logo

2018

Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2018 roku

Teleconference 1H 2018 results
Raport półroczny 2018 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Grupy LOTOS
Grupa Kapitałowa LOTOS - Komentarz Zarządu do wyników 2 kwartał 2018
Grupa Kapitałowa LOTOS - Prezentacja wyników za 1 półrocze i 2 kwartał 2018
Raport półroczny 2018 - Półroczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS
Raport półroczny 2018 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2018
Raport półroczny 2018 - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2018

2017

Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2017 roku

Grupa Kapitałowa LOTOS - nagranie z telekonferencji wynikowej
Grupa Kapitałowa LOTOS - Prezentacja wyników za 1 półrocze i 2 kwartał 2017
Grupa Kapitałowa LOTOS - Komentarz Zarządu do wyników 2 kwartal 2017
Grupa Kapitałowa LOTOS - Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2017 roku

2016

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 2 kw 2016
Raport półroczny 2016 - Półroczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS
Raport półroczny 2016 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2016
Telekonferencja wynikowa 6M 2016 - nagranie audio
Raport półroczny 2016 - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2016
Raport półroczny 2016 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa Kapitałowa LOTOS HY 2016
Raport półroczny 2016 - Komentarz Zarządu do wyników za 2 kw 2016

2015

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za 2 kw 2015
Raport półroczny 2015 - Półroczny raport finansowy Grupa Kapitalowa LOTOS
Raport półroczny 2015 - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2015
Raport półroczny 2015 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa Kapitałowa LOTOS HY 2015
Raport półroczny 2015 - Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta Grupa LOTOS SA HY 2015
Raport półroczny 2015 - Komentarz Zarządu do wyników za 2 kw 2015

2014

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014

Raport półroczny 2014 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q 2014
Raport półroczny 2014 - Komentarz Zarządu do wyników za II kw. 2014
Raport półroczny 2014 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA HY 2014
Raport półroczny 2014 - Raport z przeglądu GLSA HY 2014
Raport półroczny 2014 - Raport z przeglądu GKGKLA HY 2014
Raport półroczny 2014 - Półroczny raport finansowy GKGLSA

2013

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013

Raport półroczny 2013 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q 2013
Raport półroczny 2013 - Telekonferencja wyników finansowych za 2 kwartał i 1 półrocze 2013 roku
Raport półroczny 2013 - Komentarz Zarządu do wyników za II kw. 2013
Raport półroczny 2013 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA HY 2013
Raport półroczny 2013 - Raport z przeglądu GLSA HY 2013
Raport półroczny 2013 - Raport z przeglądu GKGKLA HY 2013
Raport półroczny 2013 - Oświadczenie Zarządu o zgodności
Raport półroczny 2013 - Oświadczenie Zarządu dot. wyboru biegłego
Raport półroczny 2013 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA HY 2013
Raport półroczny 2013 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA HY 2013

2012

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Raport półroczny 2012 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA 1H 2012
Raport półroczny 2012 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA 1H 2012
Raport półroczny 2012 - Oświadczenie Zarządu dot. wyboru biegłego
Raport półroczny 2012 - Oświadczenie Zarządu o zgodności
Raport półroczny 2012 - Raport z przeglądu GKGKLA 1H 2012
Raport półroczny 2012 - Raport z przeglądu GLSA 1H 2012
Raport półroczny 2012 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA 1H 2012
Raport półroczny 2012 - Komentarz Zarządu do wyników za II kw. 2012
Raport półroczny 2012 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2012
Raport półroczny 2012 - Prezentacja wyników za 2 kwartał 2012

2011

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011

Raport półroczny 2011 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA 1H 2011
Raport półroczny 2011 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA 1H 2011
Raport półroczny 2011 - Oświadczenie Zarządu dot. wyboru biegłego
Raport półroczny 2011 - Oświadczenie Zarządu o zgodności
Raport półroczny 2011 - Raport z przeglądu GKGKLA 1H 2011
Raport półroczny 2011 - Raport z przeglądu GLSA 1H 2011
Raport półroczny 2011 - Komentarz Zarządu do wyników za II kw. 2011
Raport półroczny 2011 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA 1H 2011
Raport półroczny 2011 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2011
Raport półroczny 2011 - Prezentacja wyników za 2 kwartał 2011

2010

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010

Raport półroczny 2010 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA 1H 2010
Raport półroczny 2010 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA 1H 2010
Raport półroczny 2010 - Oświadczenie Zarządu dot. wyboru biegłego
Raport półroczny 2010 - Oświadczenie Zarządu o zgodności
Raport półroczny 2010 - Raport z przeglądu GKGKLA 1H 2010
Raport półroczny 2010 - Raport z przeglądu GLSA 1H 2010
Raport półroczny 2010 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA 1H 2010
Raport półroczny 2010 - Komentarz Zarządu do wyników za II kw. 2010
Raport półroczny 2010 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2010
Raport półroczny 2010 - Prezentacja wyników za 2 kwartał 2010

2009

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009

Raport półroczny 2009 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GKGLSA 1H2009
Raport półroczny 2009 - Sprawozdanie Finansowe GLSA 1H2009
Raport półroczny 2009 - Oświadczenie Zarządu GLSA o zgodności
Raport półroczny 2009 - Oświadczenie Zarządu GLSA o wyborze biegłego rewidenta
Raport półroczny 2009 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności GKGLSA 1H2009
Raport półroczny 2009 - Raport z przeglądu GKGLSA 1H2009
Raport półroczny 2009 - Raport z przeglądu GLSA 1H2009
Raport półroczny 2009 - Komentarz Zarządu do wyników GKGLSA za 2Q2009
Raport półroczny 2009 - Prezentacja wyników finansowych GKGLSA za 2Q2009
Raport półroczny 2009 - Prezentacja wyników finansowych 2 kw. 2009

2008

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008

Raport półroczny 2008 - Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe
Raport półroczny 2008 - Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie finansowe
Raport półroczny 2008 - Sprawozdanie Zarządu z Działalności
Raport półroczny 2008 - Skonsolidowany raport z przeglądu
Raport półroczny 2008 - Skrócony raport z przeglądu
Raport półroczny 2008 - Oświadczenie - Podmiot uprawiony do badania
Raport półroczny 2008 - Oświadczenie zgodności

2007

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007

Raport półroczny 2007 - Sprawozdanie skonsolidowane
Raport półroczny 2007 - Sprawozdanie skrócone
Raport półroczny 2007 - Sprawozdanie Zarządu
Raport półroczny 2007 - Raport z przeglądu jednostkowego
Raport półroczny 2007 - Raport z przeglądu skonsolidowanego
Raport półroczny 2007 - Oświadczenie
Raport półroczny 2007 - Oświadczenie zgodności

2006

Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. za pierwsze półrocze 2006

Raport półroczny 2006 - Sprawozdanie skonsolidowane
Raport półroczny 2006 - Sprawozdanie skrócone
Raport półroczny 2006 - Sprawozdanie Zarządu
Raport półroczny 2006 - Raport z przeglądu jednostkowego
Raport półroczny 2006 - Raport z przeglądu skonsolidowanego

2005

Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. za pierwsze półrocze 2005

Raport półroczny 2005 - Raport z przeglądu jednostkowego
Raport półroczny 2005 - Raport z przeglądu skonsolidowanego
Raport półroczny 2005 - MSSF
Raport półroczny 2005 - Sprawozdanie Zarządu