Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

LOTOS Upstream
LOTOS Upstream LOTOS Upstream
LOTOS Petrobaltic
LOTOS Petrobaltic LOTOS Petrobaltic
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
LOTOS Terminale S.A.
LOTOS Terminale S.A. LOTOS Terminale S.A.
LOTOS Lab Sp. z o.o.
LOTOS Lab Sp. z o.o. LOTOS Lab Sp. z o.o.
LOTOS Oil Sp. z o.o.
LOTOS Oil Sp. z o.o. LOTOS Oil Sp. z o.o.
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
LOTOS Infrastruktura S.A.
LOTOS Infrastruktura S.A. LOTOS Infrastruktura S.A.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o. LOTOS Kolej Sp. z o.o.
LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
LOTOS Straż Sp. z o.o.
LOTOS Straż Sp. z o.o. LOTOS Straż Sp. z o.o.
LOTOS Serwis Sp. z o.o.
LOTOS Serwis Sp. z o.o. LOTOS Serwis Sp. z o.o.
LOTOS-Air BP Polska Sp. z o.o.
LOTOS-Air BP Polska Sp. z o.o. LOTOS-Air BP Polska Sp. z o.o.
LOTOS Gaz S.A. w likwidacji
LOTOS Gaz S.A. w likwidacji LOTOS Gaz S.A. w likwidacji
Zamknij
LOTOS Upstream
LOTOS Upstream LOTOS Upstream
LOTOS Exploration & Production Norge
LOTOS Exploration & Production Norge LOTOS Exploration & Production Norge
LOTOS Geonafta
LOTOS Geonafta LOTOS Geonafta
Zamknij

Grupa LOTOS to jedno z największych przedsiębiorstw w kraju. Jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jest producentem i dostawcą m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów.

Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Kapitałową LOTOS jest rynek polski. Grupa LOTOS jest Spółką Akcyjną, której akcje notowane są od czerwca 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000106150, kapitał zakładowy 184.873.362,00 zł, kapitał wpłacony 184.873.362,00 zł

Zamknij
Grupa LOTOS S.A.

Mateusz Aleksander Bonca

Prezes Zarządu

Informacje

Zofia Paryła

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Informacje

Jarosław Kawula

Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji i Handlu

Informacje

Jarosław Wittstock

Wiceprezes Zarządu
ds. Korporacyjnych

Informacje

Marian Krzemiński

Wiceprezes Zarządu
ds. Inwestycji i Innowacji

Informacje
Zamknij
Grupa LOTOS S.A.

Beata Kozłowska-Chyła

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Piotr Ciach

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Katarzyna Lewandowska

Sekretarz Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Mariusz Golecki

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Adam Lewandowski

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Dariusz Figura

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje

Grzegorz Rybicki

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Informacje
Zamknij
LOTOS Upstream

Tomasz Maj

Prezes Zarządu

Informacje

. .

Zamknij
LOTOS Petrobaltic

Grzegorz Strzelczyk

Prezes Zarządu

Informacje

Sławomir Sadowski

Wiceprezes Zarządu
ds. Operacyjnych

Informacje
Zamknij
LOTOS Exploration & Production Norge

Piotr Statkiewicz

CEO

Informacje
Zamknij

Główny przedmiot działalności AB LOTOS Geonafta to poszukiwania i wydobycie ropy naftowej. Spółka zajmuje w tej dziedzinie czołową pozycję na Litwie. Właścicielem AB LOTOS Geonafta jest spółka LOTOS Petrobaltic S.A., która stanowi fundament pionu poszukiwań i wydobycia węglowodorów w Grupie Kapitałowej LOTOS.

AB LOTOS Geonafta jest jedynym przedsiębiorstwem litewskim, które posiada wiertnicę do wiercenia otworów głębokich. Wykonuje je także dla innych kompanii naftowych działających na Litwie.

Spółka prowadzi również badania geologiczne, a także usługi związane z naprawą i konserwacją sprzętu wiertniczego – stale powiększając swój potencjał oraz kompetencje w tej dziedzinie.

Zamknij
LOTOS Geonafta

Andrius Bartkevičius

Dyrektor zarządzający

Zamknij

Założona w 1996 roku spółka LOTOS Paliwa zarządza siecią prawie 400 dogodnie zlokalizowanych stacji paliw w całym kraju.

Wszystkie stacje sieci LOTOS oferują doskonałej jakości paliwo produkowane przez Grupę LOTOS, która posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. W ramach sieci funkcjonuje jedenaście tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz przy drogach ekspresowych S3 oraz S7.

Stacje oferują szeroką ofertę usług i produktów. Stacje charakteryzuje miła, sprawna i fachowa obsługa Klienta, szeroki wachlarz dostępnych usług przystacyjnych: sklep, myjnia, mini-gastronomia, usługi motoryzacyjne.

Zamknij
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Wojciech Weiss

Prezes Zarządu

Informacje

Paweł Wachnik

Wiceprezes Zarządu

Adam Pawłowicz

Wiceprezes Zarządu

Zamknij

Tradycje zakładu w Czechowicach-Dziedzicach sięgają 1986 r., kiedy to powstała Rafineria Schodnica. W czasie 116 letniej historii zaszło wiele zmian. W 2003 roku rozpoczęto proces konsolidacji z Grupą LOTOS S.A. W 2005 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła od Nafty Polskiej S.A. 80,04 % akcji Rafinerii Czechowice S.A. i stała się w stosunku do Spółki podmiotem dominującym. Od dnia 19 grudnia 2005 r. Spółka działała pod firmą LOTOS Czechowice S.A. Natomiast w dniu 7 kwietnia 2011 roku, po przeprowadzeniu procedury wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, Grupa LOTOS S.A. stała się jedynym akcjonariuszem Spółki. 30 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zarejestrował zmianę nazwy spółki z LOTOS Czechowice S.A. na LOTOS Terminale S.A.

Obecnie spółka LOTOS Terminale S.A. pełni funkcję ośrodka biznesowego zajmującego się profesjonalną działalnością związaną z magazynowaniem i dystrybucją paliw na terenie całego kraju.

Od 2005 roku w Czechowicach-Dziedzicach działa nowoczesny terminal paliwowy dla autocystern, umożliwiający dystrybucję 1 mln m³ paliw rocznie. Spółka dysponuje również nowoczesnym parkiem zbiorników, a łączne zdolności magazynowe przekraczają 180 tys. m³.

Zamknij
LOTOS Terminale S.A.

Tadeusz Szkudlarski

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Informacje
Zamknij

LOTOS Lab świadczy usługi w zakresie badań produktów naftowych, wód, ścieków oraz środowiska pracy. Jest spółką przyjazną dla środowiska naturalnego, w pełni respektującą i stosującą w praktyce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadającą nowoczesną, specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową.

Rosnące wymagania Klientów skłaniają laboratoria do ciągłego doskonalenia i wdrażania nowych metod badawczych.Laboratorium jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Badania są wykonywane w ciągu 24 godzin od dostarczenia próbki.

Od 2004 roku posiadamy certyfikat akredytacji* wydany przez Polskie Centrum Akredytacji PCA:  

 • Nr AB 474

oraz certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania* wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Spółka posiada ponad 120 akredytowanych metod*.

Zintegrowany System Zarządzania oparty jest na normach:

 • PN-EN ISO 9001 System Zarządzania Jakością
 • PN-N 18001 System Zarządzania BHP
 • PN-EN ISO 14001 System Zarządzania środowiskowego
 • PN-EN ISO/IEC 17025 System Zarządzania Jakością Laboratorium

W ramach działalności badawczo-rozwojowej spółka realizuje projekty z obszaru przetwórstwa i wykorzystania produktów ropopochodnych, takich jak: paliwa, oleje, parafiny i asfalty.

Atutem LOTOS Lab jest nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa, wieloletnie doświadczenie oraz biegłość specjalistów potwierdzona uczestnictwem w programach organizowanych przez:

 • ASTM - American Society For Testing And Materials
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • Politechnikę Gdańską
 • Politechnikę Krakowską
 • Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
 • Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Nofera

Klientami spółki są: międzynarodowe firmy kontrolne, organy państwowe, serwisy samochodowe, indywidualni zleceniodawcy.

Zamknij
LOTOS Lab Sp. z o.o.

Marzena Koczut

Prezes Zarządu

Piotr Kociński

Wiceprezes Zarządu

Zamknij

LOTOS Oil jest liderem w swojej branży z ponad 24% udziałem w rynku.

Oleje silnikowe marki LOTOS cieszą się doskonałą opinią zarówno w kraju jak i za granicą. Ich najwyższa jakość i niezawodność sprawiają, że sięgają po nie najbardziej wymagający Klienci, a marka LOTOS jest najbardziej znaną na polskim rynku olejowym. 
Oleje LOTOS otrzymały tytuł „Złoty Laur Konsumenta” dla najlepszych polskich olejów silnikowych.

Przedmiotem działalności LOTOS Oil jest produkcja i dystrybucja środków smarnych: olejów samochodowych, przemysłowych i smarów, olejów bazowych, a także kosmetyków i chemii samochodowej.

LOTOS Oil oferuje najwyższej jakości oleje, rozwija także profesjonalny serwis olejów smarowych, stanowiący integralną część oferty sprzedaży. Serwis Olejowy to usługa, która pomaga Klientom wprowadzać nowe procedury i techniki, dzięki czemu gwarantuje bezpieczną eksploatację parku maszynowego.

Całość procesów produkcyjnych objęta jest Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z międzynarodową normą ISO 9001: 2008. Spółka posiada certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami systemu AQAP 2110. Oznacza to, że produkty LOTOS Oil spełniają wymagania i kryteria stawiane wszystkim dostawcom sił zbrojnych i firmom z tego sektora w NATO.

Zamknij
LOTOS Oil Sp. z o.o.

Krzysztof Nowicki

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Informacje

Aleksandra Jankowska

Wiceprezes Zarządu
ds. Handlu i Komunikacji

Informacje
Zamknij

LOTOS Asfalt jest czołowym producentem asfaltu w Europie oraz przoduje w sprzedaży najbardziej zaawansowanych technologicznie asfaltów modyfikowanych MODBIT na rynku krajowym.

Utworzona w 2004 roku Spółka od początku specjalizuje się w produkcji i handlu asfaltami oraz emulsjami drogowymi. Długoletnie doświadczenie, nowoczesna technologia, wysoka jakość produktów i sprawna obsługa klienta zapewniają LOTOS Asfalt wysoką pozycję rynkową i pozwalają z powodzeniem realizować przyjętą przez Spółkę misję.

Misją LOTOS Asfalt jest innowacyjny rozwój w obszarze produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów asfaltowych o wymaganych standardach jakości realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Zamknij
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Cezary Godziuk

Prezes Zarządu

Informacje

Olgierd Buchocki

Członek Zarządu

Informacje

Adrian Szkudlarski

Członek Zarządu

Informacje
Zamknij

Spółka została przekształcona z Rafinerii Jasło i w obecnej formie prawnej funkcjonuje od 1996 roku. Historia działalności zakładu sięga 1888 roku.

W 2005 roku Grupa LOTOS nabyła od Nafty Polskiej S.A. 80,01 % akcji Rafinerii Jasło i stała się w stosunku do Spółki podmiotem dominującym. Natomiast w dniu 8 kwietnia 2011 roku,  po przeprowadzeniu procedury wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Grupa LOTOS S.A. stała się jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 6 000 000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.
Od dnia 2 stycznia 2006 r. Spółka działała pod Firmą  LOTOS Jasło S.A.
W dniu 18 kwietnia 2013 roku  Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy Spółki z dotychczasowej w brzmieniu  LOTOS Jasło  S.A. na nową  LOTOS Infrastruktura S.A. 

Uwarunkowania ekonomiczne spowodowały zaprzestanie przerobu ropy naftowej  w Spółce od dnia 1 listopada 2008 r.  Po sprzedaży w 2011 r. znacznej części majątku produkcyjnego  Spółka zajmuje się wyłącznie świadczeniem usług na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej LOTOS oraz innych podmiotów działających na terenach bezpośrednio sąsiadujących ze Spółką w zakresie dystrybucji mediów, oczyszczania ścieków, dzierżaw i  zarządzania infrastrukturą.

LOTOS Infrastruktura  świadczy  także usługi w zakresie magazynowania i dystrybucji paliw silnikowych oraz lekkiego oleju opałowego. W Spółce działa nowoczesny Terminal Paliw, zapewniający zoptymalizowane warunki obrotu paliwami.

Spółka dysponuje zbiornikami magazynowymi paliw, zmodernizowanymi i spełniającymi wymogi funkcjonowania baz magazynowo – dystrybucyjnych, o łącznej pojemności 90 000 m3.
W roku 2007 Spółka wspólnie z LOTOS Park Technologiczny podjęła intensywne działania w celu włączenia gruntów, zlokalizowanych na terenie Jasła, będących w użytkowaniu wieczystym obydwu podmiotów do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO–PARK Wisłosan. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną objęty został obszar o powierzchni  10,3196 ha. Część gruntów objętych strefą została  wykorzystana w związku z inwestycjami spółek Grupy Kapitałowej LOTOS.

Zamknij
LOTOS Infrastruktura S.A.

Jacek Gogola

Prezes Zarządu

Informacje
Zamknij

LOTOS Kolej jest dynamicznie rozwijającym się prywatnym przewoźnikiem kolejowym.

Właścicielem 100% udziałów jest Grupa LOTOS. Podstawowym zadaniem Spółki jest kompleksowa kolejowa obsługa spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS i podmiotów zewnętrznych. Wysoka jakość świadczonych usług, otwartość, elastyczność oraz atrakcyjne oferty przewozowe sprawiają, że LOTOS Kolej jest cenionym partnerem licznych przedsiębiorstw. Udział Spółki w polskim rynku wynosi ponad 8%.

Zamknij
LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Anatol Kupryciuk

Prezes Zarządu

Informacje

Krzysztof Wiktorowicz

Wiceprezes Zarządu

Informacje

Jaromir Falandysz

Wiceprezes Zarządu

Informacje
Zamknij

LOTOS Ochrona powstała w 2000 roku w wyniku restrukturyzacji Grupy LOTOS.

Naszym podstawowym zadaniem jest kompleksowe świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w zakresie przestrzegania wymogów bezpieczeństwa na terenie chronionym. Ściśle współpracujemy z właściwymi terytorialnie Komisariatami Policji.

Działania spółki opierają się przede wszystkim na profesjonalnej kadrze oraz wykwalifikowanym personelu wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, jak również na przejrzystym systemie wartości, dbałości o ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy,  wszystko to pozwala nam oferować najwyższy poziom usług.

Wszyscy pracownicy służby ochrony są Kwalifikowanymi Pracownikami Ochrony Fizycznej oraz posiadają zezwolenie do pracy z bronią.

Właścicielem 100% udziałów w spółce jest Grupa LOTOS S.A.

Zamknij
LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

Jarosław Mikiciuk

Prezes Zarządu

Zamknij

Spółka LOTOS Straż powstała w wyniku wydzielenia Zakładowej Straży Pożarnej ze struktur organizacyjnych Grupy LOTOS S i rozpoczęła działalność w 2004 roku.

LOTOS Straż jest jednostką ochrony p.poż świadczącą usługi na terenie Grupy LOTOS.

Zamknij
LOTOS Straż Sp. z o.o.

Jarosław Mikiciuk

Prezes Zarządu

Zamknij

LOTOS Serwis powstała w 2003 roku w wyniku realizacji programu restrukturyzacji korporacyjnej i organizacyjnej w Grupie LOTOS na bazie wydzielonych służb utrzymania ruchu.

Spółka realizuje usługi z zakresu utrzymania ruchu, obsługi urządzeń i instalacji, wykonawstwa remontów oraz diagnostyczno-pomiarowe. Dysponuje szerokimi uprawnieniami: Ex, elektrycznymi, dozorowymi, kolejowymi, szeregiem certyfikatów.

Misją LOTOS Serwis jest dostarczanie Klientom najwyżej zaawansowanych usług technicznych, opartych na bardzo wysokich kwalifikacjach profesjonalnych.

Podstawowym atutem LOTOS jest ponad 30-letnie doświadczenie w świadczeniu wysoko kwalifikowanych usług serwisowych.
LOTOS Serwis działa w branżach: mechanicznej, elektrycznej oraz automatyki i systemów sterowania.

Zamknij
LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Piotr Kłosiński

Prezes Zarządu

Robert Draszyński

Wiceprezes Zarządu

Informacje
Zamknij

Przedmiotem działalności LOTOS-Air BP Polska jest tankowanie paliwem lotniczym JET – A1 w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz im. Fryderyka Chopina w Warszawie. LOTOS-Air BP Polska jest trzecim dostawcą paliwa na stołecznym lotnisku.

W czerwcu 2009 Spółka zakończyła budowę bazy paliwa lotniczego w Porcie Lotniczym Gdańsk. Baza wyposażona jest w 4 naziemne legalizowane zbiorniki magazynowe, każdy o pojemności 100 000 litrów przeznaczone do magazynowania paliwa lotniczego JET A-1. Personel obsługujący bazę stanowią wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadający odpowiednie certyfikaty.
LOTOS-Air BP Polska dba o środowisko naturalne, ciągle podwyższając kwalifikacje pracowników w trosce o jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów.

Zamknij
LOTOS-Air BP Polska Sp. z o.o.

Maciej Kowalski

Prezes Zarządu

Adrianna Skoracka

Wiceprezes Zarządu

Zamknij
LOTOS Gaz S.A. w likwidacji

Łukasz Urbanowicz

Likwidator

Zamknij

Mateusz Aleksander Bonca

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. X kadencji od 22 maja 2018 roku. Wcześniej, od 1 czerwca 2016, pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. wchodząc w skład Zarządu IX kadencji. W latach 2016-2018 odpowiedzialny za Pion Strategii i Rozwoju, od marca 2018 za Pion Ekonomiczno-Finansowy. Decyzją Rady Nadzorczej w okresie od 19 marca 2018 do 21 maja 2018 pełnił obowiązki prezesa Zarządu.


Dr Mateusz A. Bonca, urodzony w Gdyni. Lider z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowym zarządzaniu i doradztwie strategicznym dla wiodących koncernów przemysłowych i finansowych w Europie (w tym w Polsce), w Afryce i na Bliskim Wschodzie.


W latach 2012-2016 pracował w Niemczech we Frankfurcie nad Menem, jako dyrektor w Deutsche Bank AG (ostatnio dyrektor w Group Management Consulting). Nieco wcześniej w latach 2010-2012 jako menedżer zatrudniony był w Peppers and Rogers Group Middle East w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a w latach 2004-2010 pracował w McKinsey & Company jako konsultant i starszy konsultant, realizując projekty w wielu krajach.


Poza Polską przygotowywał i realizował strategiczne zmiany w korporacjach m.in. w Czechach, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Belgii, Republice Południowej Afryki i Turcji. Nadzorował projekty globalne i koordynował zespoły jednocześnie na kilku kontynentach.


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2004). Studiował także w Al Akhawayn University w Maroku. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (z wyróżnieniem, ALK 2009). Autor publikacji i referatów na międzynarodowych konferencjach. Kursy m.in. Analityka Finansowego i Maklera Papierów Wartościowych; liczne szkolenia specjalistyczne w McKinsey & Company, wewnętrzne szkolenia dla kadry zarządzającej w Deutsche Bank AG. Praktyki: w Deloitte & Touche i w MARSH.


Biegle włada językiem angielskim (Matura Międzynarodowa w III LO w Gdyni, praca od wielu lat wyłącznie w tym języku). Dobrze zna język niemiecki (praca w DB AG we Frankfurcie nad Menem). Zna podstawy języka arabskiego – klasycznego i dialektu marokańskiego (kursy językowe w Arabic Language Institute w Fezie w Maroku oraz w ramach studiów w Al Akhawayn, kilka lat pracy w krajach arabskich).


Członek Strategic Management Society; Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz European Refining Technology Conference Advisory Board. Członek Rady Programowej PiS. Bezpartyjny.

 
Zamknij

Cezary Godziuk

Prezes Zarządu

Cezary Godziuk funkcję prezesa Zarządu LOTOS Asfalt Sp. z o. o. pełni od 29 grudnia 2017 roku.

Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (1989). W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 1989-2001 pracował w Zakładach Graficznych Atext S.A. w Gdańsku pełniąc m.in. funkcję prezesa Zarządu. W latach 2003-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. W okresie od 2003 do 2016 roku pracował w spółce Aplitt S.A. (branża IT), gdzie m.in. pełnił funkcję członka Zarządu ds. rozwoju. W latach 2012-2016 był członkiem Zarządu ASK Invest S.a.r.l (firmy prowadzącej działalność sekurytyzacyjną), w 2016 roku był członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., a w latach 2016-2017 członkiem Zarządu ds. finansów i inwestycji Totalizatora Sportowego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zamknij

Jacek Gogola

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krośnie a następnie w Rzeszowie, gdzie zajmował się kontrolą osób prawnych i dużych podmiotów gospodarczych. Od 2004 roku związany zawodowo z Rafinerią Jasło S.A., obecnie LOTOS Infrastruktura S.A. W latach 2004 – 2006 pełnił funkcję Koordynatora ds. podatków i rozliczeń akcyzowych. W roku 2006 objął stanowisko Dyrektora ds. handlu i logistyki oraz prokurenta w firmie. Od 2016 roku w Zarządzie Spółki LOTOS Infrastruktura S.A. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Dysponuje dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania, zagadnień ekonomiczno – finansowych i inwestycyjnych. Uczestniczył bezpośrednio w tworzeniu bazy paliw w Jaśle i zajmował się jej rozwojem, związanym z powiększeniem potencjału magazynowego i dystrybucyjnego oraz dostosowaniem do najwyższych standardów jakościowych i konkurencyjnych. Zajmował się zagadnieniami dotyczącymi zakupów surowców, importem ciężkich olejów opałowych, ich dalszym przerobem oraz sprzedażą krajową. Posiada liczne certyfikaty z zakresu zarządzania, prawa podatkowego, audytu wewnętrznego i logistyki, jak również certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia dla kandydatów na członków organów nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Zamknij

Gavin Graham

Prezes Zarządu

W branży naftowej pracuje od 35 lat. Specjalizuje się w poszukiwaniu zasobów i zagospodarowaniu złóż. Pracował w branży oil &gas w wielu lokalizacjach na całym świecie: Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Europie.

Doktoryzował się w dziedzinie geologii, uzyskawszy stypendium od firmy Shell, które pozwoliło mu na przeprowadzenie 10-miesięcznych badań geologicznych w północnym Omanie, gdzie nauczył się podstaw języka arabskiego.

Zajmował kierownicze/doradcze stanowiska oraz współpracował z takimi firmami jak Shell, Petrofac, Crystol Energy czy Amplify Innovation.

Wśród realizowanych zadań wymienia wdrażanie strategii rozwojowych, zarządzanie ładem korporacyjnym w spółkach o światowym zasięgu, utrzymywanie relacji właścicielskich, zarządzanie ryzykiem, wdrażanie projektów. Zajmował się wspieraniem firm z branży oil&gas w redukcji kosztów i optymalizacji harmonogramów projektów, wykorzystując innowacyjne rozwiązania problemów.

6 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza LOTOS Petrobaltic powołała dr Grahama na stanowisko wiceprezesa zarządu, którą to fukncję pełnił do 27 czerwca 2017 roku.

Od 10 sierpnia 2017 roku, decyzją Rady Nadzorczej spółki LOTOS Upstream, przez ponad 2 miesiące pełnił obowiązki prezesa zarządu. 20 października 2017 roku został powołany na stanowisko prezesa Zarządu LOTOS Upstream, które sprawuje do dzisiaj.

Zamknij

Anatol Kupryciuk

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Pan Anatol Kupryciuk od ponad 35 lat jest związany z branżą kolejową. W 1981 r. rozpoczął karierę w PKP.  W ostatnich latach zajmował kierownicze stanowiska w spółkach PKP, m.in. w Zakładzie Taborowym PKP w Gdyni. Był także Dyrektorem Regionalnym ds. Przewozowych oraz Zastępcą Dyrektora ds. Eksploatacyjnych w gdyńskim oddziale PKP Cargo S.A. Bezpośrednio przed objęciem funkcji Członka Zarządu LOTOS Kolej był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura Kierowania Przewozami w centrali PKP Cargo.

Pan Anatol Kupryciuk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył wydział Transportu ze specjalnością Organizacja i Technika Transportu oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Zamknij

Tomasz Maj

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu spółki LOTOS Upstream funkcję swoją pełni od 9 kwietnia 2019 r., wchodząc w skład Zarządu III kadencji.

Urodzony w Anglii z silnymi polskimi korzeniami. Związany z przemysłem naftowym od niemalże 35 lat. To wysokiego szczebla manager z wykształceniem inżynierskim, posiadający bogate międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań finansowych dla różnych gałęzi przemysłu. W trakcie swojej kariery zawodowej był zaangażowany w rozwój biznesu poszukiwawczo-wydobywczego (onshore i offshore), w ramach którego uczestniczył w realizacji szeregu projektów w Ameryce Północnej, Afryce Północnej, jak również w Europie.

Pracował dla takich firm jak: Acre Oil, British Gas, Celtique Energie Poland, Talisman Energy Polska czy Repsol Sinopec Resources (wcześniej: Talisman Sinopec Energy). W ramach pracy w sektorze finansowym dla WestLB czy Lasanoz, brał udział i był odpowiedzialny za realizację wielu przełomowych transakcji finansowych dla projektów z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego czy infrastrukturalnego.

Przez ostatnie 5 lat zaangażowany w zarządzanie projektami realizowanymi przez Repsol Sinopec na Morzu Północnym i na Orkadach przy północnym wybrzeżu Szkocji, gdzie skutecznie wdrażał biznesowe rozwiązania, zarządzał ryzykiem czy odpowiadał za utrzymywanie relacji z partnerami, wykonawcami i innymi interesariuszami.

Zamknij

Krzysztof Nowicki

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Pan Krzysztof Nowicki – ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie prawa spółek. Po zakończeniu aplikacji radcowskiej został wpisany na listę Radców Prawnych przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych. W pierwszym okresie aktywności zawodowej założyciel i wspólnik zarządzający kancelarii specjalizującej się w obszarze prawa pracy, cywilnego i administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, które zdobywał zajmując stanowiska zarządcze. Od roku 2010 Dyrektor Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, a następnie Wiceprezes Zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem. Zasiadał w radzie nadzorczej podmiotów komunalnych. Członek Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Zamknij

Piotr Statkiewicz

CEO

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych, m.in. z zakresu prawa, finansów i zarządzania projektami. Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku; w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. obejmował różne stanowiska w obszarze finansów.

Zamknij

Grzegorz Strzelczyk

p.o. Prezesa Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Utrzymania Ruchu
i Logistyki

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (na kierunku Handel Zagraniczny, specjalność: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne) oraz na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, na Wydziale Zarządzania i Marketingu (kierunek Zarządzanie Gospodarcze). Pracę zawodową rozpoczął w 1983 r. jako ekspedytor w Zarządzie Morskiego Portu Handlowego Gdańsk. Od 1990 r. do roku 2006 pracował w polskim oddziale szwajcarskiej  firmy SGS (Société Général de Surveillance), świadczącej usługi w dziedzinie inspekcji, weryfikacji i certyfikacji. Ostatnio był w niej zatrudniony jako dyrektor branży „Ropa, Gaz i Chemikalia”.

W 2002 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe pogłębiał, pracując m.in. jako przewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Linii Oceanicznych, prezes Zarządu Superfish S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Operator, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Wytwarzanie oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w firmie „Grzegorz Strzelczyk Konsulting – GSK”.

W latach 2006-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. restrukturyzacji i rozwoju ówczesnego PPiEZRiG Petrobaltic S.A. 8 czerwca 2016 r. został powołany przez Radę Nadzorczą LOTOS Petrobaltic S.A. do składu Zarządu spółki w randze wiceprezesa Zarządu, dyrektora utrzymania ruchu i logistyki. 21 września 2018 roku Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. VI kadencji.

Zamknij

Grzegorz Strzelczyk

Prezes Zarządu

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (na kierunku Handel Zagraniczny, specjalność: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne) oraz na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, na Wydziale Zarządzania i Marketingu (kierunek Zarządzanie Gospodarcze). Pracę zawodową rozpoczął w 1983 r. jako ekspedytor w Zarządzie Morskiego Portu Handlowego Gdańsk. Od 1990 r. do roku 2006 pracował w polskim oddziale szwajcarskiej  firmy SGS (Société Général de Surveillance), świadczącej usługi w dziedzinie inspekcji, weryfikacji i certyfikacji. Ostatnio był w niej zatrudniony jako dyrektor branży „Ropa, Gaz i Chemikalia”.

W 2002 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe pogłębiał, pracując m.in. jako przewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Linii Oceanicznych, prezes Zarządu Superfish S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Operator, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Wytwarzanie oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w firmie „Grzegorz Strzelczyk Konsulting – GSK”.

W latach 2006-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. restrukturyzacji i rozwoju ówczesnego PPiEZRiG Petrobaltic S.A. 8 czerwca 2016 r. został powołany przez Radę Nadzorczą LOTOS Petrobaltic S.A. do składu Zarządu spółki w randze wiceprezesa Zarządu, dyrektora utrzymania ruchu i logistyki. 21 września 2018 roku Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. VI kadencji.

Zamknij

Tadeusz Szkudlarski

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Absolwent Wydziału Budowy maszyn – specjalność samochody i ciągniki na Politechnice Gdańskiej. W 1999 roku ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia MBA kierunek zarządzanie i marketing. W międzyczasie podwyższał swoje kwalifikacje w dwustopniowym studium doskonalącym umiejętności kierownicze, gdzie uzyskał dyplom „Best Manager” oraz w 2005 r. Certyfikat Harvard Business Review Polska „Strategia, ryzyko i innowacja”.

Od 1998 roku związany z Rafinerią Gdańską, obecnie Grupa LOTOS S.A. Początkowo zatrudniony na stanowisku kierownika Wydziału Transportu Samochodowego, następnie, kiedy w 1996 r. w rafinerii powołano spółkę Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej był odpowiedzialny za budowę i zarządzanie siecią stacji paliw. Funkcję prezesa zarządu, dyrektora naczelnego pełnił do 2003 r. W listopadzie 2002 r., w wyniku restrukturyzacji Rafinerii Gdańskiej, której celem było utworzenie Grupy LOTOS spółka została przekształcona w spółkę LOTOS Paliwa.

W latach 2003-2007 zarządzał spółką LOTOS Mazowsze.

Od 2006 roku do dziś związany jest ze spółką LOTOS Terminale S.A., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora naczelnego.

Od 28 września 2015 do lipca 2016 pełnił również funkcję prezesa zarządu w spółce LOTOS Serwis w Gdańsku.

Zamknij

Wojciech Weiss

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera chemika. Swoją wiedzę menedżerską uzupełniał w Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych RP, gdzie ukończył studium dyrektorów finansowych „Zarządzanie Finansami Firmy” oraz w Szkole Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie wartością Firmy”. Posiada Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz Certyfikat Moderne Instrumente der Personalfuhrung – Nowoczesne Zarządzanie Personelem, uzyskany w Instytucie Wolf-Dietrich Halwa w Austrii.

Karierę zawodową rozpoczął w Centrali Produktów Naftowych „CPN” S.A., gdzie m.in. jako członek zarządu oraz dyrektor ds. restrukturyzacji pełnił nadzór nad procesem restrukturyzacji spółki. W 1999 roku rozpoczął pracę w strukturach Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, gdzie pracował przez kolejne 3 lata. W trakcie pracy dla PKN Orlen jako członek zarządu pełnił funkcję dyrektora integracji a od 2000 r. funkcję dyrektora ds. personalnych i restrukturyzacji. W 2004 r. objął stanowisko wiceprezesa Zarządu spółki Petrolot, które piastował do 2006 r. W latach 2006-2007 pracował dla Nafty Polskiej S.A. Od 2011 r. do 2016 r. członek zarządu spółki Orlen Medica Sp. z o.o. – późniejszego Centrum Medycznego Medica – spółki wchodzącej w skład Grupy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych m.in. spółek  Zakłady Chemiczne POLICE S.A., „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Energetyka Szczecińska S.A. Przewodniczył radom nadzorczym spółek „Serwis” Nowa Wieś Wielka, „BUDONAFT” w Krakowie. Od lutego 2016 roku członek Rady Nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Zamknij

Olgierd Buchocki

Członek Zarządu

Olgierd Buchocki funkcję członka Zarządu LOTOS Asfalt Sp. z o. o. pełni od 6 maja 2019 roku.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku (2009).

W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję prezesa Zarządu w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym Sp. z o.o. Od 2005 do 2010 roku był dyrektorem Działu R&D w wydawnictwie Nowa Era Sp. z o.o. oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej VULCAN Sp. z o.o. (branża IT). W latach 2010 –2012 członek Zarządu w WSiP Marketing Sp. z o.o. a następnie, w latach 2013 – 2017, doradca Zarządu w zakresie marketingu i kluczowych klientów w Drukarnia Interak Sp. z o.o. Od 2016 roku obejmował stanowisko prezesa Zarządu Momentic Sp. z o.o. Sp. k. (obszar nowych technologii).

Zamknij

Robert Draszyński

Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej spółki LOTOS Serwis od 11 lipca 2019 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu I kadencji.

Robert Draszyński jest absolwentem Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej gdzie uzyskał tytuł mgr inż. Mechanik (1990). Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w zakresie Controlingu (2003).

Od 2005 roku legitymuje się certyfikatem Canada International College of Business and English – Toronto.

W talach 1990-1996 Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju - Członek Zarządu Multimix Sp. z o.o., 1997-1999 Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju - Członek Zarządu Remis Sp. z o.o., 2000-2003 Dyrektor Zarządzający – Prokurent Petro-Oil PCS Sp. z o.o., 2003-2005 Regionalny Kierownik Sprzedaży (Północ) w ORLEN Oil Sp. z o.o., w 2006 Manager - Doradca ds. organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz procesem produkcyjnym D&H Engineering Poland Sp. z o.o., 2007-2008 Dyrektor Zakładu Produkcji Konstrukcji Stalowych i Obiektów Technicznych Metalplast-System Sp. z o.o., 2008-2009 Dyrektor Zakładu Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Okrętowych – WARMA KB BUDMAX Sp. z o.o., 2010-2011 Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju - Wiceprezes Zarządu - Navimor Invest S.A., w latach 2014-2017 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Admiral Boats S.A., 2017-2018 Kierownik Wydziału Analiz Ekonomicznych Energa Wytwarzanie S.A.

Powołany w skład organów nadzorczych m. in. Stoczni Tczew Sp. z o.o., (1996-1999), Szpitale Tczewskie S.A (2015-2017), LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (2017-2019).

Zamknij

Aleksandra Jankowska

Wiceprezes Zarządu
ds. Handlu i Komunikacji

Pani Aleksandra Jankowska jest absolwentką Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydziału Administracji na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończyła również studia podyplomowe Integracja Europejska na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w analizie finansowej i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw.

Po studiach rozpoczęła pracę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie zajmowała się wewnętrzną organizacją i analizą ekonomiczną. W trakcie pracy była członkiem wielu roboczych zespołów międzynarodowych przy Ministerstwie Środowiska. W 2007 r. odbyła staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Unii Europejskiej w Brukseli. W maju 2007 r. została powołana na stanowisko wicewojewody pomorskiego.

Od 2008 r. pracowała na stanowisku dyrektora Instytutu Stefczyka. Odpowiadała za całość jego funkcjonowania w zakresie rozwoju i promocji spółdzielczości oraz etyki przedsiębiorczości. W 2011 r. została powołana na stanowisko wiceprezesa Agencji Ratingu Społecznego, a od stycznie 2013 r. pełniła funkcję dyrektora generalnego Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Od lutego 2016 r. zarządzała Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W latach 2002 – 2007 r. była radną Sopotu. Przewodniczyła Komisji Etyki Rady Miasta Sopotu. Obecnie zasiada w Sejmiku Województwa Pomorskiego – jest wiceprzewodniczącą Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej oraz członkiem Komisji Budżetu i Finansów.

Zamknij

Zofia Paryła

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Grupy LOTOS S.A. funkcję swoją pełni od 25 lipca 2019 roku, wchodząc w skład Zarządu X kadencji.

Absolwent Executive Master of Business Administration (MBA) organizowanych przez Apsley Business School w Londynie oraz Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będąc absolwentem Wydziału Zarządzania na kierunku rachunkowość.

Karierę zawodową rozpoczęła 1985 roku w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krakowie. W latach 1997 – 2017 związana z Elektroplast Sp. z o.o., w tym w latach 2010 – 2017 na stanowisku głównej księgowej. Ostatnie 2 lata pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu, Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Posiada liczne certyfikaty z zakresu zarządzania, księgowości i rachunkowości, jak również certyfikat uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Posługuje się językiem angielskim oraz językiem rosyjskim.

Zamknij

Sławomir Sadowski

Wiceprezes Zarządu
ds. Operacyjnych

Inżynier górnik po studiach na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończył na AGH także studia podyplomowe „Marketing i Zarządzenie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym”.

Pracę w branży poszukiwań ropy i gazu na morzu rozpoczął w latach 80. w Laboratorium Geologicznym międzynarodowej Wspólnej Organizacji Poszukiwań Naftowych Petrobaltic. Od 1991 r. pracuje w polskim Petrobalticu i LOTOS Petrobalticu .Do 2008 r. był zatrudniony na platformie wiertniczej Petrobaltic, ostatnio na stanowisku wiertacza. Podczas tej pracy poznał dokładnie problematykę techniczną wiercenia i rekonstrukcji otworów w dnie Bałtyku oraz zagadnienia organizacji pracy na platformie morskiej, bezpieczeństwa ludzi, majątku i środowiska.

W 2008 r. objął stanowisko szefa Biura Wierceń, a następnie pełnił funkcje kierownicze i zarządcze w obszarze wierceń i utrzymania ruchu. Ostatnio pełnił funkcję szefa Biura Logistyki i Dyspozytorów. Do jego zadań na tych stanowiskach należał m.in. nadzór nad planowaniem, projektowaniem i realizacją prac wiertniczych i rekonstrukcji otworów, a także nad planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji związanych z rozwojem technicznym na platformach.

Od roku 2000 był członkiem rady nadzorczych spółek PPiEZRiG Petrobaltic i LOTOS Petrobaltic – z wyboru pracowników. Od roku 2012 był sekretarzem Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A.

21 września 2018 roku Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko Wiceprezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. ds. operacyjnych.

Zamknij

Krzysztof Wiktorowicz

Wiceprezes Zarządu

Wiecprezes Zarządu

Krzysztof Wiktorowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego - Wydział Transportu, specjalność eksploatacja i utrzymanie pojazdów szynowych. Ukończył także Akademię Strategicznego Przywództwa w Canadian International Management Institute.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z kolejnictwem. Zajmował stanowiska kierownicze m.in. w Dyrekcji Eksploatacji Cystern (DEC), PCC Rail S.A. (Pełnomocnik Zarządu ds. systemu utrzymania i eksploatacji wagonów), WPS Kolbet/Track Tec (Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Produkcji) czy też Pol-Miedź Trans będącej częścią Grupy KGHM (Dyrektor Oddziału Naprawy Wagonów).

Zamknij

Jaromir Falandysz

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i IAE Aix Marseille Graduate School of Management.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Między innymi, w latach 2016  –2019, pracował na stanowisku wiceprezesa odpowiedzialnego za piony finansów, IT i zamówień w spółce ENERGA Oświetlenie (firmie z Grupy ENERGA, która zatrudnia ponad 220-osobową profesjonalną kadrę, a w 2018 roku osiągnęła przychód ponad 140 mln zł). W latach 2016 – 2018 był również członkiem Rady Nadzorczej spółki Ogrodowa Inwestycje.

 

Zamknij

Jarosław Kawula

Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji i Handlu

Jarosław Kawula funkcję wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 12 stycznia 2017 roku, wchodząc początkowo w skład Zarządu IX kadencji. Pierwotnie odpowiedzialny za Pion Produkcji, a od marca br. za Pion Produkcji i Handlu. Obecnie, jako wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu, od 22 maja 2018 roku zasiada w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X kadencji.

Pan Jarosław Kawula, magister inżynier i doktor nauk chemicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny oraz Wydział Zarządzania i Marketingu). Absolwent MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od samego początku kariery zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A., z czego przez ostatnie 10 lat na stanowiskach kierowniczych związanych z przerobem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji.

Zamknij

Adrian Szkudlarski

Członek Zarządu

Adrian Szkudlarski funkcję członka Zarządu LOTOS Asfalt Sp. z o. o. pełni od 18 czerwca 2019 roku.

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (2006), ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym (2012). Od 2014 roku legitymuje się Certyfikatem Project Management Professional (PMP). W 2019 roku ukończył studia MBA dla Inżynierów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od początku swojej kariery zawodowej (2006) związany z Grupą Kapitałową LOTOS. W latach 2010 –2013 pełnił funkcję koordynatora w Zespole utrzymania ruchu w zakładzie produkcji wodoru i siarki (Grupa LOTOS S.A.). W roku 2013 objął stanowisko Szefa Biura zagospodarowania złoża B8 (kierownik projektu w LOTOS Petrobaltic S.A.). W latach 2013 – 2014 pracował na stanowisku koordynatora ds. wdrożenia metodologii RBI (Grupa LOTOS S.A.). Od 2014 roku zatrudniony w spółce LOTOS Asfalt, początkowo jako kierownik ds. Projektu EFRA, a następnie od 2018 roku jako dyrektor ds. Projektu EFRA.

Zamknij

Jarosław Wittstock

Wiceprezes Zarządu
ds. Korporacyjnych

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Grupy LOTOS S.A. funkcję swoją pełni od 11 września 2018 roku, wchodząc w skład Zarządu X kadencji.

Menadżer z blisko 25 letnim stażem w zarządzaniu zespołami liczącymi od kilku do kilkuset pracowników w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej SA.

Posiada bogate doświadczenie menedżerskie m.in. w branży leasingowej [BG Leasing SA – Dyrektor Biura Handlowego Centrali, Hanza Leasing SA - Prezes Zarządu]; FMCG [ Polmlek Maćkowy – Prezes Zarządu,; farmaceutycznej [PZF Cefarm  – Dyrektor Zarządzający] oraz medycznej [Prezes Zarządu ZKS Szpital Gdańsk Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający Swissmed Centrum Zdrowia SA].

Prowadził także własną firmę doradczą. W latach 2016-2017 był Dyrektorem Oddziału Pomorskiego ARiMR. Od marca 2017 roku związany zawodowo z Grupą Energa, najpierw jako Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa SA, a od maja 2017 roku jako wiceprezes Zarządu Energa Obrót SA  zarządzający takimi obszarami jak: nadzór korporacyjny, handel hurtowy, sprzedaż do rynku biznesowego a także marketing.

51 lat, żonaty, ojciec trojga dzieci. 

Zamknij

Marian Krzemiński

Wiceprezes Zarządu
ds. Inwestycji i Innowacji

Wiceprezes Zarządu ds.  Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. funkcję swoją pełni od 25 lipca 2019 roku, wchodząc w skład Zarządu X kadencji.

Aabsolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Central Connecticut State University.

Karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku w Zakładach Górniczych Polkowice – oddział KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, gdzie w latach 1999 – 2002 piastował funkcję prezesa Zarządu, dyrektora generalnego. Pracował również w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym w Warszawie (dyrektor inwestycyjny/prokurent), współpracował z firmą Ernst&Young w zakresie audytu wewnętrznego, prowadził projekty doradcze realizowane dla grupy BNP Paribas Assurance. Świadczy również usługi doradcze i konsultingowe pod własną firmą. W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję doradcy Zarządu w Polskim Funduszu Rozwoju S.A.

Posiada doskonałe umiejętności w zakresie przetwarzania danych, zastosowań matematyki i statystyki w ekonomii i zarzadzaniu, modelowaniu i optymalizacji procesów operacyjnych, zarządzania projektami, analiz sprzedaży, portfeli klientów, ich ryzyka oraz business intelligence. Obszary szczególnych kompetencji to zarządzanie projektami i przedsiębiorstwami, planowanie strategiczne i marketingowe, analizy rynków, analizy ekonomiczne.

Posługuje się językiem angielskim.

Zamknij

Piotr Ciach

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 22 grudnia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji.

W dniu 19 marca 2018 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Piotra Ciacha, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Delegacja została odwołana z dniem 21 maja 2018 roku.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Naczelnik Wydziału w Departamencie Nadzoru Ministerstwa Energii.

Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zasiadał w Radach Nadzorczych takich spółek jak Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o., Telefony Podlaskie S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Tauron PE S.A.

Zamknij

Katarzyna Lewandowska

Sekretarz Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczęła pełnić od dnia 27 stycznia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od 1996 roku zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami różnych branż m.in. przemysłu obronnego, podmiotami zarządzającymi portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, podmiotem realizującym monopol Skarbu Państwa na prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych i  loterii pieniężnych czy też spółkami sektora węgla kamiennego. Następnie pełnila funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego. Obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej w PZU S.A.

Zamknij

Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczęła pełnić od dnia 28 czerwca 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji. Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczęła pełnić od dnia 28 czerwca 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2004) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (2007). Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2007 – 2009 pracowała na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Doświadczenie w obszarze zagadnień rynku ropy naftowej i paliw ciekłych zdobyła pracując od 2009 r. w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki - jako główny specjalista, a następnie od 2015 r. jako naczelnik Wydziału Rynku Ropy Naftowej i Paliw Ciekłych w Ministerstwie Energii. Obecnie radca prawny w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii. Posiada doświadczenie w zakresie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, prawa gospodarczego i energetycznego w szczególności  regulacji bezpieczeństwa paliwowego oraz współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

 

 

Zamknij

Mariusz Golecki

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 28 czerwca 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny oraz kierownik pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy naukowej specjalizuje się w ekonomicznej behawioralnej analizie prawa, komparatystyce prawniczej oraz teorii prawa.Od 2011 r. wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (program European Master in Law and Economics) oraz członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Cambridge, Wlk. Brytania (Trinity College 2002). W latach 1998 – 2000 doradca w Ministerstwie Kultury i Sztuki/Dziedzictwa Narodowego, w latach 2000 – 2001 ekspert Departamentu Programowego KPRM oraz Ministerstwa Finansów, w latach 2002 – 2003 stypendysta Komisji Europejskiej w Instytucie Ekonomii Prawa na Uniwersytecie w Hamburgu, w latach 2004 – 2008 adiunkt w katedrze Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, zaś w latach 2008 – 2009 profesor wizytujący w Centrum Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge.  W roku 2010  profesor wizytujący na International Christian University w Tokio oraz Uniwersytecie Keio (Jean Monet Chair for EU Law) w Japonii. W latach 2013 – 2014 profesor wizytujący na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech.

W latach 2015-2017 adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, a od stycznia 2017 r. Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2016-2017 Dyrektor Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Finansów. Od stycznia 2017 r. Dyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego
i Europejskiego w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2016-2017 Zastępca Przewodniczącego delegacji polskiej w V grupie roboczej Komisji ONZ do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL). Od października 2016 roku Przewodniczący Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Rozwoju i Finansów.

 

Zamknij

Adam Lewandowski

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 22 grudnia 2016 roku  wchodząc w skład Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia warunki niezależności.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra nauk prawnych) i radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).

Praktykę zawodową zdobywał pracując m.in. w sektorze bankowo finansowym (PeKaO S.A., BOŚ S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W latach 2006-2009 dyrektor wykonawczy Pionu Prezesa Zarządu, dyrektor Biura Spółki odpowiedzialny za obsługę organów statutowych PGNiG S.A., dyrektor Biura Kadr. W latach 2013-2015 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Kadr w PGNiG S.A. Od 2016 roku dyrektor Pionu Zarządzania Przedsiębiorstwa w PGNiG Termika S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszystkich nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Zamknij

Dariusz Figura

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zaczął pełnić od dnia 27 stycznia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), kierunek informatyka oraz studiów Executive MBA w Warsaw Business School at Warsaw University of Technology (wraz z HEC School of Management - Paris, London Business School i the Norwegian School of Economics).

Przez całe życie zawodowe zatrudniony w sektorze prywatnym, pracując m.in. dla dużych firm zagranicznych oraz jako konsultant UNIDO.

Obecnie pełniący funkcję wiceprezesa zarządu spółki informatycznej, odpowiedzialnego za finanse, utrzymanie IT oraz zarządzanie ryzykiem.

Zamknij

Grzegorz Rybicki

Członek Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Grzegorz Rybicki w dniu 28 czerwca 2018 roku został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji.

Grzegorz Rybicki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 19901992 odbył etatową aplikację sadową w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a następnie w latach 19921994 odbył aplikację adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od roku 1995 w ramach spółki adwokackiej w Warszawie. W roku 1993 odbył szkolenie i staż adwokacki w USA (Chicago), ramach programu organizowanego przez American Bar Association, Naczelną Radę Adwokacką oraz De Paul University w Chicago.

W latach 1997 – 1998 r. ukończył Podyplomowe Studia z Zakresu Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, instytucie Prawa Własności intelektualnej. Od roku 2001 jest arbitrem Komisji Prawa Autorskiego powoływanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przeszłości członek rad nadzorczych dużych spółek prawa handlowego. Od początku swojej praktyki zawodowej zajmuje się zagadnieniami sprawami związanymi z szeroko pojętym prawem handlowym, gospodarczym, obsługą i doradztwem prawnym na rzecz spółek prawa handlowego.

Zamknij

Beata Kozłowska-Chyła

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 25 maja 2016 roku. Od dnia 28 czerwca 2016 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady IX kadencji. W dniu 14 czerwca 2017 roku została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. do składu Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji na funkcję Przewodniczacej Rady.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności.

Doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentką. W latach 1994-1997 odbyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Pełniła funkcję p.o. Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Konstancin" w Konstancinie-Jeziornej. Była zastępcą Dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE). Pełniła funkcję doradcy Ministra Finansów. Była członkiem Rady Nadzorczej PZU SA, a następnie członkiem Zarządu PZU SA. Ponadto pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej TFI PZU SA i PTE PZU SA, a także członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. Prowadziła doradztwo prawne w Kancelarii Radcy Prawnego. Ponadto od roku 2010 jest Arbitrem Rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz problematyki przekształceń własnościowych i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jest także autorką ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Sejmu RP, m.in. do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Prowadzi działalność dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Powyższy schemat blokowy zawiera wybrane spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Pełna struktura organizacyjna znajduje się w pliku pdf do pobrania powyżej.