Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • Raport nr 11/2019 • 2019-05-02 14:00 Asymilacja 1 akcji Grupy LOTOS S.A.

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 
  18 kwietnia 2019 roku o wprowadzeniu do obrotu giełdowego 1 (jednej) akcji serii A Spółki, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałą nr 206/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku postanowił dokonać w dniu 29 kwietnia 2019 roku asymilacji

  wiecej
 • Raport nr 10/2019 • 2019-04-29 19:10 Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2018, przeznaczenia kwoty w wysokości 554 620 086 PLN na wypłatę dywidendy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 3 PLN

  wiecej
 • Raport nr 9/2019 • 2019-04-26 18:00 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnego finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym : Spółka, PDH Polska S.A. („PDH”),  Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwane dalej łącznie „Stronami”, podpisały list intencyjny („List Intencyjny”) stanowiący podstawę do rozpoczęcia rozmów w sprawie potencjalnego udziału Spółki w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

  wiecej
 • Raport nr 8/2019 • 2019-04-25 17:00 Korekta numeracji raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 24 kwietnia 2019

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej raport bieżący ESPI w sprawie wstrzymania odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo opublikowany w dniu 24 kwietnia 2019 roku oznaczony został numerem 7/2019, a tymczasem poprawnym wskazaniem powinien być numer 8/2019.

  wiecej
 • Raport nr 7/2019 • 2019-04-24 23:10 Wstrzymanie odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”, „Emitent”), w ślad za komunikatem Ministerstwa Energii z dnia 24.04.2019 o wstrzymaniu w dniu dzisiejszym odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo

  wiecej
 • Raport nr 7/2019 • 2019-04-18 17:45 Wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.

  Grupa LOTOS S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 178/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)  z dnia 3 czerwca 2005 roku oraz §36, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW uchwałą nr 340/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, postanowił wprowadzić z dniem 29 kwietnia 2019 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 (jedną) akcję serii A Grupy LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczoną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLLOTOS00033”.

  wiecej
 • Raport nr 6/2019 • 2019-04-18 17:45 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kwartał 2019 roku

  Grupa LOTOS S.A. przekazuje do wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kwartał 2019 roku:

  wiecej
 • Raport nr 5/2019 • 2019-03-05 19:17 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że termin publikacji raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2018, planowany pierwotnie na dzień 7 marca 2019 r., zostaje przesunięty na dzień 12 marca 2019 r. 

  wiecej
 • Raport nr 4/2019 • 2019-03-01 17:15 Informacja o opóźnieniu docelowego zagospodarowania złoża B8

  W dniu 1.03.2019 roku Grupa LOTOS S.A. („Spółka’, „Emitent”) powzięła informację, że przewidywany termin docelowego zagospodarowania złoża B8 uległ zmianie. Główną przyczyną opóźnienia jest konieczność modyfikacji infrastruktury złożowej wynikająca z błędów projektowych oraz zmian koncepcji przebudowy platformy i zagospodarowania złoża w latach 2014 - 2015, których negatywne efekty kumulują się w okresie bieżącym.

   

  wiecej
 • Raport nr 3/2019 • 2019-02-05 19:56 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 roku

  Grupa LOTOS S.A. przekazuje do wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 roku:

  wiecej
 • Raport nr 2/2019 • 2019-01-30 Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30.01.2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

  wiecej
 • Raport nr 1/2019 • 2019-01-03 14:46 Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

  wiecej