Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2015 rok

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - List Prezesa
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Komentarz Zarządu 4 kwartał 2015.
pdf Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2015 i 2015 rok
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Opinia z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Raport Audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
mp3 Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Telekonferencja wynikowa

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za 2015 rok

pdf Grupa LOTOS S.A. 2015 - List Prezesa
pdf Grupa LOTOS S.A. 2015 - Sprawozdanie finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2015 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci
pdf Grupa LOTOS S.A. 2015 - Raport Audytora z badania Sprawozdania Finansowego.pdf
pdf Grupa LOTOS S.A. 2015 - Opinia z badania Sprawozdania Finansowego
2014

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy Kapitalowej
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - List Prezesa
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Komentarz Zarzadu do wyników za IV kwartał 2014 roku
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Raport audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Opinia z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok

pdf Grupa LOTOS S.A. 2014 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy LOTOS S.A.
pdf Grupa LOTOS S.A. 2014 - List Prezesa
pdf Grupa LOTOS S.A. 2014 - Sprawozdanie finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2014 - Opinia z badania Sprawozdania Finansowego
pdf Grupa LOTOS S.A. 2014 - Raport audytora z badania Sprawozdania Finansowego
2013

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2013 rok

pdf Grupa Kapitalowa LOTOS 2013 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy Kapitalowej
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Raport audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Komentarz Zarzadu do wyników za 4kw 2013
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Opinia z badania Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru biegłego
pdf Grupa Kapitalowa LOTOS 2013 - List Prezesa

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za 2013 rok

pdf Grupa LOTOS S.A. 2013 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
pdf Grupa LOTOS S.A. 2013 - Sprawozdanie finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2013 - List Prezesa
pdf Grupa LOTOS S.A. 2013 - Opinia z badania Sprawozdania finansowego
pdf Grupa LOTOS S.A. 2013 - Oświadczenie Zarządu o zgodności
pdf Grupa LOTOS S.A. 2013 - Raport audytora z badania Sprawozdania Finansowego
pdf Grupa LOTOS S.A. 2013 - Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru biegłego
2012

Skonsolidowany raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Opinia z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Raport z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - List Prezesa Zarządu
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Oświadczenie Zarządu ws. zgodności sprawozdań
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Oświadczenie o wyborze audytora
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Komentarz Zarządu do wyników za IV kw 2012
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

pdf Grupa LOTOS S.A. 2012 - List Prezesa Zarządu
pdf Grupa LOTOS S.A. 2012 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.
pdf Grupa LOTOS S.A. 2012 - Sprawozdanie finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2012 - Oświadczenie Zarządu ws. zgodności
pdf Grupa LOTOS S.A. 2012 - Oświadczenie Zarządu ws. wyboru biegłego
PDF Grupa LOTOS S.A. 2012 - Opinia z badania Sprawozdania finansowego
PDF Grupa LOTOS S.A. 2012 - Raport z badania Sprawozdania Finansowego
2011

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2011

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - List Prezesa Zarządu
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Raport z badania Grupy Kapitałowej
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Opinia biegłego do skonsolidowanego sprawozdania
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Oświadczenie Zarządu w sprawie audytora
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Sprawozdanie skonsolidowane - różnice względem raportu śródrocznego

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2011

pdf Grupa LOTOS S.A. 2011 - Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Oświadczenie Zarządu w sprawie audytora
PDF Grupa LOTOS S.A. 2011 - Raport z badania Grupy LOTOS S.A.
pdf Grupa LOTOS S.A. 2011 - List Prezesa Zarządu
pdf Grupa LOTOS S.A. 2011 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2011 - Opinia biegłego do jednostkowego sprawozdania
pdf Grupa LOTOS S.A. 2011 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.
pdf Grupa LOTOS S.A. 2011 - Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności
2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2010

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - List Prezesa Zarządu
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Sprawozdanie Finansowe
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Sprawozdanie Zarządu z działalności GKGLSA
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Oświadczenie Zarządu 1
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Oświadczenie Zarządu 2
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Raport z badania
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Opinia biegłego rewidenta

