logo

Grupa LOTOS otrzymała nagrodę za „Wybitne zasługi dla przemysłu rafineryjnego” przyznaną przez światową organizację World Refining Association.

Działalność rafineryjna

Grupa LOTOS otrzymała nagrodę za „Wybitne zasługi dla przemysłu rafineryjnego” przyznaną przez światową organizację World Refining Association. WRA jest organizatorem międzynarodowej konferencji przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego Europy Środkowej i Wschodniej - Central and Eastern European Refining and Petrochemicals conference, która odbywała się w Warszawie w dniach 15-17 października.


Grupa LOTOS zwyciężyła w kategorii „Wybitne zasługi dla przemysłu rafineryjnego”. Nagrodą tą wyróżnia się co roku „Niezwykłą firmę, która miała wpływ na przemysł rafineryjny, osiągając, dzięki energii, pasji i zaangażowaniu, znaczny wzrost jakości oraz wydajności”.
Krótka lista nominowanych firm   została wybrana na podstawie reputacji rynkowej, wyników, rozwoju oraz zdolności przywódczych.  Znajdowały się na niej również takie firmy jak PKN Orlen, INA i Łukoil.
Przyznano też nagrodę w kategorii „Technologia roku” o którą ubiegały się światowe firmy inżynierskie.
Nagrodę w imieniu Grupy LOTOS odebrał Wojciech Blew, dyrektor ds. rozwoju technologii, który też był jednym z mówców podczas tej konferencji. Jego wystąpienie miało tytuł: „Wzrost produkcji olejów napędowych dzięki lepszemu wykorzystaniu możliwości posiadanych instalacji”.
- Nagroda ta mówi o ogromnym postępie, jakiego dokonała Grupa LOTOS po realizacji Programu 10+ i o tym, że świat rafineryjny to zauważył – powiedział Wojciech Blew po otrzymaniu nagrody.  - Potwierdzają to wyniki światowego benchmarkingu rafinerii, według którego rafineria Grupy LOTOS jest jedną z najlepszych rafinerii w tej części Europy.