Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 roku

Header
Raport nr 3/2019 • 2019-02-05 19:56
Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 roku

Grupa LOTOS S.A. przekazuje do wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 roku:

 1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 7,92 mld PLN

 2. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO) : 0,89 mld PLN; w tym:

  1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,62 mld PLN

  2. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,26 mld PLN

 3. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,71 mld PLN.

 4. Efekt LIFO: 0,17 mld PLN (obniżający raportowany wynik operacyjny)

Jednocześnie Spółka informuje, iż w omawianym okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT może mieć dodatni wpływ saldo zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę  0,3 mld PLN, w tym:

 • Zwiększenie wyniku o +0,4 mld PLN: odwrócenie odpisu aktualizującego nakłady na złoże YME

 • Zwiększenie wyniku o +0,1 mld PLN: rozpoznanie należnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia YME, dotyczącego wadliwej platformy MOPU

 • Zmniejszenie wyniku o -0,1 mld PLN: saldo pozostałych odpisów i rezerw w segmencie wydobywczym 

 • Zmniejszenie wyniku o -0,1 mld PLN: saldo odpisów i rezerw w segmencie produkcji i handlu, w tym:

  • -0,05 mld PLN: rezerwa na ryzyko podatkowe.

 Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu rocznego za 2018 rok, którego publikacja odbędzie się 7 marca 2019 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne