logo

Planowy postój remontowy i jego szacowany wpływ na skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy LOTOS w 2022 roku
Raport nr 4/20222022-02-14

Grupa LOTOS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 marca 2022 roku rozpocznie zatrzymywanie instalacji rafineryjnych w ramach postoju remontowego rafinerii LOTOS.

Remont zostanie zrealizowany w formule postoju częściowego w dniach 23 marca – 1 kwietnia 2022 roku (pierwsza jego część została przeprowadzona wiosną 2021 roku).

Zgodnie z harmonogramem do remontu zatrzymanych zostanie 50 z ponad 65 instalacji. Stopniowy ponowny rozruch wyremontowanych instalacji zakończy się w dniu 16 kwietnia 2022 roku. Ostatnim etapem postoju będzie remont instalacji produkcji wodoru, tzw. remont wyspowy, który odbędzie się w dniach 17 kwietnia – 14 maja 2022 roku.

Postój remontowy spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w 2022 roku, co będzie miało przełożenie na niższą realizowaną marżę rafineryjną. Spółka szacuje, że maksymalna wielkość obniżenia przerobu wynikająca bezpośrednio z postoju remontowego to ok. 7% w skali roku, jednak podejmuje działania operacyjne zmierzające do zminimalizowania tej wielkości. Ubytek marży rafineryjnej związany z mniejszym przerobem ropy uzależniony będzie od kształtowania się cen produktów naftowych na rynkach światowych, przez co jego oszacowanie nie jest dziś możliwe.  

Szacowane koszty bezpośrednie związane z postojem remontowym, które wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego za 2022 rok to około 0,2 mld PLN. W ramach postoju remontowego Spółka nie będzie ponosiła wydatków w postaci nakładów inwestycyjnych.

Zgodnie z założeniami Spółki, remont nie powinien wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązywania się z jej zobowiązań handlowych.

 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.