logo

Wstrzymanie odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo
Raport nr 7/20192019-04-24

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”, „Emitent”), w ślad za komunikatem Ministerstwa Energii z dnia 24.04.2019 o wstrzymaniu w dniu dzisiejszym odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo, spowodowanego pogorszeniem się parametrów jakościowych surowca, informuje, że przedmiotowe zdarzenie nie wpływa na bieżącą produkcję rafinerii Grupy LOTOS S.A. Jednocześnie Spółka informuje, że trwają prace nad zapewnieniem ciągłości dostaw ropy naftowej odpowiedniej jakości w długim terminie.

Grupa LOTOS S.A. będzie niezwłocznie informować o istotnych ustaleniach wpływających na bieżącą i przyszłą produkcję swojej rafinerii wynikającą ze wstrzymania odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR.