logo

Powołanie członka zarządu Grupy LOTOS S.A. – uzupełnienie informacji
Raport nr 27/20182018-09-11

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”)  w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 10 września 2018 roku przekazuje informacje dotyczące życiorysu zawodowego nowo powołanego Członka Zarządu Spółki : Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych - Pana Jarosława Wittstocka.

Pan Jarosław Wittstock jest menadżerem z blisko 25 letnim stażem w zarządzaniu zespołami liczącymi od kilku do kilkuset pracowników w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie m.in. w branży leasingowej (BG Leasing S.A. – Dyrektor Biura Handlowego Centrali, Hanza Leasing SA - Prezes Zarządu); FMCG (Polmlek Maćkowy – Prezes Zarządu); farmaceutycznej (PZF Cefarm  – Dyrektor Zarządzający) oraz medycznej (Prezes Zarządu ZKS Szpital Gdańsk Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający Swissmed Centrum Zdrowia SA).

Prowadził także własną firmę doradczą. W latach 2016-2017 był Dyrektorem Oddziału Pomorskiego ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Od marca 2017 roku związany zawodowo z Grupą Energa, najpierw jako Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa S.A., a od maja 2017 roku jako wiceprezes Zarządu Energa Obrót S.A. zarządzający takimi obszarami jak: nadzór korporacyjny, handel hurtowy, sprzedaż do rynku biznesowego, a także marketing.

51 lat, żonaty, ojciec trojga dzieci.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.