logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 1 kwartał 2022 roku
Raport nr 7/2022 2022-04-20

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Spółki za 1 kwartał 2022 roku.

1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 10,97 mld PLN.

2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych („oczyszczony EBITDA LIFO”): 1,33 mld PLN, w tym:

a. szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,78 mld PLN,

b. szacunkowy oczyszczony EBITDA segmentu wydobywczego: 0,54 mld PLN.

3. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 1,22 mld PLN.

Spółka informuje, że w omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny wpływ będzie miał efekt LIFO w wysokości 0,84 mld PLN (podwyższający wynik raportowany).

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie za pierwszy kwartał 2022 roku, którego publikacja odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.