logo

TERMINY ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIEM, EMISJĄ AKCJI POŁĄCZENIOWYCH ORAZ ICH DOPUSZCZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM GPW
Opinia biegłego
Sprawozdanie Zarządu Grupy LOTOS
Sprawozdanie Zarządu PKN Orlen
Plan połączenia PKN Orlen i Grupy LOTOS
Załącznik nr 1 do planu połączenia - Projekt uchwały WZ PKN Orlen
Załącznik nr 2 do planu połączenia - Projekt uchwały WZ Grupy LOTOS
Załącznik nr 3 do planu połączenia - Projekt zmian statutu PKN Orlen
Załącznik nr 4 do planu połączenia - Dokument określający wartość majątku Grupy LOTOS
Załącznik nr 5 do planu połączenia - Dokument określający wartość majątku PKN Orlen

Raporty roczne Grupy LOTOS

2021

Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności

2020

Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności

2019

Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny

Raporty roczne PKN Orlen

2021

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (XHTML)
Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
Raport jednostkowy (PDF)
Raport jednostkowy (XHTML)
Raport skonsolidowany (PDF)
Raport skonsolidowany (XHTML)
Dane liczbowe ze sprawozdania

2020

Dane liczbowe ze sprawozdania
Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Raport jednostkowy (PDF)
Raport jednostkowy (XHTML)
Raport skonsolidowany (PDF)
Raport skonsolidowany (XHTML)
Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (XHTML)

2019

Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Dane liczbowe ze sprawozdania
Raport jednostkowy
Raport skonsolidowany