logo

2018

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2018 rok

Grupa Kapitałowa LOTOS - Nagranie telekonferencji wynikowej za 2018
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 i 2018 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w sprawie Komitetu Audytu
List Prezesa Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 4 kw 2018
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2018
Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Ocena Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Informacja Zarzadu o wyborze audytora

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

List Prezesa Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018
Informacja Zarzadu o wyborze audytora
Ocena Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2017 rok

Grupa Kapitałowa LOTOS - Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok
Grupa Kapitałowa LOTOS 2017 - Komentarz Zarządu 4 kwartał 2017
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2017 i 2017 rok
Grupa Kapitałowa LOTOS Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2017
Grupa Kapitałowa LOTOS 2017 - Nagranie telekonferencji wynikowej

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS za 2017 rok

Grupa LOTOS S.A. - jednostkowy raport roczny za 2017 rok

2016

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2016 rok

Grupa Kapitałowa LOTOS - Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok
Grupa Kapitałowa LOTOS 2016 - Komentarz Zarządu 4 kwartał 2016
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2016 i 2016 rok
Grupa Kapitałowa LOTOS 2016 - Telekonferencja wynikowa
Grupa Kapitałowa LOTOS Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2016

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS za 2016 rok

Grupa LOTOS S.A. - jednostkowy raport roczny za 2016 rok

2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2015 rok

Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - List Prezesa
Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci
Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Komentarz Zarządu 4 kwartał 2015.
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2015 i 2015 rok
Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Opinia z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Raport Audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupa Kapitałowa LOTOS 2015 - Telekonferencja wynikowa

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za 2015 rok

Grupa LOTOS S.A. 2015 - List Prezesa
Grupa LOTOS S.A. 2015 - Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2015 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci
Grupa LOTOS S.A. 2015 - Raport Audytora z badania Sprawozdania Finansowego.pdf
Grupa LOTOS S.A. 2015 - Opinia z badania Sprawozdania Finansowego

2014

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok

Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy Kapitalowej
Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - List Prezesa
Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Komentarz Zarzadu do wyników za IV kwartał 2014 roku
Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Raport audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupa Kapitałowa LOTOS 2014 - Opinia z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za 2014 rok

Grupa LOTOS S.A. 2014 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2014 - List Prezesa
Grupa LOTOS S.A. 2014 - Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2014 - Opinia z badania Sprawozdania Finansowego
Grupa LOTOS S.A. 2014 - Raport audytora z badania Sprawozdania Finansowego

2013

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2013 rok

Grupa Kapitalowa LOTOS 2013 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy Kapitalowej
Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Raport audytora z badania Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego
Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Komentarz Zarzadu do wyników za 4kw 2013
Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Opinia z badania Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego
Grupa Kapitałowa LOTOS 2013 - Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru biegłego
Grupa Kapitalowa LOTOS 2013 - List Prezesa

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za 2013 rok

Grupa LOTOS S.A. 2013 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
Grupa LOTOS S.A. 2013 - Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2013 - List Prezesa
Grupa LOTOS S.A. 2013 - Opinia z badania Sprawozdania finansowego
Grupa LOTOS S.A. 2013 - Oświadczenie Zarządu o zgodności
Grupa LOTOS S.A. 2013 - Raport audytora z badania Sprawozdania Finansowego
Grupa LOTOS S.A. 2013 - Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru biegłego

2012

Skonsolidowany raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Opinia z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Raport z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - List Prezesa Zarządu
Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Oświadczenie Zarządu ws. zgodności sprawozdań
Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Oświadczenie o wyborze audytora
Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Komentarz Zarządu do wyników za IV kw 2012
Grupa Kapitałowa LOTOS 2012 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Grupa LOTOS S.A. 2012 - List Prezesa Zarządu
Grupa LOTOS S.A. 2012 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2012 - Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2012 - Oświadczenie Zarządu ws. zgodności
Grupa LOTOS S.A. 2012 - Oświadczenie Zarządu ws. wyboru biegłego
Grupa LOTOS S.A. 2012 - Opinia z badania Sprawozdania finansowego
Grupa LOTOS S.A. 2012 - Raport z badania Sprawozdania Finansowego

2011

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2011

Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - List Prezesa Zarządu
Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności
Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Raport z badania Grupy Kapitałowej
Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Opinia biegłego do skonsolidowanego sprawozdania
Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Oświadczenie Zarządu w sprawie audytora
Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Sprawozdanie skonsolidowane - różnice względem raportu śródrocznego

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2011

Grupa LOTOS S.A. 2011 - Grupa Kapitałowa LOTOS 2011 - Oświadczenie Zarządu w sprawie audytora
Grupa LOTOS S.A. 2011 - Raport z badania Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2011 - List Prezesa Zarządu
Grupa LOTOS S.A. 2011 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2011 - Opinia biegłego do jednostkowego sprawozdania
Grupa LOTOS S.A. 2011 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2011 - Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności

2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2010

Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - List Prezesa Zarządu
Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Sprawozdanie Finansowe
Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Sprawozdanie Zarządu z działalności GKGLSA
Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Oświadczenie Zarządu 1
Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Oświadczenie Zarządu 2
Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Raport z badania
Grupa Kapitałowa LOTOS 2010 - Opinia biegłego rewidenta

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2010

Grupa LOTOS S.A. 2010 - List Prezesa Zarządu
Grupa LOTOS S.A. 2010 - Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2010 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2010 - Oświadczenie Zarządu 1
Grupa LOTOS S.A. 2010 - Oświadczenie Zarządu 2
Grupa LOTOS S.A. 2010 - Raport biegłego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2010 - Opinia biegłego rewidenta

2009

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2009

Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - List Prezesa Zarządu
Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - Sprawozdanie Finansowe
Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - Opinia i raport biegłego rewidenta
Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - Oświadczenie Zarządu 1
Grupa Kapitałowa LOTOS 2009 - Oświadczenie Zarządu 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2009

Grupa LOTOS S.A. 2009 - List Prezesa Zarządu
Grupa LOTOS S.A. 2009 - Sprawozdanie Finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2009 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2009 - Opinia i raport biegłego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2009 - Oświadczenie Zarządu 1
Grupa LOTOS S.A. 2009 - Oświadczenie Zarządu 2

2008

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2008

Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Oswiadczenie o stosowaniu Ladu Korporacyjnego
Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 2
Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 1
Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Opinia bieglego rewidenta
Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzailalnosci GKGLSA
Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - Sprawozdanie Finansowe
Grupa Kapitałowa LOTOS 2008 - List Prezesa Zarządu

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2008

Grupa LOTOS S.A. 2008 - List Prezesa Zarzadu
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Sprawozdanie Zarzadu z Dzialalnosci Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Opinia i raport bieglego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 1
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Oswiadczenie Zarzadu 2
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Oswiadczenie o stosowaniu Ladu Korporacyjnego
Grupa LOTOS S.A. 2008 - Sprawozdanie Finansowe

2007

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2007

Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - List Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - MSSF Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe
Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - Sprawozdanie Zarzadu
Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - Opinia raport niezależnego biegłego rewidenta
Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - Oświadczenie 1
Grupa Kapitałowa LOTOS 2007 - Oświadczenie 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2007

Grupa LOTOS S.A. 2007 - List Prezesa Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A. 2007 - MSSF Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2007 - Sprawozdanie Zarzadu
Grupa LOTOS S.A. 2007 - Opinia raport niezależnego biegłego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2007 - Oświadczenie 1
Grupa LOTOS S.A. 2007 - Oświadczenie 2
Grupa LOTOS S.A. 2007 - Ład korporacyjny

2006

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2006

Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - List Prezesa Zarządu
Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - MSSF Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2006
Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Sprawozdanie Zarządu
Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta
Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Oświadczenie 1
Grupa Kapitałowa LOTOS 2006 - Oświadczenie 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2006

Grupa LOTOS S.A. 2006 - List Prezesa Zarządu
Grupa LOTOS S.A. 2006 - MSSF Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2006 - Wybrane jednostkowe dane finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2006 - Sprawozdanie Zarządu
Grupa LOTOS S.A. 2006 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2006 - Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2006 - Oświadczenie 1
Grupa LOTOS S.A. 2006 - Oświadczenie 2

2005

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2005

Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - List Prezesa Zarzadu
Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - MSSF Sprawozdanie
Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Sprawozdanie z działalności GK GLSA
Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Raport z badania
Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Wybrane dane
Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Oświadczenie Zarzadu 1
Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 - Oświadczenie Zarzadu 2

Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za rok 2005

Grupa LOTOS S.A. 2005 - List Prezesa Zarządu
Grupa LOTOS S.A. 2005 - MSSF Sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2005 - Sprawozdanie z działalności
Grupa LOTOS S.A. 2005 - Raport z badania jednostkowe sprawozdanie finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2005 - Wybrane dane finansowe
Grupa LOTOS S.A. 2005 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Grupa LOTOS S.A. 2005 - Oświadczenie 1
Grupa LOTOS S.A. 2005 - Oświadczenie 2