logo

2019

3 kwartał 2019

Telekonferencja wynikowa 3 kw 2019 - nagranie audio
Prezentacja wyników finansowych za 3 kw 2019
Grupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe za 3 kw 2019
Grupa Kapitałowa LOTOS Komentarz Zarzadu i informacje dodatkowe 3 kwartal 2019
Grupa Kapitalowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 3 kwartał 2019

1 kwartał 2019

Telekonferencja wynikowa 1 kw 2019 - nagranie audio
Grupa Kapitalowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 1 kwartał 2019
Prezentacja wyników finansowych za 1 kw 2019
Grupa Kapitałowa LOTOS Komentarz Zarzadu i informacje dodatkowe 1 kwartal 2019
Grupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe za 1 kw 2019

2018

3 kwartał 2018

Telekonferencja wynikowa 3kw 2018 - nagranie audio
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kw 2018
Prezentacja wyników finansowych za 9 miesięcy 2018 i 3 kw 2018

1 kwartał 2018

Telekonferencja wynikowa 1kw 2018 - nagranie audio
Databook LOTOS 31..03.2018
Grupa Kapitalowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 1 kwartal 2018
Grupa Kapitałowa LOTOS Komentarz Zarzadu 1 kwartal 2018
Prezentacja wyników finansowych za 1 kwartał 2018

2017

3 kwartał 2017

Telekonferencja wynikowa 3kw 2017 - nagranie audio
Prezentacja wyników finansowych 3 kw 2017
Kwartalny raport Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kw 2017

1 kwartał 2017

Telekonferencja wynikowa 1kw 2017 - nagranie audio
Prezentacja wyników finansowych 1 kw 2017
Kwartalny raport Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kw 2017

2016

3 kwartał 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS Prezentacja wyników za 3 kwartał 2016 roku
Telekonferencja wynikowa 3kw 2016 - nagranie audio
Grupa Kapitalowa LOTOS Raport Bieglego Rewidenta z przegladu za 3 kwartal 2016 roku
Grupa Kapitalowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 3 kwartal 2016
Grupa Kapitałowa LOTOS Komentarz Zarzadu 3 kwartal 2016
Grupa Kapitałowa LOTOS Informacja dodatkowa za 3 kwartał 2016 roku

1 kwartał 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS Prezentacja wyników za 1 kwartał 2016 roku
Telekonferencja wynikowa 1kw 2016 - nagranie audio
Grupa Kapitalowa LOTOS Komentarz Zarzadu 1 kwartal 2016
Grupa Kapitalowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 1 kwartal 2016
Grupa Kapitalowa LOTOS Informacje dodatkowe 1 kwartał 2016.pdf
Grupa Kapitalowa LOTOS Raport Bieglego Rewidenta z przegladu za 1 kwartal 2016 roku.pdf

2015

III kwartał 2015

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2015 roku
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu za III kwartał 2015 roku
Telekonferencja wynikowa 3kw 2015 - nagranie audio
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2015 (MSSF)
Komentarz Zarządu do wyników za III kwartał 2015 roku

I kwartał 2015

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kwartał 2015 roku
Telekonferencja wynikowa 1kw 2015 - nagranie audio
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitalowej LOTOS za I kwartał 2015 (MSSF)
Komentarz Zarzadu do wyników za I kwartał 2015 roku
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu za I kwartał 2015 roku

2014

IV kwartał 2014 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2014 rok)

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2014 i 2014 rok
Teleconference of Q4 2014 financial results
Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Komentarz Zarzadu do wyników za IV kwartał 2014 roku

III kwartał 2014

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2014
Telekonferencja wynikowa 3kw 2014 - nagranie audio (wersja angielska)
Komentarz Zarzadu do wyników za III kwartał 2014 roku
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu za III kwartał 2014 roku
Kwartalny raport finansowy Grupy Kapitałowej LOTOS III kwartał 2014 roku

I kwartał 2014

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2014
Teleconference of Q1 2014 financial results
Raport biegłego rewidenta z przeglądu
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitalowej LOTOS za I kwartał 2014 (MSSF)
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za I kwartał 2014

2013

IV kwartał 2013 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2013 rok)

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kwartał 2013
Teleconference of Q4 2013 and 2013 results
Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Komentarz Zarzadu do wyników za 4kw 2013

III kwartał 2013

Teleconference of Q3 2013 financial results
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2013
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za III kwartał 2013
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitalowej LOTOS za III kwartał 2013 (MSSF)

I kwartał 2013

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2013
Teleconference of Q1 2013 financial results
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2013 (MSSF)
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za I kwartał 2013

2012

IV kwartał 2012 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2012 rok)

Prezentacja wyników za 4kw12 i 2012 Grupy Kapitałowej LOTOS
Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Komentarz Zarządu do wyników za IV kw 2012

IV kwartał 2012 (publikowane razem z Raportem Rocznym za 2012 rok)

Prezentacja szacunków wybranych danych operacyjnych i finansowych za IV kwartał 2012 i 2012 rok
Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r rok

III kwartał 2012

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2012
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za III kwartał 2012
Presentation of Q3 2012 results - teleconference
Prezentacja wyników za 3Q12 Grupy Kapitałowej LOTOS

I kwartał 2012

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2012
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za I kwartał 2012
Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS za I kwartał 2012r.
Presentation of Q12012 results - teleconference

2011

IV kwartał 2011

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kwartał 2011
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za IV kwartał 2011
Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kwartał 2011
Presentation of Q42011 results - teleconference

III kwartał 2011

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2011 (MSSF)
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za III kwartał 2011
Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS za III kwartał 2011
Presentation of Q3 2011 results - teleconference

I kwartał 2011

Skonsolidowane wyniki GK GL S.A. za I kwartał 2011 (MSSF)
Komentarz Zarządu GL S.A. do wyników za I kwartał 2011
Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za I kwartał 2011
Presentation of Q1 2011 results - teleconference

2010

IV kwartał 2010

Skonsolidowane wyniki GK GL S.A. za IV kwartał 2010 (MSSF)
Komentarz Zarządu GL S.A. do wyników za IV kwartał 2010
Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za IV kwartał 2010
Presentation of Q4 2010 results - teleconference

III kwartał 2010

Komentarz Zarządu do wyników finansowych za III kwartał 2010
Skonsolidowane wyniki GK GLSA za III kwartał 2010 (MSSF)
Prezentacja wyników finansowych GK GLSA za III kwartał 2010
Presentation of financial results for Q3 2010 - teleconference

I kwartał 2010

Skonsolidowane wyniki GK GL S.A. za I kwartał 2010 (MSSF)
Komentarz Zarządu GL S.A. do wyników za I kwartał 2010
Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za I kwartał 2010
Prezentacja wyników finansowych GK GL S.A. za I kwartał 2010

2009

IV kwartał 2009

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS za IV kwartał 2009
Komentarz Zarządu do wyników Grupy LOTOS za IV kwartał 2009
Prezentacja wyników finansowych GK GLSA za IV kwartal 2009
Prezentacja wyników GK GLSA za IV kwartał 2009

III kwartał 2009

Skonsolidowane wyniki finansowe GK GLSA za III kwartał 2009 r.
Komentarz Zarządu GLSA do wyników za III kwartał 2009 r.
Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2009 r.
Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2009

I kwartał 2009

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończone 31 marca 2009 r.
Komentarz Zarządu do wyników za I kwartał 2009 roku
Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2009 r.
Prezentacja wyników finansowych za 1 kw. 2009

2008

IV kwartał 2008

Środroczne skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okresy 3 i 12 miesiecy zakonczone 31 grudnia 2008 roku
Komentarz Zarzadu Grupy LOTOS S.A. do wynikow za IV kwartal 2008 roku
Prezentacja wyników 4 kw 2008
Prezentacja wyników finansowych za 4 kw. 2008

III kwartał 2008

Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 wrzesnia 2008 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za III kw. 2008 roku
Prezentacja wyników III kw 2008.
Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2008

II kwartał 2008

Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za II kw. 2008 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwartał 2008 r. (MSSF)
Prezentacja wyników finansowych za II kwartał 2008

I kwartał 2008

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – I kwartał 2008 r. (MSSF)
Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2008 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I kw. 2008 roku
Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2008

2007

IV kwartał 2007

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – IV kwartał 2007 r. (MSSF)
Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okresy 3 i 12 miesiecy zakończone 31 grudnia 2007 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS do wyników za IV kwartał 2007 roku
Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał 2007

III kwartał 2007

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – III kwartał 2007 r. (MSSF)
Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 wrzesnia 2007 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za III kw. 2007 roku
Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2007

II kwartał 2007

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwartał 2007 r. (MSSF)
Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za II kw. 2007 roku
Prezentacja wyników finansowych za II kwartał 2007

I kwartał 2007

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – I kwartał 2007 r. (MSSF)
Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2007 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I kw. 2007 roku
Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2007

2006

IV kwartał 2006

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – IV kwartał 2006 r. (MSSF)
Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okresy 3 i 12 miesiecy zakończone 31 grudnia 2006 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS do wyników za IV kwartał 2006 roku
Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał 2006

III kwartał 2006

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – III kwartał 2006 r. (MSSF)
Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2006 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za III kw. 2006
Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2006

II kwartał 2006

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwartał 2006 r. (MSSF)
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za II kw. 2006
Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2006
Prezentacja wyników finansowych za II kwartał 2006

I kwartał 2006

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – I kwartał 2006 r. (MSSF)
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I kw. 2006 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2006 roku
Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2006

2005

IV kwartał 2005

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – IV kwartał 2005 r. (MSSF) oraz I-IV kwartał 2005 r. (MSSF)
Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 i 31 grudnia 2004 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kw. 2005 roku
Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał 2005

III kwartał 2005

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – III kwartał 2005 r. (MSSF)
Śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2005 i 30 września 2004 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za III kwartał 2005 roku
Prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2005

II kwartał 2005

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy LOTOS S.A. – II kwartał 2005 r. (MSSF)
Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za II kwartał 2005 roku
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2005 za II kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do sprawozdania za II kwartał 2005 roku
Prezentacja wyników finansowych za II kwartał 2005

I kwartał 2005

Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za I kwartał 2005 roku
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005 za I kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-03-31