logo

LOTOS na giełdzie

Bieżący kurs PLN

67,90

-0.79%

min. 67.38 max. 69.70

Marża rafineryjna

Modelowa marża rafineryjna (USD/bbl)

59,18