logo

Raportujemy dane pozafinansowe zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative.


Wszystkie informacje związane z kwestiami społecznymi, środowiskowymi i zarządczymi można znaleźć na rokrocznie aktualizowanej stronie Zintegrowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej LOTOS. Oprócz bieżącej wersji raportu, można tam też znaleźć archiwum wcześniejszych jego edycji.