logo

Planowane inwestycje LOTOSU w ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-15” będą kontynuowane. Możliwe będzie wprowadzenie do nich odpowiednich modyfikacji dostosowujących je do wymagających warunków rynkowych. Inwestycje będą wsparte środkami z ubiegłorocznej emisji akcji. Dzięki realizacji programu LOTOS zwiększy konkurencyjność i umocni pozycję na rynku, z korzyścią dla akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki.

Finanse

Planowane inwestycje LOTOSU w ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-15” będą kontynuowane. Możliwe będzie wprowadzenie do nich odpowiednich modyfikacji dostosowujących je do wymagających warunków rynkowych. Inwestycje będą wsparte środkami z ubiegłorocznej emisji akcji. Dzięki realizacji programu LOTOS zwiększy konkurencyjność i umocni pozycję na rynku, z korzyścią dla akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki.

Dzięki ubiegłorocznej ofercie publicznej LOTOS pozyskał blisko 1 mld zł. Była to największa oferta przeprowadzona na GPW w Warszawie w 2014 r.

Dynamiczny spadek ceny ropy naftowej do poziomu najniższego od blisko 5 lat oraz umocnienie się dolara w stosunku do złotego to warunki, w jakich LOTOS przeprowadził ofertę publiczną akcji. W ramach zapisów na akcje spółka sprzedała wszystkie oferowane walory, a popyt zgłoszony przez inwestorów blisko dwukrotnie przekroczył podaż.

Udział w ofercie wziął największy akcjonariusz Grupy LOTOS S.A. – Skarb Państwa – który objął akcje o wartości 529,5 mln zł i utrzymał 53,19% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Środki pochodziły z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Sukces emisji akcji i dobra kondycja finansowa LOTOSU, jednego z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski, to dobra wiadomość dla krajowej gospodarki. Program rozwojowy realizowany przez spółkę przyniesie korzyści również regionowi Pomorza. Nie tylko wzrosną wpływy do budżetu województwa pomorskiego, ale również wzmocni się lokalny rynek pracy poprzez zlecenia dla przemysłu stoczniowego i budownictwa przemysłowego.

– Kondycja LOTOSU ma kluczowe znaczenie dla stanu pomorskiej gospodarki. Dlatego z zadowoleniem przyglądamy się projektom realizowanym przez LOTOS na Pomorzu. Będziemy zabiegać o to by ten region był jak najbardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania – powiedział Tadeusz Aziewicz, przewodniczący sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

– Ostatnia emisja akcji to jeden z dobitniejszych przykładów skuteczności i efektywności naszej strategii zarządzania. Jesteśmy dumni, że oferta publiczna o wartości blisko 1 mld złotych, największa tego typu transakcja na GPW w 2014 r., zakończyła się pełnym sukcesem. To wyraz poparcia dla strategii spółki i jej zarządu i znak , że nasi akcjonariusze podobnie jak my stawiają na intensywny rozwój spółki – powiedział Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie Projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku.

Powstanie kompleksu zapewni głębszy przerób ropy naftowej i wzrost marży rafineryjnej spółki o ok. 2 USD/bbl. LOTOS szacuje, że całkowita wartość Projektu EFRA, w tym wydatki związane z obsługą finansowania tego projektu w okresie budowy i wymaganymi przez banki lokatami rezerwowymi, wyniesie około 2,34 mld zł. Według planów spółki, środki z emisji będą współfinansowały projekt w kwocie 530-650 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

Drugim celem emisyjnym jest współfinansowanie zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku, które charakteryzują się zasobami na poziomie ok. 4 mld m3. Szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony LOTOSU ma wynieść w tym projekcie ok. 800 mln zł (przy czym udział LOTOSU w projekcie wynosi 51%). Zamiarem spółki jest przeznaczenie na współfinansowanie inwestycji środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku.

– Zamiarem Zarządu LOTOSU jest wydłużenie łańcucha kreowania wartości i zwiększenie marż na sprzedawanych produktach. Stąd decyzja o przeznaczeniu części środków emisyjnych na budowę instalacji opóźnionego koksowania, czyli tzw. projekt EFRA – powiedział Krzysztof Walenczak, dyrektor zarządzający Societe Generale Polska. – W ramach roadshow LOTOSU odbyliśmy spotkania z kilkudziesięcioma inwestorami z Polski i Europy. Wszyscy zgodnie podkreślali, że plany inwestycyjne spółki w obszarze rafinerii to słuszny kierunek, który ma uzasadnienie ekonomiczne – dodał.

– Jak pokazują wyniki oferty publicznej LOTOSU dobrze skonstruowany program inwestycyjny zawsze może liczyć na poparcie inwestorów zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych. Sukces jest tym większy, że odniesiony w trudnym otoczeniu rynkowym – powiedział Filip Paszke, dyrektor Domu Maklerskiego PKO BP.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl