logo

Kolejny krok w realizacji programu strategicznego Grupy LOTOS SA dla Rafinerii Południowych
Raport nr 75/20052005-09-22

Opisany w Prospekcie Emisyjnym Grupy LOTOS SA program inwestycyjny Rafinerii Czechowice opiera się głównie na Strategii przekształcenia tego podmiotu w centrum magazynowo – dystrybucyjne paliw. Realizując konsekwentnie założenia Strategii dla rafinerii południowych, Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, że Rada Nadzorcza Rafinerii Czechowice S.A. na posiedzeniu w dniu 22 września 2005 r. zatwierdziła „Strategię Wieloletnią” Spółki akceptując jednocześnie uchwałę Zarządu z dnia 6 września 2005 roku w sprawie zaprzestania przerobu ropy z dniem 31 marca 2006 roku przez Rafinerię Czechowice S.A. (spółkę w 80,01% kontrolowaną przez Grupę LOTOS S.A.). Zgodnie z planem restrukturyzacji rafinerii południowych Rafineria Czechowice S.A. stanie się (obok Rafinerii Jasło S.A.) kluczowym podmiotem Grupy Kapitałowej LOTOS, w oparciu o który realizowana będzie polityka wzrostu udziału w rynku paliw na obszarze Polski południowej w wyniku rozbudowy bazy magazynowo – dystrybucyjnej paliw zapewniającej możliwości zwiększenia dostaw paliw, znacznego podniesienia jakości obsługi ich odbiorców oraz spełnienia wymogów prawnych w zakresie ich przechowywania. Inwestycja ta wpłynie na możliwość obniżenia kosztów przez Rafinerię Czechowice. Pełniejsze wykorzystanie bazy logistycznej do rozbudowy sieci dystrybucji paliw na południu Polski a także rozpoczęcie działalności w nowych segmentach rynku powinno wywrzeć pozytywny wpływ na wartość przychodów oraz marżę sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS.