Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Raport nr 1/2022

Zrealizowanie środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A., zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o., a także ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 30% udziałów LOTOS Asfalt sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie hurtowej sprzedaży paliw

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 40/2021 oraz nr 41/2021 Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że zakończone zostały prace mające na celu wdrożenie środków zaradczych określonych w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej („Komisja”) z dnia 14 lipca 2020 r. w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) kontroli nad Spółką, wydanej na podstawie art. 8 ust. 2 akapit drugi Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE. L Nr 24, str. 1) („Środki Zaradcze”).