logo

Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA
Raport nr 23/20192019-06-29

 

Aktualizując informacje podane do publicznej wiadomości przez Grupę LOTOS S.A. („Spółka”) w formie raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Spółka informuje o osiągnięciu stanu gotowości do rozruchu (Ready For Start Up - RFSU), kluczowego obiektu Projektu EFRA: Kompleksu Koksowania (instalacja DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi).

 

Jednocześnie Spółka podtrzymuje swoje szacunki awizowane w raporcie bieżącym 24/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku i kolejnych, publicznych komunikatach Spółki, zakładające, że pełne planowane efekty ekonomiczno – finansowe Projektu EFRA pojawią się w skonsolidowanych wynikach finansowych Spółki w czwartym kwartale 2019 roku.

 

Całkowity budżet inwestycji Projekt EFRA, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2015, pozostaje również bez zmian.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne