logo

Podpisanie aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA
Raport nr 32/20182018-12-04

Nawiązując do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 31.10.2018 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Emitenta”) informuje o podpisaniu w dniu 4 grudnia 2018 roku przez spółkę zależną Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”) aneksu do umowy  na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA, opisanego w przedmiotowym raporcie bieżącym.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż zawarcie przedmiotowego aneksu zostało poprzedzone uzyskaniem przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń, w tym zgody konsorcjum instytucji finansujących projekt EFRA.

Przedmiotowy aneks został zawarty w treści uprzednio uzgodnionej z KT, opisanej co do istotnych elementów w raporcie bieżącym nr 31/2018.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne