logo

Podpisanie nowych umów kredytowych w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+
Raport nr 24/20192019-07-02

Grupa LOTOS S.A. (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku, informuje, że w dniu 2 lipca 2019 roku Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum: ING Bank Śląski S.A., PEKAO S.A., PKO BP S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, Caixabank S.A. (Spółka Akcyjna), Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Erste Group Bank AG podpisały nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych
na finansowanie Programu 10+.

Przedmiotem zawartych umów jest kredyt terminowy na łączną kwotę 400 mln USD (ok. 1,5 mld PLN według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) oraz kredyt obrotowy w kwocie 100 mln USD (ok. 376 mln PLN według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) - jako waluty bazowej, z możliwością wykorzystania w USD, EUR lub PLN.

Termin spłaty kredytów przypada nie później niż w dniu upływu okresu 5 lat od momentu ich uruchomienia. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz Kredytodawców na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Celem refinansowania ww. umów kredytowych zawartych w 2008 roku jest optymalizacja struktury
 i okresu spłaty zobowiązań finansowych dotyczących Programu 10+, a także zwolnienie ustanowionych poprzednią umową (rb 32/2008) zabezpieczeń na majątku Grupy LOTOS S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.