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2010

pdf Grupa LOTOS S.A. 2010 - List Prezesa Zarządu
pdf Grupa LOTOS S.A. 2010 - Sprawozdanie finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2010 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.
pdf Grupa LOTOS S.A. 2010 - Oświadczenie Zarządu 1
pdf Grupa LOTOS S.A. 2010 - Oświadczenie Zarządu 2
pdf Grupa LOTOS S.A. 2010 - Raport biegłego rewidenta
pdf Grupa LOTOS S.A. 2010 - Opinia biegłego rewidenta
2009

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2009

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - List Prezesa Zarządu
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - Sprawozdanie Finansowe
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - Sprawozdanie Zarządu z działalności
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - Opinia i raport biegłego rewidenta
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - Oświadczenie Zarządu 1
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - Oświadczenie Zarządu 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2009

pdf Grupa LOTOS S.A. 2009 - List Prezesa Zarządu
pdf Grupa LOTOS S.A. 2009 - Sprawozdanie Finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2009 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.
pdf Grupa LOTOS S.A. 2009 - Opinia i raport biegłego rewidenta
pdf Grupa LOTOS S.A. 2009 - Oświadczenie Zarządu 1
pdf Grupa LOTOS S.A. 2009 - Oświadczenie Zarządu 2
2008

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2008

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Oswiadczenie o stosowaniu Ladu Korporacyjnego
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 2
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 1
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Opinia bieglego rewidenta
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzailalnosci GKGLSA
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Sprawozdanie Finansowe
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - List Prezesa Zarządu

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2008

pdf Grupa LOTOS S.A. 2008 - List Prezesa Zarzadu
pdf Grupa LOTOS S.A. 2008 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy LOTOS S.A.
pdf Grupa LOTOS S.A. 2008 - Opinia i raport bieglego rewidenta
pdf Grupa LOTOS S.A. 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 1
pdf Grupa LOTOS S.A. 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 2
pdf Grupa LOTOS S.A. 2008 - Oswiadczenie o stosowaniu Ladu Korporacyjnego
pdf Grupa LOTOS S.A. 2008 - Sprawozdanie Finansowe
2007

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2007

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - List Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - MSSF Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - Sprawozdanie Zarzadu
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - Opinia raport niezależnego biegłego rewidenta
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - Oświadczenie 1
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - Oświadczenie 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2007

pdf Grupa LOTOS S.A. 2007 - List Prezesa Grupy LOTOS S.A.
pdf Grupa LOTOS S.A. 2007 - MSSF Sprawozdanie finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2007 - Sprawozdanie Zarzadu
pdf Grupa LOTOS S.A. 2007 - Opinia raport niezależnego biegłego rewidenta
pdf Grupa LOTOS S.A. 2007 - Oświadczenie 1
pdf Grupa LOTOS S.A. 2007 - Oświadczenie 2
pdf Grupa LOTOS S.A. 2007 - Ład korporacyjny
2006

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2006

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - List Prezesa Zarządu
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Wybrane skonsolidowane dane finansowe
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - MSSF Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2006
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Sprawozdanie Zarządu
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Oświadczenie 1
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Oświadczenie 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2006

pdf Grupa LOTOS S.A. 2006 - List Prezesa Zarządu
pdf Grupa LOTOS S.A. 2006 - MSSF Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2006 - Wybrane jednostkowe dane finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2006 - Sprawozdanie Zarządu
pdf Grupa LOTOS S.A. 2006 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta
pdf Grupa LOTOS S.A. 2006 - Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta
pdf Grupa LOTOS S.A. 2006 - Oświadczenie 1
pdf Grupa LOTOS S.A. 2006 - Oświadczenie 2
2005

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2005

pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - List Prezesa Zarzadu
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - MSSF Sprawozdanie
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Sprawozdanie z działalności GK GLSA
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Raport z badania
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Wybrane dane
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Oświadczenie Zarzadu 1
pdf Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Oświadczenie Zarzadu 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2005

pdf Grupa LOTOS S.A. 2005 - List Prezesa Zarządu
pdf Grupa LOTOS S.A. 2005 - MSSF Sprawozdanie finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2005 - Sprawozdanie z działalności
pdf Grupa LOTOS S.A. 2005 - Raport z badania jednostkowe sprawozdanie finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2005 - Wybrane dane finansowe
pdf Grupa LOTOS S.A. 2005 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta
pdf Grupa LOTOS S.A. 2005 - Oświadczenie 1
pdf Grupa LOTOS S.A. 2005 - Oświadczenie 2