logo

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 stycznia 2008 roku
Raport nr 7/20082008-01-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 stycznia 2008 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach. Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że obrady NWZ zostaną wznowione w dniu 20 lutego 2008 roku o godzinie 11:00. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.