III kw. 2008 roku
pdf Prezentacja wyników III kw 2008.
mp3 Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2008

II kwartał 2008

pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za II kw. 2008 roku
pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwartał 2008 r. (MSSF)
mp3 Prezentacja wyników finansowych za II kwartał 2008

I kwartał 2008

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – I kwartał 2008 r. (MSSF)
pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2008 roku
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I kw. 2008 roku
mp3 Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2008
2007

IV kwartał 2007

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – IV kwartał 2007 r. (MSSF)
pdf Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okresy 3 i 12 miesiecy zakończone 31 grudnia 2007 roku
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS do wyników za IV kwartał 2007 roku
mp3 Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał 2007

III kwartał 2007

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – III kwartał 2007 r. (MSSF)
pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 wrzesnia 2007 roku
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za III kw. 2007 roku
mp3 Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2007

II kwartał 2007

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwartał 2007 r. (MSSF)
pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za II kw. 2007 roku
mp3 Prezentacja wyników finansowych za II kwartał 2007

I kwartał 2007

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – I kwartał 2007 r. (MSSF)
pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2007 roku
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I kw. 2007 roku
mp3 Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2007
2006

IV kwartał 2006

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – IV kwartał 2006 r. (MSSF)
pdf Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okresy 3 i 12 miesiecy zakończone 31 grudnia 2006 roku
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS do wyników za IV kwartał 2006 roku
mp3 Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał 2006

III kwartał 2006

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – III kwartał 2006 r. (MSSF)
pdf Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2006 roku
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za III kw. 2006
mp3 Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2006

II kwartał 2006

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwartał 2006 r. (MSSF)
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za II kw. 2006
pdf Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2006
mp3 Prezentacja wyników finansowych za II kwartał 2006

I kwartał 2006

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – I kwartał 2006 r. (MSSF)
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I kw. 2006 roku
pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2006 roku
mp3 Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2006
2005

IV kwartał 2005

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – IV kwartał 2005 r. (MSSF) oraz I-IV kwartał 2005 r. (MSSF)
pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 i 31 grudnia 2004 roku
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kw. 2005 roku
mp3 Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał 2005

III kwartał 2005

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – III kwartał 2005 r. (MSSF)
pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2005 i 30 września 2004 roku
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za III kwartał 2005 roku
mp3 Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2005

II kwartał 2005

pdf Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwartał 2005 r. (MSSF)
pdf Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za II kwartał 2005 roku
pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2005 za II kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do sprawozdania za II kwartał 2005 roku
mp3 Prezentacja wyników finansowych za II kwartał 2005

I kwartał 2005

pdf Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za I kwartał 2005 roku
pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005 za I kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-03-31