logo

Spółka LOTOS Petrobaltic, która w I kw. br. wydobyła ponad 1,1 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, prowadzi intensywne prace wiertnicze na koncesji Gaz Południe (akumulacja B21), zlokalizowanej w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

Działalność wydobywcza

Spółka LOTOS Petrobaltic, która w I kw. br. wydobyła ponad 1,1 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, prowadzi intensywne prace wiertnicze na koncesji Gaz Południe (akumulacja B21), zlokalizowanej w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. 

Realizację prac umożliwia wykorzystanie platformy wiertniczej „LOTOS Petrobaltic”, którą spółka zakupiła w grudniu ub.r. Atutem nowej platformy jest możliwość operowania na głębszych akwenach (do 108 m głębokości, a docelowo do 120 m głębokości). Dotychczas eksploatowana przez spółkę platforma „Petrobaltic” mogła prowadzić wiercenia na wodach nie przekraczających 90 m głębokości.

Zakup czwartej platformy i wprowadzenie jej do eksploatacji to kolejny ważny krok na drodze do realizacji strategii w obszarze poszukiwań i wydobycia – podkreśla Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy LOTOS S.A. i prezes LOTOS Petrobaltic. – Pełne rozpoznanie zasobów perspektywicznych węglowodorów a następnie ich ewentualne zagospodarowanie może mieć istotny wpływ na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Platforma „LOTOS Petrobaltic” wierci obecnie pionowy otwór rozpoznawczy o planowanej głębokości końcowej 1918 m – informuje Krzysztof Kielas, dyrektor ds. wierceń w spółce LOTOS Petrobaltic.

To już drugi otwór realizowany w rejonie akumulacji B21. Wcześniejszy otwór poszukiwawczy B21-1 potwierdził występowanie w tej strukturze węglowodorów – gazu ziemnego i kondensatu (lekka ropa naftowa). Lokalizacja otworu B21-2 została wcześniej zaprojektowana na podstawie wyników przeprowadzonych interpretacji i analiz najnowszych zdjęć sejsmicznych 3D.

Analizę badań sejsmicznych tej akumulacji zakończyliśmy w ubiegłym roku. Teraz czas na wiercenia – mówi Marek Brzozowski, dyrektor ds. poszukiwań LOTOS Petrobaltic. – Dzięki odwiertowi będziemy mogli ocenić, ile gazu i przede wszystkim kondensatu można w przyszłości wydobyć ze złoża. Ma to olbrzymie znaczenie dla oceny opłacalności wydobycia i planów zagospodarowania koncesji, jakimi dysponujemy na Bałtyku.

W ubiegłym roku LOTOS Petrobaltic zrealizował największy program badań sejsmicznych na Morzu Bałtyckim. Badania wykonano na obszarze sześciu koncesji spółki, o łącznej powierzchni 1200 km2. Wyniki tych badań wykorzystywane są do określenia lokalizacji odwiertów poszukiwawczych.

LOTOS to pionowo zintegrowany koncern naftowy, prowadzący działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych. Działa na rynku hurtowym i detalicznym. Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobaltic, LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, koncern obecny jest na Morzu Bałtycki, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej ze złóż morskich i lądowych. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje osiągnąć zdolność wydobywczą 1,2 mln ton surowca rocznie do 2015 r.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl