Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Raport roczny 2019

Grupa LOTOS Telekonferencja - wyniki za 2019 rok
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2019 i 2019 rok
Jednostkowy raport roczny 2019 Grupa LOTOS
Skonsolidowany raport roczny Grupa LOTOS 2019
Komentarz Zarządu 4kw 2019

2018

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2018 rok

Grupa Kapitałowa LOTOS - Nagranie telekonferencji wynikowej za 2018
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 i 2018 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w sprawie Komitetu Audytu
List Prezesa Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 4 kw 2018
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2018
Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Ocena Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Informacja Zarzadu o wyborze audytora

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

List Prezesa Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018
Informacja Zarzadu o wyborze audytora
Ocena Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2017 rok

Grupa Kapitałowa LOTOS - Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok
Grupa Kapitałowa LOTOS 2017 - Komentarz Zarządu 4 kwartał 2017
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2017 i 2017 rok
Grupa Kapitałowa LOTOS Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2017
Grupa Kapitałowa LOTOS 2017 - Nagranie telekonferencji wynikowej

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS za 2017 rok

Grupa LOTOS S.A. - jednostkowy raport roczny za 2017 rok