logo

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnego finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Raport nr 9/20192019-04-26

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym : Spółka, PDH Polska S.A. („PDH”),  Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwane dalej łącznie „Stronami”, podpisały list intencyjny („List Intencyjny”) stanowiący podstawę do rozpoczęcia rozmów w sprawie potencjalnego udziału Spółki w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego „Polimery Police” („Projekt Polimery Police”) poprzez objęcie przez Spółkę nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy PDH w kwocie do 500 mln złotych („Transakcja”).

Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego Strony będą prowadziły rozmowy zmierzające do ewentualnego nawiązania współpracy polegającej na potencjalnym udziale Spółki w finansowaniu Projektu Polimery Police.

Spółka wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania Stron do przeprowadzenia Transakcji. Spółka będzie informować o wynikach prowadzonych rozmów w odrębnych raportach bieżących.

List Intencyjny obowiązuje do dnia 31 października 2019 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne