logo

Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy
Raport nr 10/20192019-04-29

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2018, przeznaczenia kwoty w wysokości 554 620 086 PLN na wypłatę dywidendy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 3 PLN, a pozostałej kwoty w wysokości 779 260 905,36 PLN na zasilenie kapitału zapasowego.      

Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponował ustalenie dnia 12 września 2019 roku, jako dnia dywidendy oraz dnia 27 września 2019 roku, jako dnia wypłaty dywidendy.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne