Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2018 roku

Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2018 roku

Teleconference 1H 2018 results
Raport półroczny 2018 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Grupy LOTOS
Grupa Kapitałowa LOTOS - Komentarz Zarządu do wyników 2 kwartał 2018
Grupa Kapitałowa LOTOS - Prezentacja wyników za 1 półrocze i 2 kwartał 2018
Raport półroczny 2018 - Półroczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS
Raport półroczny 2018 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2018
Raport półroczny 2018 - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2018

2017

Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2017 roku

Grupa Kapitałowa LOTOS - nagranie z telekonferencji wynikowej
Grupa Kapitałowa LOTOS - Prezentacja wyników za 1 półrocze i 2 kwartał 2017
Grupa Kapitałowa LOTOS - Komentarz Zarządu do wyników 2 kwartal 2017
Grupa Kapitałowa LOTOS - Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2017 roku

2016

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 2 kw 2016
Raport półroczny 2016 - Półroczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS
Raport półroczny 2016 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2016
Telekonferencja wynikowa 6M 2016 - nagranie audio
Raport półroczny 2016 - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2016
Raport półroczny 2016 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa Kapitałowa LOTOS HY 2016
Raport półroczny 2016 - Komentarz Zarządu do wyników za 2 kw 2016