Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
2015

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015

pdf Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 2 kw 2015
pdf Raport półroczny 2015 - Półroczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS
pdf Raport półroczny 2015 - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2015
pdf Raport półroczny 2015 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa Kapitałowa LOTOS HY 2015
pdf Raport półroczny 2015 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2015
pdf Raport półroczny 2015 - Komentarz Zarządu do wyników za 2 kw 2015
2014

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014

pdf Raport półroczny 2014 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q 2014
pdf Raport półroczny 2014 - Komentarz Zarządu do wyników za II kw. 2014
pdf Raport półroczny 2014 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA HY 2014
pdf Raport półroczny 2014 - Raport z przeglądu GLSA HY 2014
pdf Raport półroczny 2014 - Raport z przeglądu GKGKLA HY 2014
pdf Raport półroczny 2014 - Półroczny raport finansowy GKGLSA
2013

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013

pdf Raport półroczny 2013 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q 2013
mp3 Raport półroczny 2013 - Telekonferencja wyników finansowych za 2 kwartał i 1 półrocze 2013 roku
pdf Raport półroczny 2013 - Komentarz Zarządu do wyników za II kw. 2013
pdf Raport półroczny 2013 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA HY 2013
PDF Raport półroczny 2013 - Raport z przeglądu GLSA HY 2013
PDF Raport półroczny 2013 - Raport z przeglądu GKGKLA HY 2013
pdf Raport półroczny 2013 - Oświadczenie Zarządu o zgodności
pdf Raport półroczny 2013 - Oświadczenie Zarządu dot. wyboru biegłego
pdf Raport półroczny 2013 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA HY 2013
pdf Raport półroczny 2013 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA HY 2013
2012

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

pdf Raport półroczny 2012 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA 1H 2012
pdf Raport półroczny 2012 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA 1H 2012
pdf Raport półroczny 2012 - Oświadczenie Zarządu dot. wyboru biegłego
pdf Raport półroczny 2012 - Oświadczenie Zarządu o zgodności
pdf Raport półroczny 2012 - Raport z przeglądu GKGKLA 1H 2012
pdf Raport półroczny 2012 - Raport z przeglądu GLSA 1H 2012
pdf Raport półroczny 2012 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA 1H 2012
pdf Raport półroczny 2012 - Komentarz Zarządu do wyników za II kw. 2012
pdf Raport półroczny 2012 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2012
mp3 Raport półroczny 2012 - Prezentacja wyników za 2 kwartał 2012
2011

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011

pdf Raport półroczny 2011 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA 1H 2011
pdf Raport półroczny 2011 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA 1H 2011
pdf Raport półroczny 2011 - Oświadczenie Zarządu dot. wyboru biegłego
pdf Raport półroczny 2011 - Oświadczenie Zarządu o zgodności
pdf Raport półroczny 2011 - Raport z przeglądu GKGKLA 1H 2011
pdf Raport półroczny 2011 - Raport z przeglądu GLSA 1H 2011
pdf Raport półroczny 2011 - Komentarz Zarządu do wyników za II kw. 2011
pdf Raport półroczny 2011 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA 1H 2011
pdf Raport półroczny 2011 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2011
mp3 Raport półroczny 2011 - Prezentacja wyników za 2 kwartał 2011
2010

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010

pdf Raport półroczny 2010 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA 1H 2010
pdf Raport półroczny 2010 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA 1H 2010
pdf Raport półroczny 2010 - Oświadczenie Zarządu dot. wyboru biegłego
pdf Raport półroczny 2010 - Oświadczenie Zarządu o zgodności
pdf Raport półroczny 2010 - Raport z przeglądu GKGKLA 1H 2010
pdf Raport półroczny 2010 - Raport z przeglądu GLSA 1H 2010
pdf Raport półroczny 2010 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA 1H 2010
pdf Raport półroczny 2010 - Komentarz Zarządu do wyników za II kw. 2010
pdf Raport półroczny 2010 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2010
mp3 Raport półroczny 2010 - Prezentacja wyników za 2 kwartał 2010
2009

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009

pdf Raport półroczny 2009 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GKGLSA 1H2009
pdf Raport półroczny 2009 - Sprawozdanie Finansowe GLSA 1H2009
pdf Raport półroczny 2009 - Oświadczenie Zarządu GLSA o zgodności
pdf Raport półroczny 2009 - Oświadczenie Zarządu GLSA o wyborze biegłego rewidenta
pdf Raport półroczny 2009 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA 1H2009
pdf Raport półroczny 2009 - Raport z przeglądu GKGLSA 1H2009
pdf Raport półroczny 2009 - Raport z przeglądu GLSA 1H2009
pdf Raport półroczny 2009 - Komentarz Zarządu do wyników GKGLSA za 2Q2009
pdf Raport półroczny 2009 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2009
mp3 Raport półroczny 2009 - Prezentacja wyników finansowych 2 kw. 2009
2008

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008

pdf Raport półroczny 2008 - Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe
pdf Raport półroczny 2008 - Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie finansowe
pdf Raport półroczny 2008 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
pdf Raport półroczny 2008 - Skonsolidowany raport z przeglądu
pdf Raport półroczny 2008 - Skrócony raport z przeglądu
pdf Raport półroczny 2008 - Oświadczenie - Podmiot uprawiony do badania
pdf Raport półroczny 2008 - Oświadczenie zgodności
2007

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007

pdf Raport półroczny 2007 - Sprawozdanie skonsolidowane
pdf Raport półroczny 2007 - Sprawozdanie skrócone
pdf Raport półroczny 2007 - Sprawozdanie Zarządu
pdf Raport półroczny 2007 - Raport z przeglądu jednostkowego
pdf Raport półroczny 2007 - Raport z przeglądu skonsolidowanego
pdf Raport półroczny 2007 - Oświadczenie
pdf Raport półroczny 2007 - Oświadczenie zgodności
2006

Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. za pierwsze półrocze 2006

pdf Raport półroczny 2006 - Sprawozdanie skonsolidowane
pdf Raport półroczny 2006 - Sprawozdanie skrócone
pdf Raport półroczny 2006 - Sprawozdanie Zarządu
pdf Raport półroczny 2006 - Raport z przeglądu jednostkowego
pdf Raport półroczny 2006 - Raport z przeglądu skonsolidowanego
2005

Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. za pierwsze półrocze 2005

pdf Raport półroczny 2005 - Raport z przeglądu jednostkowego
pdf Raport półroczny 2005 - Raport z przeglądu skonsolidowanego
pdf Raport półroczny 2005 - MSSF
pdf Raport półroczny 2005 - Sprawozdanie Zarządu