logo

Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Raport nr 252018-08-10

 Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wpłynięciu do Spółki od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A („Akcjonariusz”) zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Pismo od akcjonariusza do GL SA