Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Od początku 2014 roku już trzy z czterech kotów elektrociepłowni Grupy LOTOS zasilającej w parę i energię elektryczną gdańską rafinerię spalają tańsze i czyste paliwo, jakim jest gaz ziemny - w miejsce zasiarczonego ciężkiego oleju opałowego. Zmiana ta sprawiła, że emisja dwutlenku siarki z EC  spadła  z 1920 ton w 2011 r.  do 220 ton  w 2013 roku. Obecnie elektrociepłownia pracuje wyłącznie na paliwie gazowym i emisja siarki i pyłów z EC spadła prawie do zera.

Działalność rafineryjna

Od początku 2014 roku już trzy z czterech kotów elektrociepłowni Grupy LOTOS zasilającej w parę i energię elektryczną gdańską rafinerię spalają tańsze i czyste paliwo, jakim jest gaz ziemny - w miejsce zasiarczonego ciężkiego oleju opałowego. Zmiana ta sprawiła, że emisja dwutlenku siarki z EC  spadła  z 1920 ton w 2011 r.  do 220 ton  w 2013 roku. Obecnie elektrociepłownia pracuje wyłącznie na paliwie gazowym i emisja siarki i pyłów z EC spadła prawie do zera.

Gaz ziemny wysokociśnieniowy został doprowadzony do rafinerii wiosną 2012 roku i najpierw zasilił piece technologiczne, a następnie instalacje produkcji wodoru, do tej pory przerabiające LPG i benzynę lekką. W końcu 2012 r. palniki gazowe zainstalowano w dwóch kotłach EC typu Rafako, a rok później - w trzecim kotle typu Lentjes. W czwartym kotle EC palniki gazowe będą zainstalowane w tym roku. Zużycie  gazu w rafinerii to ok. 600 mln m3 rocznie. Grupa LOTOS stała się jednym z największych odbiorców gazu ziemnego w Polsce.

Więcej paliw, tańsza produkcja

- Zmiana paliwa przyniosła korzyści ekologiczne, ekonomiczne i handlowe -  podkreśla Marek Sokołowski, wiceprezes Grupy LOTOS S.A. i dyrektor ds. produkcji i rozwoju. -  Gaz ziemny jest tańszy niż paliwa, które zastąpił, a ponadto została uwolniona i skierowana na rynek pula produktów, które były dotychczas spalane, czyli olej opałowy i średnie destylaty, a także  LPG i benzyna lekka, z których wcześniej produkowaliśmy wodór. Zwiększyliśmy też sprzedaż benzyny surowej.

rafineria

Cena energii uzyskanej z gazu ziemnego jest. niższa niż z wcześniej stosowanych paliw.   Ponadto wytwórnie wodoru zasilane teraz gazem ziemnym produkują z gazu ziemnego więcej wodoru niż wcześniej z LPG czy benzyny.  Piece technologiczne opalane gazem mają wyższą sprawność energetyczna niż przy spalaniu oleju opałowego.

- Wprowadzenie  na taką skalę gazu ziemnego do instalacji produkcyjnych obniżyło koszty przerobu ropy o kilkadziesiąt  milionów zł rocznie – informuje Marek Herra, dyrektor ds. produkcji. – Sprawiło też, że wykonaliśmy kolejny, duży krok w stronę „zielonej”, czyli przyjaznej rafinerii ogromnie obniżając emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Lepsze powietrze
 
Oprócz dziesięciokrotnego spadku emisji dwutlenku siarki przez elektrociepłownię  znacząco spadła też   w 2013 r. emisja pyłów z tej instalacji. Z 99 ton w 2011 r. do 34 ton w 2013. Obecnie, gdy EC zasilana jest przez trzy kotły spalające gaz, emisja siarki i pyłów z EC jest bliska zeru.  Zmniejszyła się też emisja tlenków azotu, dzięki zastosowaniu nowoczesnych, niskoemisyjnych palników gazowych. Warto dodać, że emisje zanieczyszczeń przez EC i całą rafinerię już w 2011 roku spełniały obowiązujące normy środowiskowe. Powietrze na terenie rafinerii jest więc całkiem czyste, a obserwowane zimą białe pióropusze nad rafineryjnymi kominami to… para wodna zmieszana z dwutlenkiem węgla. Ale emisja tego gazu cieplarnianego w rafinerii obniżyła się pod względem ilościowym najbardziej.  W 2013 roku było to 185 tys. ton mniej niż w 2011.

Redukcja emisji

- Szacujemy, że gdy zrealizujemy wszystkie inwestycje wpisujące się w program ograniczający emisję dwutlenku węgla osiągniemy  wskaźniki emisyjne charakteryzujące najlepsze europejskie rafinerie - mówi Mieczysław Broniszewski, szef Biura Ochrony Środowiska w Grupie LOTOS.
 
Wskaźniki te są brane pod uwagę przy określaniu tzw. benchmarku rafineryjnego, decydującego o darmowym przydziale uprawnień do emisji na okres 2013 – 2020.  Jego wielkość to 29,5 kg CO2/CWT, gdzie CWT odzwierciedla zdolności produkcyjne rafinerii. Poziom ten został już osiągnięty przez rafinerię LOTOSU, w której w 2013 r. w zrealizowano kolejne inwestycje obniżające emisję CO2: wymianę pieców na instalacjach hydrorafinacji benzyn i ekstrakcji furfurolem oraz wspomnianą modernizację trzeciego pieca w EC. 

Benchmark

Warto dodać, że zamontowane w nim nowoczesne palniki ZEECO zapewniają podczas spalania niezwykle niską emisję tlenków azotu i mogą, w razie problemów z dostawami gazu, spalać również olej opałowy.

- Zmiana paliwa rafinerii na gaz ziemny kapitalnie wpisuje się w naszą strategię zakładającą wdrażanie wyłącznie technologii przyjaznych środowisku, opartych na najlepszych dostępnych rozwiązaniach, charakteryzujących się niską emisyjnością i wysoką efektywnością procesów – komentuje M. Broniszewski – Naszym celem było również spełnienie wchodzących w 2016 r. zmian w prawie środowiskowym, restrykcyjnie obniżających dopuszczalną emisję zanieczyszczeń energetycznych. Wprowadzając gaz ziemny, my te ostre normy spełniamy już dziś.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl