logo

Wznowienie odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo
Raport nr 16/20192019-06-09

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 Grupa LOTOS („Spółka”) informuje, że 9 czerwca 2019 roku otrzymała od PERN S.A. informację o wznowieniu odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowozgodnej z normami kontraktowymi.

Jednocześnie Spółka informuje, że zatrzymanie dostaw surowca, które miało miejsce od 24 kwietnia 2019 roku, nie wpłynęło istotnie na ilość i jakość produkcji rafinerii Grupy LOTOS S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR