logo

Planowy postój remontowy i jego szacowany wpływ na skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy LOTOS w 2021 roku
Raport nr 7/20212021-02-24

Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, że 26 lutego 2021 roku rozpocznie się planowy, cykliczny postój remontowy w rafinerii Spółki.

Remont po raz pierwszy zostanie zrealizowany w formule postoju częściowego (druga część wiosną 2022 roku). Podczas postoju w 2021 roku nie jest planowane zatrzymywanie całej rafinerii. Zatrzymanie tylko części instalacji produkcyjnych pozwoli na równoległe utrzymanie przerobu ropy w rafinerii oraz ekspedycję i sprzedaż produktów Spółki w całym okresie remontu.

Zgodnie z harmonogramem w 2021 roku zostanie zatrzymanych 19 z ponad sześćdziesięciu instalacji, których większość z początkiem kwietnia wróci do ruchu. Drugim i ostatnim etapem postoju będzie remont 3 instalacji tzw. bloku olejowego (począwszy od 7 kwietnia). Zakończenie wszystkich prac remontowych nastąpi 1 maja 2021 roku.

Postój remontowy spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w 2021 roku, co będzie miało przełożenie na niższą realizowaną marżę rafineryjną. Spółka szacuje, że maksymalna wielkość obniżenia przerobu wynikająca bezpośrednio z postoju remontowego to 5% w skali roku, jednak podejmuje działania operacyjne zmierzające do zminimalizowania tej wielkości. Ubytek marży rafineryjnej związany z mniejszym przerobem ropy uzależniony będzie od kształtowania się cen produktów naftowych na rynkach światowych, przez co jego oszacowanie nie jest dziś możliwe.   

Szacowane koszty bezpośrednie związane z postojem remontowym, które wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego za 2021 rok to około 0,13 mld PLN. W ramach postoju remontowego Spółka nie będzie ponosiła wydatków w postaci nakładów inwestycyjnych.

Zgodnie z założeniami Spółki, remont nie powinien wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązywania się z jej zobowiązań handlowych.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.