logo

Hydrokraking MHC, nowa instalacja rafinerii Grupy LOTOS, zbudowana w ramach Programu 10+,  produkuje znacznie więcej wysokiej jakości paliw niż przewidywano w jej projekcie. Od sierpnia br. nastąpił kolejny wzrost, dzięki czemu Grupa LOTOS wyprodukuje dodatkowo ok 70 tys. ton paliw rocznie o wartości na stacjach paliw ok. 400 mln zł.

Działalność rafineryjna

Hydrokraking MHC, nowa instalacja rafinerii Grupy LOTOS, zbudowana w ramach Programu 10+,  produkuje znacznie więcej wysokiej jakości paliw niż przewidywano w jej projekcie. Od sierpnia br. nastąpił kolejny wzrost, dzięki czemu Grupa LOTOS wyprodukuje dodatkowo ok 70 tys. ton paliw rocznie o wartości na stacjach paliw ok. 400 mln zł. To zasługa innowacyjnych działań inżynierów LOTOSU.
Hydrokraking MHC przerabia na paliwa ciężki surowiec. Ilość uzyskanych wartościowych produktów (benzyna, oleje napędowe) w stosunku do ilości przerabianego surowca określa się mianem konwersji. Wyższa konwersja to więcej paliw z tej samej ilości wsadu. Konwersja hydrokrakingu MHC miała według projektu wynosić 60 proc. Pozostałe 40 proc. to nieprzereagowany olej – hydrowaks.
Od uruchomienia hydrokrakingu MHC przerabiającego najtrudniejszy wsad – deasfaltyzat (DAO), inżynierowie z LOTOSU zastanawiali się, jak zmniejszyć ilość hydrowaksu. Pojawiła się idea zawracania go do ponownego przerobu, czego nie uwzględniał licencjodawca instalacji Shell Global Solution. 
- Już pierwsze wyniki uzyskiwane przez naszą instalację pozytywnie zaskoczyły  nas i licencjodawcę, który nie spodziewał się, że proces technologiczny jego instalacji będzie tak efektywny – komentuje Marek Herra, dyrektor ds. produkcji w Grupie LOTOS. – Ponadto dzięki przerobowi hydrowaksu na instalacji destylacji próżniowej uzyskaliśmy doskonały wsad do produkcji olejów bazowych, których jakość istotnie wzrosła.

Optymalizacja pracy MHC w nowej konfiguracji nie była łatwa. Konieczne było wykonanie wielu działań w celu poprawienia efektywności energetycznej instalacji. W 2011 r. średnia konwersja MHC wyniosła ok. 75 procent, a od 2012 r. zbliżona była do 85 procent.
- Konwersję zwiększaliśmy stopniowo oceniając wraz z licencjodawcą wpływ jej wzrostu na przebieg procesu, pracę całej instalacji oraz optymalizując efektywność cieplną - mówi Dariusz Kruk, kierownik Zakładu Hydrokrakingu.
W sierpniu br. inżynierowie LOTOSU podjęli kolejne wyzwanie, by zwiększyć ilość paliw, a zmniejszyć hydrokwasu i osiągnęli konwersję 90 proc.

Zwiększenie konwersji instalacji MHC o 5 proc. oznacza, że przy średnim przerobie tej instalacji - 160 ton na godzinę, LOTOS wyprodukuje dodatkowo w ciągu roku ok. 70 tys. ton cennych paliw, przede wszystkim oleju napędowego.  Ich wartość na stacjach paliw to ok. 400 mln zł. 
 

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową w skład, której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Po trzech kwartałach 2012 r. przychody ze sprzedaży LOTOSU wyniosły blisko 25 mld zł (+19% r./r.) Zysk netto w ww. okresie uplasował się na poziomie ok. 700 mln zł (+21% r./r.) Na koniec sierpnia br. udział LOTOSU w krajowym rynku paliw wyniósł 34%, co znacznie przewyższa cel strategiczny na lata 2011-15, ustalony na poziomie 30%.

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej. Dzięki przejęciu 100% udziałów w spółce LOTOS Geonafta koncern zyskał również dostęp do lądowych złóż ropy naftowej, zlokalizowanych na terytorium Litwy. W 2011 roku LOTOS wydobył 230 tys. ton ropy naftowej. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie do 2015 r.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl